You, the petitioner

Updates

Hart voor Den Haag terug in het Haagse college van B&W

De petitionaris van de petitie Hart voor Den Haag terug in het Haagse college van B&W vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De petitie vraagt om een terugkeer van Den Haag's grootste partij, Hart voor Den Haag, in het college van burgemeester en wethouders na de glasheldere en volledige vrijspraak van Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie moet afzien van verder hoger beroep en de stad met rust laten."

https://hartvoordenhaagterug.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-05-16

12 Februari, informatie avond in Blanke Schot

Vanavond, 12 februari 2024 is er een informatieavond over het plan voor een 19 hectare industrieterrein in Uddel. Dit is door de gemeente Apeldoorn georganiseerd.

+Read more...

Komt allen daar naartoe om ook een duidelijk tegengeluid te laten horen! Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur!

Steun ons met onderstaand mandaat!

Na de gemeente-avond van 8 feb j.l. kunt u ons steunen met een mandaat om uw mening wederom bij de gemeente G-O bekend te maken.

+Read more...

Met onderstaande link kunt u deze downloaden en aan ons toesturen op ons email-adres ouddorpisvanonsallemaal@gmail.com of even langsbrengen bij Warenhuis van der Bok of Slagerij Floresteijn. Hartelijk dank voor uw medewerking!

https://www.dropbox.com/scl/fi/nnj2hi8wuaw5em6zciezy/StichtingComiteOuddorpMandaatOpenOuddorp.pdf?rlkey=gpfowcm4xp3u37zutlv8sgpst&dl=0

2024-02-12 | Petition Houd Ouddorp open en leefbaar

#varout

Tekenen deze petitie!

varout .

Gemeentenieuws

Bete allemaal,

Helaas hebben we, na een half jaar inzet en ideeen, van de gemeente te horen gekregen dat een omheind hondenspeelveld niet past binnen de plannen van de gemeente. Dat betekent dat we niet door kunnen met onze plannen.

Een vliegende start!

Wat een week is dit geweest! Al voordat de petitie ondertekenbaar werd hebben we contact gezocht met organisaties die ons zouden kunnen steunen, experts op het gebied van Dyscalculie en nieuwredacties van kranten, online media en tv zenders. Vrijwel onmiddellijk reageerde Joli Luijckx van Balans Digitaal en werd besloten om de petitie samen bij de Tweede Kamer aan te bieden op 15 of 16 april wanneer daar een debat plaatsvindt over het MBO.

+Read more...

Ook Ouders & Onderwijs heeft haar steun toegezegd.

Inmiddels zijn we, mede dankzij de promotie vanuit Balans Digitaal, de 600 ondertekeningen gepasseerd en hebben we zelfs al een reactie van een kamerlid voorbij zien komen!

Iets wat wij ons niet eens hadden gerealiseerd is dat voor MBO opleidingen van niveau 3 en 4 sprake is van een prestatiebeurs. Dit houdt in dat wanneer de leerling niet binnen 10 jaar na aanvang van de opleiding in staat is om het diploma te halen, de volledige studiebeurs inclusief de kosten voor de OV kaart zullen moeten worden terugbetaald. Dat houdt in dat je dus èn geen diploma, èn een schuld hebt. We hebben al gesproken met iemand die hierdoor gestopt is met haar studie en we zijn bang dat er meer zullen volgen.

Hopelijk lukt het om in de komende periode nog meer ruchtbaarheid te geven aan onze actie en een nog stevigere vuist te maken. Jij kunt daarbij helpen door deze petitie zo veel mogelijk te delen.

Alvast bedankt voor de steun en we houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Help ons aan 100.000 ✍️✍️

Aan alle ondertekenaars van de petitie van 2021,

Je hebt het vast zien langskomen de laatste week. Long Covid patiënten in Nederland (geschat op 450.000, waarvan 90.000 zeer ernstig ziek) houden een petitie om gespecialiseerde Long Covid klinieken gerealiseerd te krijgen. Omdat je in 2021 onze petitie voor erkenning van Long Covid hebt gesteund, durven we je het nog een keer te vragen: zou je onze huidige petitie ook willen ondertekenen?

In Nederland kunnen Long Covid patiënten momenteel nergens terecht, waar in Duitsland al 100 gespecialiseerde Long Covid klinieken bestaan. Donderdag 15 februari wordt in de Tweede Kamer gestemd over het amendement van GL/PvdA TK-lid Julian Bushoff.

+Read more...

Dit amendement verzoekt de regering om 27 miljoen euro te investeren in Long Covid klinieken, waardoor onderzoek en behandeling de zorg van patiënten met Long Covid (en andere PAIS patiënten) kan verbeteren.

Tot 13 februari kunnen mensen de petitie ondertekenen. De teller staat nu op 89.000 handtekeningen. Maar hoe meer stemmen hoe beter! Help je ons aan 100.000 ✍️?

Alvast dank en fijne dag,

Long Covid Nederland

*Join the Artistic Movement: Sign for Women's Creative Community*

Join the movement! We've already received support from 133 people around the world, 86 of whom are proud residents of Amsterdam! But we still need your support to reach our goal. Sign now and help us create a dedicated space for women's creativity and expression.

+Read more...

With your signature, we'll be one step closer to realising our vision of uniting artists from all walks of life and exploring the rich history and legacy of women through art. Make your voice count! Together we can make a difference. Sign up today and be part of this inspiring movement!

9000 gepasseerd

Een goede zaak voorlopig toch nog geen regering dus we gaan de datum wederom verschuiven 10.000 moet toch wel haalbaar zijn einde. Van de week.

2024-02-10 | Petition Open Lelystad Airport