U, de petitionaris

Nieuws

Extraparlementair kabinet nu

De petitionaris van de petitie Extraparlementair kabinet nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie was opgezet bij de vorige formatie, maar is nog steeds geldig..."

https://extraparlementairnu.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

02-12-2023

Website

www.evsgebouwbeheer.nl.

Behandeling van de plannen is uitgesteld

B&W van Noord-Beveland heeft de behandeling van de plannen uitgesteld. Deze petitie blijft derhalve open tot er een definitieve datum voor de behandeling van de plannen is vastgesteld.

Van As over Jaarmarkt: ‘Wij zijn geen pinautomaat, maar willen helpen om het mogelijk te maken’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het college wil haar best doen om de Jaarmarkt in Alphen aan den Rijn ook dit jaar mogelijk te maken. Wethouders Gerard van As en Gert van den Ham hebben twee gesprekken gehad met vertegenwoordigers van Stichting Jaarmarkt en dat is goed verlopen.

Afgelopen week maakte de organisatie van de Jaarmarkt kenbaar geen vergunning te gaan aanvragen voor 2024, omdat het hen door regelgeving en steeds oplopende kosten niet gemakkelijk wordt gemaakt.

'We zijn geen pinautomaat, maar we willen ons best doen om de Jaarmarkt mogelijk te maken', zegt Van As.

+Lees meer...

Volgens hem draagt de gemeente haar steentje bij door onder andere het schoonmaken van de Jaarmarkt bijvoorbeeld. 'Er is geen enkele reden om te twijfelen dat het college tegen het doorgaan van de Jaarmarkt is. Dat is een van onze iconen, die willen we niet kwijt en we willen het door laten gaan.’

Alles is duurder geworden ‘De Jaarmarkt bestaat uit een heel groot programma en het probleem zit vooral in het avondprogramma. Dat is behoorlijk duur en de uitdaging ligt dus bij die hogere kosten, want alles is duurder geworden. In de tijd van corona zijn de kosten enorm omhoog gegaan’, legt de wethouder uit.

'Het tekort dat ze hebben geraamd voor het avondprogramma is een flink bedrag en er moet naar gekeken worden of het niet buiten proportie is', zegt Van As. 'Het avondprogramma kan op een slimmere manier worden ingedeeld. Dat is een vraag waar we het nog over gaan hebben.'

Kermis op Aarplein ‘De Jaarmarkt was altijd gekoppeld aan de Kermis op het Aarplein. Door de verbouwing van het plein moest de kermis echter verhuizen naar het parkeerterrein bij ARC', verklaart de wethouder.

‘De Jaarmarkt zorgt altijd voor een stroom aan mensen, ook op de kermis. Daarom heeft de kermis altijd een substantieel bedrag bijgedragen aan de Jaarmarkt. Dat geld missen ze nu en daardoor hebben ze ook wat minder. De organisatie zal meer moeten gaan doen aan sponsoring en crowdfunding om het evenement te financieren', spoort Van As aan.

Te laat met subsidie aanvragen ‘Vorig jaar is ook wel wat aan de hand geweest met de subsidie. De organisatie was te laat met het aanvragen van de subsidie. De Jaarmarkt was al geweest toen ze de subsidie aan hebben gevraagd’, zegt burgemeester Liesbeth Spies. ‘We hebben het door de vingers gezien, maar ze hebben daarom wel eenmalig een lagere subsidie gekregen.’

'Voor evenementen geeft de gemeente maximaal een bedrag van 30.000 euro subsidie', legt Van As uit. 'De organisatie van de Jaarmarkt had nu een begroting ingevuld met potlood en kwam tot 30.000 euro kosten. Dat bedrag gaat echter nog hoger uitvallen, want het was berekend met de prijzen van 2023.'

‘Wij willen als gemeente van de Jaarmarkt graag weten wat het bedrag is wat er bij is gekomen op het gebied van de gestegen kosten. Het is goed om ernaar te kijken hoe dat zich heeft ontwikkeld. Na de Jaarmarkt zullen we om de tafel gaan om te evalueren wat er anders moet. De intentie van beide kanten is om de Jaarmarkt door te laten gaan', aldus Van As.

Inmiddels zijn de partijen met elkaar in gesprek. De voorzitter van de stichting kon er niet bij zijn door privé omstandigheden. Als de voorzitter weer beschikbaar is, gaat het bestuur met elkaar in overleg.

Omgevingsvergunning

Inmiddels zijn we 2 jaar en 3 maanden verder en in die tijd heeft de gemeenteraad in oktober 2022 een ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd. Daarop mochten zienswijzen worden ingediend, dat is 151 maal gedaan.

15 maanden na indiening van de zienswijzen is op 25 januari door B&W besloten om het op details aangepaste bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad (5 maart).

+Lees meer...

Het oorspronkelijke plan van de 3 torens is gelijk gebleven, met dien verstande dat er nog 18 wooneenheden zijn toegevoegd en dat er minder woningen voor sociale koop beschikbaar komen. Dit om het plan te kunnen bekostigen, schatting 35 miljoen.

Voor 25 miljoen kunnen er binnen het huidige bestemmingsplan ongeveer 180 wooneenheden worden gebouwd, met meer mogelijkheden voor sociale huur en koop. Dat is, of beter gezegd was, een meermaals uitgesproken en door de raad geaccordeerd speerpunt van de coalitie, maar kennelijk is dat dus toch niet zo belangrijk.

Het belangrijkste argument om over te gaan op deze torens was het behouden van de vrije doorkijk. Maar nu blijkt dat de half verdiepte parkeergarage van 135 cm boven het maaiveld nog eens met 80 cm wordt opgehoogd, voor de beplanting van struiken en bomen voor windbreking. Vanaf de van Grobbendoncklaan kijk je dus straks aan tegen een meer dan 2,50 of 3 meter hoge wal inclusief beplanting. Hoezo is een doorkijk belangrijk?

Op 5 februari hebben wij en enkele andere belanghebbenden ingesproken in de gemeenteraad. Onder andere zijn bovenstaande argumenten benoemd. Het bleek dat er interesse is in en begrip voor onze standpunten, maar dat kwam helaas niet van de coalitiepartijen. Die hielden elkaar stevig vast. De oppositiepartijen daarentegen lieten zich van hun goede kant zien.

De gemeente heeft er in 2016 zelf voor gekozen om het woontoren-plan uit te werken en het bestemmingsplan te wijzigen. Was dat niet zo geweest hadden die woningen er al enkele jaren gestaan.

Op 5 maart beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan ingediend wordt. Afhankelijk van de uitslag van deze stemming beraden wij ons op vervolgstappen.

Conny en Adri in het Brabants Dagblad

Stress, stress en nog eens stress voor Adri (57) en Conny (51), want ze moeten weg: ‘We hadden hier samen oud willen worden’

Het hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd: Adri en Conny Verhoeven moeten weg met hun zorgboerderij annex paardenmelkerij in Sprang-Capelle. Zo niet, dan worden ze onteigend.

+Lees meer...

En dus zoeken ze een andere stek.

Lees het artikel hier

Conny en Adri in Hart van Nederland

De toekomst van de zorgboerderij van Adri en Conny Verhoeven in Sprang-Capelle staat op losse schroeven door natuurontwikkeling. De familie had nog hoop, alleen zijn de kaarten nu anders geschut: "Van vrijwilligheid is geen sprake meer, voor schadeloosstelling ontbreekt het geld", aldus het stel.

kijk hier de rapportage.

Stop grootschalige boomkap - een ander en duurzamer natuurbeleid

Steun ook deze petitie:

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid?locale=nl.

Wijziging: Steun het burgerinitiatief vanaf nu via: vertrouwenterug.nl

Steun het burgerinitiatief vanaf nu via vertrouwenterug.nl.