U, de petitionaris

Nieuws

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De initiatiefgroep 'Behoud het Borrebos' vraagt u hun petitie Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk te ondertekenen:

behoudhetborrebos.petities.nl

01-01-2021

Nieuw hek!

Het nieuwe hek bij de Albert Verweystraat/Doelenstraat is geplaatst. Het hek is zo geplaatst dat rolstoelen of scootmobiels er nog zonder problemen langs kunnen.

+Lees meer...

Hopelijk is de verkeerssituatie veiliger geworden voor spelende kinderen en automobilisten. Zie hier de post met foto: https://nextdoor.nl/news_feed/?post=17592201984004

Maak huisdieren ONSTERFELIJK!

De petitie om huisdieren onsterfelijk te maken is nu ondertekenbaar. KOM IN ACTIE!.

22-07-2021 | Petitie Maak huisdieren onsterfelijk!

Vandaag politieke partijen benaderd

De vragen die we aan het ministerie van VWS hebben gesteld zijn nog niet beantwoord, vandaar dat we vandaag de politieke partijen hebben benaderd, via de woordvoerders in de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de volgende boodschap:

Er wordt een flink rookgordijn opgetrokken van wetgeving, koelkastproblematiek, etc. Terwijl in dit artikel wordt gemeld dat de keuze simpelweg bij minister Hugo de Jonge ligt: https://www.nu.nl/coronavirus/6146818/ministerie-staat-voor-dilemma-worden-tienduizenden-astrazeneca-vaccins-vernietigd.html

Het argument dat er onzekerheid is of er wel goed gekoeld is, is vreemd - waarom kunnen we huisartsen het koelen van vaccins wel toevertrouwen totdat de prik in een Nederlandse arm gaat, maar is er twijfel over koeling als de vaccins teruggehaald moeten worden?

Vandaar onze vragen aan u: Wat is het standpunt van uw partij in deze kwestie? Hoe is uw partij van deze kwestie aan de kaart te stellen bij de minister?

We delen uw reactie natuurlijk ook met onze achterban - ruim 1600 mensen hebben onze petitie ondertekend.

+Lees meer...

We willen graag uitsluitsel over wat er gaat gebeuren met deze overtollige vaccins.

21-07-2021 Voorstel van gemeente

Er zijn ondertussen weer twee contactmomenten geweest met de gemeente, en is er ook een voorstel besproken.

Alhoewel een zebra-markering op de St.

+Lees meer...

jorislaan helaas niet mogelijk is, is er een alternatief voorstel gedaan om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een veiligere oversteek van de overstekende (school)kinderen op de St Jorislaan.

Dit voorstel wordt in September gedeeld met petitieondertekenaars en met wijkbewoners van de Rochusbuurt. Indien geen bezwaren, zou het voorstel volgend jaar – nadat de werkzaamheden Geldropseweg zijn afgerond - uitgevoerd kunnen worden.

Wat gebeurt er met de 200.000 vaccins van de huisartsen?

We krijgen vandaag vragen binnen over wat er gebeurt met de 200.000 vaccins die nu nog steeds over zijn bij de huisartsen. Dit is een hele goede vraag! De eerste reacties van de Rijksoverheid en media waren dat het vanwege regelgeving niet mogelijk is om iets met die vaccins te doen.

+Lees meer...

Vandaag ontwikkelt de discussie zich gelukkig verder en nu wordt duidelijk dat de minister nog wel in de gelegenheid is om iets te doen met de vaccins die in grotere voorraden opgeslagen liggen. Zie https://www.nu.nl/coronavirus/6146818/ministerie-staat-voor-dilemma-worden-tienduizenden-astrazeneca-vaccins-vernietigd.html

Wij blijven het actief volgen en proberen, daar waar wij als prive-personen dat kunnen, zoveel mogelijk journalisten aan te haken om hier aandacht voor te vragen. Heb je zelf contacten, benader ze dan vooral!

Dank voor je steun! en hartelijke groeten, Mei-Mei, Maurice en Carla

Nederland doneert voorraad AstraZeneca

Nederland doneert de 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad zijn aan landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse regering.

Bron: Rijksoverheid.nl 19 juli 2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

Op donderdag 15 juli zijn we de petitie Vaccins voor COVAX gestart met als doel de minister van VWS opdracht te laten geven vaccins die ongebruikt bij huisartsen liggen en mogelijk over datum gaan zo spoedig mogelijk te doneren aan het COVAX programma.

Op zondag 18 juli begrepen we dat de politiek medewerker van Hugo de Jonge op de hoogte was van onze petitie en was er aandacht voor de restvoorraad vaccins bij huisartsen in onder andere VI Oranjezomer. Inmiddels is de petitie 1594 (!) keer ondertekend!

Gisteravond 19 juli heeft het ministerie van VWS een bericht naar buiten gebracht waarin ook bevestigd wordt dat ook de vaccins die nog bij huisartsen liggen een bestemming krijgen.

+Lees meer...

Hierin kondigt het ministerie aan dat het 745.000 Astrazeneca vaccins die nog op voorraad zijn doneert aan Tanzania en Namibië. Andere vaccins die Nederland niet meer nodig heeft gaan naar het internationale COVAX programma, zodat er aan het einde van het jaar 20 miljoen vaccins gedoneerd zijn aan dit programma.

We zijn blij dat het ministerie van VWS deze stap zet en aanvoelt dat er binnen Nederland grote steun is voor het doneren van zoveel mogelijk vaccins aan landen waar er groot tekort is aan vaccins en het COVAX programma. Dit blijkt wel uit de vele handtekeningen die wij in een paar dagen tijd hebben opgehaald!

Tegelijkertijd hebben wij nog een aantal zorgen, geformuleerd in de volgende vragen die we dan ook gaan delen met het ministerie van VWS.

  • Iedere maand gaan er vaccins over datum, hoe zorgt de minister dat deze op tijd bij het COVAX programma komen?
  • Hoeveel vaccins van de voorraad die bij huisartsen ligt, kunnen daadwerkelijk gebruikt worden in Nederland, zoals gemeld wordt in het artikel?
  • Wat doet de minister om zoveel mogelijk haast te maken om de vaccins zo snel mogelijk op de benodigde plekken te krijgen? De vaccinatiegraad in bijvoorbeeld Afrika is dramatisch laag: 4 prikken per 100 inwoners tegen in Europa 77 per 100 inwoners (details over tempo van vaccineren in de wereld).

Wij danken jullie hartelijk voor jullie steun, en houden jullie op de hoogte! Zet daarvoor een vinkje op je persoonlijke pagina.

Mei-Mei van Dorth

Maurice Boeschoten

Carla Neefs

Stand 20.07.2021

Delft, dinsdag 20 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

De stand voor de petitie 'Behoud parkeerplaatsen TU Delft' is vandaag (16.33 uur). 'Papieren handtekeningen' 269 (+10), ondertekeningen op petities.nl 116 (+4). Ik ben achter de schermen momenteel druk bezig met de beantwoording van mijn zienswijze door de gemeente Delft.

+Lees meer...

Vandaar dat ik momenteel minder tijd en energie kan steken in het verzamelen van handtekeningen. De actie blijft onverminderd van kracht tot 6 september 2021, rond die tijd vergadert de raad over het onderwerp. Dankzij de oplettendheid van een bewoner van de Korvezeestraat wijs ik u nog op dit document: https://delft.notubiz.nl/document/10408751/1#search=%22Reactie%20motie%20Er%20is%20leven%20op%20de%20campus%22 van 13 juli 2021. Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die deze petitie willen ondertekenen, dan hou ik mij beleefd aanbevolen. Dit bericht wordt ook gepubliceerd op de besloten websites van Balpol 1/2 en Korvezeestraat.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

20-07-2021 | Petitie Behoud parkeerplaatsen TU Delft

Noodweerexces > (zelf)verdediging

Voor de mede gedupeerden, dit is een geweldige video betreft Ethiek. Met name vanaf @40:00

Op 20 april 2021 ontving ik een dagvaarding voor het op internet zetten van "privé" gegevens van mijn jongste dochter.

+Lees meer...

Stichting Intervence had aangifte tegen mij gedaan januari 2020. Op 29 februari 2020 werd ik gearresteerd op laste van de aangifte door Stichting Intervence. De aangifte werd ingetrokken en het onderzoek gestopt. Maar in september 2020 ontving ik weer een brief van een van de juristen van Stichting Intervence. Of ik de gegevens van mijn dochter van internet wilde verwijderen. Ik zal een een pagina maken op mijn website met de informatie en de redenen die er toe hebben geleid dat ik in verdediging o.a. de ernstige mishandelingen waar mijn dochter doorheen ging tussen 13 oktober 2016 en 22 september 2019 op internet geplaatst heb. 3 Juni jl. was de zitting bij de politierechter in Middelburg. Ik kreeg 500,00 euro boete opgelegd en een voorwaardelijke werkstraf. Ik ben in hoger beroep gegaan. De politierechter zei in zijn oordeel dat ik (letterlijk) OP EEN NORMALE MANIER dit had aan moeten pakken. (?!) 1. Strafbare feiten gepleegd door pleegouders en gezinsmanagers horen niet als klacht behandeld te worden bij de klachtencommissie > Ik werd soms door de politie verwezen eerst een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Stichting Intervence. Naast dat mijn dochter vreselijk mishandeld is geweest, van school werd afgehaald en daardoor o.a. een leerachterstand had opgelopen in de eerste 3 maanden na de "legale" ontvoering, werd ik door Mirjam Doolaege, de 1e GM van Stichting Intervence, meerdere malen bedreigd, mijn rechten als gezaghebbende ouder volledig ontnomen en valsheid in geschriften gepleegd. Dit gebeurd bij veel ouders waarvan de kinderen onterecht zijn weggehaald.

NOODWEEREXCES is een term wat meneer gebruikt in de video. Noodweerexces is in het Nederlandse strafrecht een wettelijke schulduitsluitingsgrond. Artikel 41 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht luidt: Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt. Het artikel stelt een eis van dubbele causaliteit: de overschrijding is het gevolg van een hevige gemoedsbeweging, die op zijn beurt weer moet zijn veroorzaakt door de aanranding.

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden ook het zogenoemde tardief exces of extensief exces in de tweede graad erkend.[1] Ook als de aanranding reeds is afgelopen kan onder omstandigheden een beroep op noodweerexces worden toegewezen: emoties ebben immers maar langzaam weg. Diverse lagere rechters hebben in het geval dat iemand gedurende een lange tijd voortdurend getreiterd werd, een hevige gemoedsbeweging toch nog geëxcuseerd. Dit ondanks het feit dat de aanranding dus reeds afgelopen was.[2] Schematisch weergegeven ziet extensief exces in de tweede graad er zo uit:

Het Veilig Thuis, RvdK en GI's werken in opdracht van de Gemeenten SCHENDEN o.a. de privacy van ouders, hun kinderen. Men zorgd dat ouders met hun rug tegen de muur staat en misbruiken het rechtsysteem daarvoor. Dit zijn wel gemanipuleerde situaties. Het is ook raadzaam om de betreffende instanties AANSPRAKELIJK UIT ONRECHTMATIGE DAAD en WANPRESTATIE te stellen. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. De verantwoording voor de Jeugdzorg ligt sinds januari 2015 bij de Gemeenten en niet meer de NL Staat. De Staat kan niet meer aangeklaagd worden. Maar de Staat kan wel de Gemeenten dwingen om hun verantwoordelijkheid na te komen. Vele gedupeerde ouders zijn niet woonachtig in dezelfde provincie. Maar we kunnen wel samenwerken.