You, the petitioner

Updates

Extraparlementair kabinet nu

De petitionaris van de petitie Extraparlementair kabinet nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie was opgezet bij de vorige formatie, maar is nog steeds geldig..."

https://extraparlementairnu.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-12-02

Goed nieuws!

Van de week ontving ik een bericht van een Stichting voor een procedure tegen de Staat en hun ketenpartners Massaclaim Jeugdzorg. Bij Stichting Massaclaim Jeugdzorg kunnen gedupeerden, ouders en hun kinderen zich registreren en deelnemen aan de procedure tegen de Nederlandse Staat en hun Ketenpartners, zoals Veilig Thuis, RvdK en Gecertificeerde Instellingen.

Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen is een onafhankelijke commissie die het verband tussen de toeslagen affaire en de uithuisplaatsing van de kinderen van erkend gedupeerden.

In mijn geval ben ik erkend gedupeerde KOT affaire met een onterecht UHP kind.

+Read more...

Mijn recht op herstel wordt geweigerd door onder andere de gemeente, RvdK, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling. Deze betrokkenen hadden niet zien aankomen dat ik door de Belastingdienst zou erkend worden. In de afgelopen jaren heb ik ontzettend veel bewijzen verzameld om het verband tussen de KOT affaire en de onterechte UHP van mijn kind te bewijzen.

Voor de mede gedupeerden, maar ook voor niet gedupeerden adviseer ik om de protocol lijst van opgevraagde BRP gegevens bij de gemeente waar men ingeschreven staat op te vragen. Dit heb ik onlangs ook gedaan op basis van een artikel dat Follow The Money schreef.

10 oktober 2022: De politie vraagt opvallend vaak gegevens op van toeslagenouders, maar kan niet zeggen waarom

30 maart 2024: Een recenter artikel van FTM is Politie volgt illegaal 11 miljoen kinderen en volwassenen, soms al vlak na hun geboorte

6 maart 2024: Nederland schendt de wet door burgers stiekem te profileren, blijkt uit uitspraak Europees hof

Naar verluidt: Het juridische loket email adres gaat weer open

Zoals de titel zegt, is het juridische loket weer van plan om haar email adres open te stellen. Het heeft maandenlang dicht gezeten i.v.m.

+Read more...

hackers aanvallen.

Hoewel begrijpelijk, zorgde dit ook voor inperking van rechtstoegangkelijkheid waarbij burgers niet in staat waren om bewijs aan te leveren op een voor hen prettige manier wat rechtsondermijnend heeft gewerkt.

Hoewel aan de specifieke inhoud van deze petitie is voldaan, blijft de geest van deze petitie onderbelicht. Het mag niet zo zijn dt het juridisch loket onbereikbaar is om documenten en bewijsmaterialen aan te leveren. De petitie is dus dan ook om het juridisch loket ertoe te dwingen om een bepaalde bereikbaarheidspercentage te garanderen en dat problemen binnen uren, allicht een dag worden verholpen i.p.v. weken tot zelfs maanden.

ONLY 28 MORE SIGNATURES MISSING!!!

A big thank you to all the artists, art lovers, fans, friends and colleagues who have signed our petition so far. If you have not yet done so, please hurry as we are still 28 signatures from Amsterdam residents short of the 200 we need to get the Gemeente to listen to us.

If you are among those who have already signed, we also ask you to make an extra effort to spread our petition among friends, colleagues and neighbours who can support us.

Thank you for your support!

We hope to see you soon in our next project.

Warm regards!
Carmen Toledo
Director
THEREDBOX Projects.

Petitie Humanitas

Beste geïnteresseerden en ondertekenaars,

Gisteren (28 maart 2024) is er een artikel op Rtlnieuws verschenen over de petitie van Humanitas met hetzelfde doel als deze petitie. Per abuis is er een link naar deze petitie in het artikel gezet.

Humanitas heeft onlangs een geweldig initiatief genomen om een einde te maken aan de schuldenindustrie.

+Read more...

Ik wil alle geïnteresseerden en ondertekenaars dan ook graag aanmoedigen om de petitie van Humanitas te ondersteunen via:

https://doneren.humanitas.nl/stopdeschuldenindustrienu

Om verwarring te voorkomen zal deze petitie gesloten worden.

2024-03-29 | Petition Stop de schuldenindustrie

Aanvragers monumentenstatus gaan in beroep

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland heeft op 5 februari 2024 opnieuw laten weten dat het de begraafplaats aan de Dijkweg niet monumentwaardig vindt. B & W hebben de hun eerdere motivering aangepast, dat wel.

+Read more...

Maar Erfgoedvereniging Heemschut, gesteund door stichting Terebinth, het Cuypersgenootschap en het Genootschap Oud-Westland, hebben op 14 maart beroep aangetekend. Volgens Heemschut c.s. wordt de beschikking niet gedragen door een deugdelijke motivering. Zij betwisten met name de basis van de beschikking, de geactualiseerde waardenstelling van bureau Dorp, Stad en Land (DSL) van 15 juni 2022, en scharen zich achter het advies van de Commissie Bezwaren Westland van 9 maart 2022 om het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren. Volgens de Commissie voldeed de primaire beschikking destijds niet aan de eisen van een deugdelijke motivering en belangenafweging: er valt het nodige af te dingen op het herziene rapport van DSL. Bovendien zijn de bezwaren van de R.K.-parochie niet concreet: er is immers alleen sprake van een mogelijk in de toekomst te nemen besluit over verkoop. Dat besluit is nog niet genomen, laat staan dat er concrete afspraken zijn gemaakt over een nieuwe invulling van het perceel. En ten slotte: er is niet onderzocht of de financiële bezwaren van de R.K.-parochie door de voorstellen van de bezwaarmakers kunnen worden ondervangen. De Rechtbank te Den Haag zal nu uitsluitsel moeten geven.

Oog tv/radio website: wethouder reageert op vragen

Kunstenaars hoeven zich geen zorgen te maken dat er atelierruimte gaat verdwijnen uit de gemeente. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) zegt dat het de bedoeling is dat er op lange termijn ruimte wordt toegevoegd.

+Read more...