U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

De petitie is in behandeling

Kom hier later terug voor nieuws over de petitie of zet een vinkje voor e-mail op de bevestigingspagina van uw ondertekening..

Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis

De petitionaris van de petitie Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Veel. Te veel personen hebben daadwerkelijk te maken gehad met valse meldingen bij instanties als Veilig Thuis.

+Lees meer...

En omdat een melding niet hetzelfde is als een aangifte, hebben zij niet de mogelijkheid om verweer te bieden aan de instanties. Iemand doet een melding en je bent eraan overgeleverd dat men gaat checken bij bijvoorbeeld de school van je kinderen en de huisarts of de melding daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Daar is niets grappigs aan. De tranen liepen over mijn wangen bij het lezen en invoelen van de ervaringen die met mij werden gedeeld.

Vaak gebeurde zo'n valse melding naar aanleiding van een familieruzie of een scheiding. Té erg eigenlijk. Zelf was ik na zo'n valse melding al zo van de kaart dat ik niet in staat was tot normaal functioneren: dát is wat een pestkop doet. Doe een melding als er echt iets aan de hand is, maar niet als pesterij. Haat je de persoon die je wilt pesten dan zó erg dat je hun leven nog moeilijker wil maken?

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Meestal gaat een instantie bepaalde procedures door voordat ze in actie komen. Maar helaas is dat niet altijd zo. In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste van mijn lezers debet aan. Pesterijen dus. Net zoals wat mij overkwam.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kinder- en ouderenmishandeling. Dat was het in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kan ik niets. Daarom heb ik deze petitie veiligthuisveilig.petities.nl aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoedt dat een kind of oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-04-2021

Vanavond is de Poort een van de onderwerpen bij de Raadsbijeenkomst

Vanavond (maandag 12 april) is de Poort één van de onderwerpen tijdens Vergadering Raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten, vanaf 20:30u op de agenda. Te volgen via website en Youtube van de gemeente.

+Lees meer...

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/772823/Raadsbijeenkomst

12-04-2021 | Petitie Behoud De Poort

Extra vaccins ziekenhuispersoneel mede door druk NU'91 op kabinet

Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten krijgt versneld extra vaccins.

Bron: Rijksoverheid.nl 10-4-2021

REACTIE PETITIONARIS

Het was wat onverwacht. Zeker na het overleg vorige week met demissionair minister Van Ark van VWS waarin zij aangaf dat zorgprofessionals geen voorrang krijgen op de coronavaccinatie.

+Lees meer...

Toch kwam er afgelopen weekend goed nieuws: er worden extra vaccins beschikbaar gesteld voor zorgprofessionals in de ziekenhuizen. Dit mede door de continue druk die NU'91 heeft opgevoerd bij het kabinet.

Petitie #veiligezorg

Na het teleurstellend verlopen overleg met de minister was de maat vol. De druk op de zorg - en vooral in de ziekenhuizen - is op dit moment weer ontzettend hoog. Door het niet verlenen van voorrang liet het kabinet de zorgprofessionals in de kou staan. Dit was voor NU'91 dan ook de reden om te starten met de petitie #veiligezorg. Hierin wordt verzocht zorgpersoneel voorrang te geven voor een coronavaccinatie. Onze voorzitter Stella Salden gaf vorige week daarover nog het volgende aan: "We roepen de politiek hiermee op om komende week tot andere besluiten te komen. Het is niet verantwoord om langer te wachten nu we in de derde piek zijn beland." De petitie* werd afgelopen weekend door ruim 3500 mensen ondertekend. Wat laat zien dat onze oproep breed gesteund werd.

Extra vaccins

Nu blijkt dat het kabinet toch heeft geluisterd en de druk heeft gevoeld. Er komen versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel dat zich wil laten vaccineren. Het gaat om 35.000 vaccins van Janssen. Voor dit vaccin is er maar één prik nodig. Daarnaast kunnen ziekenhuizen die nog een voorraad AstraZeneca hebben deze voor personeel boven de 60 jaar gebruiken. Nu is ervoor gekozen het prikken met dit vaccin onder de 60 jaar uit voorzorg stop te zetten. Daarbij wordt er in de overige sectoren, waar vertraging is opgelopen door het stoppen van AstraZeneca, nu gekeken naar een alternatief. Daarop blijft NU'91 hameren.

Overige zorgmedewerkers

NU´91 is zich ervan bewust dat er nog steeds zorgprofessionals zijn die vallen onder 'overige zorgmedewerkers'. Zij staan daardoor achteraan in de rij wat betreft een vaccinatie. Ondanks dat ze in hun werk wel met COVID in contact komen en/of een verhoogd risico lopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kraamverzorgenden. Voor deze groepen blijven wij ons hard maken zodat zij ook met voorrang worden gevaccineerd. Dit nemen we weer mee in ons volgende overleg met de minister. Laat het ons vooral weten als jij ergens tegenaan loopt rondom het vaccineren. Ieder signaal is voor ons belangrijk om mee te kunnen nemen.

*Het ondertekenen van de petitie is gestopt. We nemen de handtekeningen in ons volgende overleg met de minister mee om ook de druk op te blijven voeren om de 'overige zorgmedewerkers' met voorrang te vaccineren.

Nu ondertekenbaar bij Avaaz

De petitie is verplaatst naar de website van Avaaz, onderteken de petitie daar!

.

Overhandiging petitie aan gemeente Oude IJsselstreek

Bedankt voor jullie steun!

Met 1.080 ondertekeningen geven we een duidelijk signaal af dat er geen draagvlak is voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken in de Ettense buurtschappen. Op 14 april as zullen wij de petitie aanbieden bij de gemeente.

+Lees meer...

We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Hoe lang moeten we nog wachten op het sinds jaren aangekondigde hondenbeleid van de gemeente Soest?

Door Corona lijkt de gemeente al helemaal niet bezig te zijn met hun zgn beleid voor de Lange Duinen. Terwijl ik me netjes aan de regel 5 honden per persoon houd sinds 14 -1- 2020, lopen collega's uit de hele regio met meer dan 5 pp.

+Lees meer...

Het wordt tijd voor vergunningen voor de Soester uitlaatservices, die alleen Soester klanten hebben wier hondeneigenaren hondenbelasting aan de gemeente betalen.

De actie gaat door!

Zaterdag 10 april 2021 is er opnieuw geflyerd in het Borrebos. Terwijl bij Kasteel Groeneveld werd gedemonstreerd voor meer vrijheid kregen Borrebosbezoekers informatie over het belang van het bedreigde bosgebied.

+Lees meer...