You, the petitioner

Updates

Houd Nederland onafhankelijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland

De petitionaris van de petitie Houd Nederland onafhankelijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Houd Nederland onafhankelijk in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland!"

Teken ook de petitie https://onafhankelijkblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2022-03-19

Kritiek nog niet verstomd na aanpassing van het plan om het azc in Sweikhuizen uit te breiden.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240627_92949131.

Meer dan 2000 handtekeningen! Muziekdemonstratie op woensdagavond 3 juli. Doe mee!

Als initiatiefgroep zijn we heel trots en dankbaar voor zoveel steun binnen één week! Zo laten we helder van ons horen voor het behoud van de Basissubsidie Amateurkunst in Utrecht. Dit maakt écht een verschil.

  • Deel de petitie met passie! Overal waar je kunt - op sociale media, met vrienden, familie en collega's.
+Read more...

Elke handtekening telt.

Ondertekenen kan tot 11 juli. Dan beslist de Utrechtse gemeenteraad over de toekomst van de Basissubsidie Amateurkunst.

  • Kom naar de muziekdemonstratie op 3 juli!  Zanger, muzikant of toeschouwer: jouw aanwezigheid telt. Laat de diversiteit en veelzijdigheid van de amateurkunst in Utrecht schitteren. Samen maken we een krachtig statement.

We voeren 'Ode to Joy!', van Beethovens 9e symfonie uit, in een door USKO (Stijn Janssens) speciaal gearrangeerd is voor deze muzikale demonstratie. Naast USKO leden hebben zich, binnen één dag, al 99 zangers en muzikanten van diverse koren en orkesten aangemeld.

Musiceer jij ook mee? Meld je dan aan via dit formulier

Kom je luisteren? Laat ons ook weten dat je ons steunt en meld je dan aan via dit formulier

Benieuwd naar de langere en originele USKO uitvoering? Op zaterdag 29 juni is deze uitvoering in de Jacobikerk in Utrecht nog te beluisteren.

Laten we er samen voor zorgen dat de gemeente Utrecht de amateurkunst blijft omarmen.

Meer info? Zie hierboven bij "Details".

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Utrechtse Koren

Toenemende vraag naar uitlaatdiensten. Helaas, Pet Care moest eind maart 2024 stoppen.

Nu ook PetCare gestopt is, neemt de vraag van Soester hondeneigenaren naar uitlaatdiensten steeds verder toe. Ik vind het triest steeds nee te moeten verkopen, vooral aan mensen die om gezondheidsredenen plotsklaps zelf niet in staat zijn hun hond voldoende wandelingen te kunnen bieden en alles voor hun hond overhebben.

+Read more...

Juist voor dit soort situaties bestaan wij. Als mensen zich daardoor gedwongen zien afstand te moeten doen van hun zo dierbare viervoeter (juist dán zo belangrijk), betekent dat mentale achteruitgang voor hen en een groeiend aantal asielhonden. Asiels die op dit moment ook weer volstromen door de afgedankte Coronapups die mensen onbezonnen in huis genomen hebben. Oorzaken van disbalans vraag/aanbod: Tijdens de Coronapandemie hebben heel veel meer mensen een hond aangeschaft. Nu er weer meer buitenshuis gewerkt wordt, betekent dit dat meer honden langer thuis zitten. En er zijn in de 14 jaar tijd dat ik, Retourtje Bos besta, alleen al 4 Soester uitlaatdiensten (gestart en/of) gestopt, omdat het uitlaatdiensten steeds meer onmogelijk wordt gemaakt door de restrictie van 5 honden pp. De Gemeente onthoudt ons veel inkomsten. Ook Amersfoortse collega's, die soms ook Soesters helpen, lopen aan tegen dit probleem. Momenteel kan ik de hoeveelheid aanvragen niet aan, omdat ik, om gezondheidsredenen, niet meer roedels kan en wil starten. Zo loop ik al 14 jaar lang niet de woens- en vrijdagen. Het zou al veel schelen als ik een vergunning krijg om af en toe wel 6 - 8 honden mee te nemen. Ik zorg al jarenlang voor rustige stabiele roedels door niet op oproep te werken, maar met vaste combinaties. Zo kennen de honden elkaar door en door, wat de rust in de roedels ten goede komt. Nog altijd merk ik dat mensen, met of zonder eigen hond, graag even een stukje met mijn roedel opwandelen. Daarom roep ik weer op om deze petitie te ondertekenen om deze op termijn aan de Gemeente voor te leggen in de hoop iets meer bewegingsruimte te krijgen.

Minister onderschrijft ons advies | Partijen praktisch aan de slag in nieuw netwerk

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van de petitie die je een aantal maanden geleden ondertekend hebt. Zo'n driekwart jaar geleden startte LOC Waardevolle zorg het initiatief om het nieuwe kabinet een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg te geven.

+Read more...

Met concrete voorstellen wat het van alle betrokkenen gaat vragen. Na de petitie-aanbieding eerder dit jaar, werken allerlei partijen en LOC nu samen aan het concreet maken van de ideeën. Onder wie ook deelnemers aan de beweging Radicale vernieuwing.

Kabinetsinformateur Plasterk, de onderhandelende politici voor het nieuwe kabinet en de minister waren al eerder geïnformeerd over het advies en de petitie. Onder grote belangstelling overhandigde LOC met vertegenwoordigers van cliëntenraden, zorgorganisaties en burgerinitiatieven op 13 februari de petitie en de visie op de ouderenzorg van morgen aan de Tweede Kamer.

Bezuinigingen teruggedraaid
Twee dagen later diende een van deze politici, Sarah Dobbe, een amendement in en besloot de politiek de bezuinigingen voor 2024 terug te draaien. Demissionair minister Conny Helder heeft intussen laten weten: "Ik heb grote waardering voor dit initiatief en onderschrijf de beweging die nodig is om de kwaliteit van de ouderenzorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen."

Zelf aan de slag
Welke koers de politiek in de nieuwe samenstelling precies gaat varen is nog afwachten. In de tussentijd zijn de mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt verder in gesprek geraakt. Over wat zij zelf en samen kunnen doen om de visie en concrete voorstellen praktijk te maken. Lees hier het verslag van de laatste bijeenkomst.

Na de zomer is de volgende bijeenkomst gepland, waar ook de voortgang wordt besproken. Wil je aanhaken? Samen staan we sterker. Neem graag contact op via vraagbaak@loc.nl of 030 - 284 3200. Kijk voor alle huidige partners op www.loc.nl/manifest-ouderenzorg.

Rest ons om je nogmaals hartelijk te bedanken voor je steun door het ondertekenen van deze petitie!
Vriendelijk groetend,

Het petitie-team van LOC Waardevolle zorg

Teller staat op

Beste Bedankt voor de vele ondertekeningen. De teller staat op 482 Er kan nog meer bij! .

Petitie + Handtekeningen worden officieel ingediend bij de Gemeente Rotterdam

Veel dank aan iedereen die deze petitie heeft ondertekend! Op woensdagmiddag 26 juni 2024 om 14.00, zal de petitie officieel worden aangeboden aan de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport van de Gemeente Rotterdam. De commissie vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis in Rotterdam waar wij, cursisten van de academie, ons standpunt zullen toelichten en de commissie verzoeken zich over deze kwestie te bekommeren.

Vorderingen Burgerinitiatief Glasvezel

Twee weken terug waren wij uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente Albrandswaard. Wij zaten daar namens alle mensen die een handtekening hebben gezet onder de petitie Burgerinitiatief Glasvezel. De Gemeente heeft inmiddels een extern bureau ingehuurd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het aanleggen van glasvezel.

+Read more...

Ze hebben ons het volgende verteld:

Er is vastgesteld dat het (coax)kabelnet buiten de bebouwde kom niet meer de gewenste kwaliteit en snelheid kan leveren die aansluit bij de huidige eisen en wensen, temeer daar het onderhoud er aan wordt afgebouwd. Daarom is er contact geweest met een paar marktpartijen, o.a. met Delta Fiber en KPN. Zij zijn in principe geïnteresseerd in het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van Albrandswaard. Het gaat om bijna 400 adressen, waarvan er minimaal 50% bereid moet zijn om deel te nemen om het rendabel te kunnen aanleggen.

Deelname betekent wel dat er een bijdrage in de aanlegkosten gevraagd wordt, die zal uitkomen op een bedrag van zo’n € 15,-- per maand, bovenop de geldende glasvezeltarieven. Voor bijna iedereen betekent dit, dat in vergelijking met de huidige ongunstige tarieven voor de coaxkabel, het maandelijks bedrag omlaag gaat en dat daarvoor aanzienlijk betere kwaliteit internet, stabiliteit en vooral snelheid geleverd zal worden.

Dit vinden wij uiteraard zeer positief en we zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolgtraject dat na de zomer zal plaatsvinden. Als er eenmaal een partij is die het glasvezelnet wil aanleggen, dan zullen zij starten met het informeren van bewoners en het inventariseren wie er willen deelnemen.

Gezien deze positieve berichten gaan wij ervan uit dat de bewoners van het buitengebied in principe belangstelling hebben voor deelname. Mocht dit niet zo zijn, zou u dat ons dan vóór 8 juli a.s. willen laten weten?

Uiteraard kunt u ons benaderen voor nadere informatie via wwarnaar@kabelfoon.nl

Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Albrandswaard

PS: Niet alle inwoners die nog niet over glasvezel beschikken zijn op de hoogte van het Burgerinitiatief. Als dat voor u geldt en u heeft toch belangstelling in deelname laat het dan weten via bovenstaand mailadres. En praat erover met je buren in het buitengebied om ze er over te informeren.

Petitie op 19 juni 2024 aangeboden

Afgelopen woensdag 19/6 hebben we de petitie met veel succes en ondersteuning aangeboden. .

2024-06-24 | Petition Behoud IJsbaan Kardinge