U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Verkiezingen als superspreading event

De onwil van het kabinet om de verkiezingen uit te stellen, steekt schril af bij het gemak waarmee het met noodmaatregelen als een avondklok en lockdown de maatschappij beperkingen oplegt en blijft opleggen. Waarom deze beperkingen niet ook voor het kabinet zelf moeten gelden bij het organiseren van verkiezingen is onduidelijk.

De wijze waarop in tijden van crises de democratische waarden en persoonlijke vrijheden worden bewaakt, is een maatstaf voor de stand van de rechtsstaat.

+Lees meer...

Het kabinet lijkt hier met twee maten te meten. Waarom in het geval van verkiezingen wel een proportionaliteitstoets, en bij de overige minstens even ingrijpende inbreuken niet?

Als het kabinet vasthoudt aan het laten doorgaan van verkiezingen, en de gesignaleerde risico’s (besmettingen) doen zich daadwerkelijk voor, dan zal het ook aan de lat moeten staan voor de gevolgen daarvan. Het kabinet is daarvoor dan aansprakelijk omdat het (ook) als positieve verplichting heeft de volksgezondheid te waarborgen.

Het organiseren van verkiezingen – met mogelijk besmettingsrisico – kan zo worden gekwalificeerd als onrechtmatige daad van de staat. Bij elke besmetting bij dit superspreading event zal het bovendien niet moeilijk zijn het causale verband aan te tonen.

Gelet op het evidente belang van de bescherming van de volksgezondheid, zoals dat door het kabinet als argument wordt gebruikt om specifieke grondrechten vergaand te beperken, valt op dat het kabinet bij de uitoefening van een aantal grondrechten doelbewust een andere keuze maakt (kiesrecht, vrijheid van godsdienst en demonstratievrijheid). Dit terwijl onbeperkte uitoefening van deze grondrechten eveneens kan raken aan de volksgezondheid en een inmenging in deze rechten onder omstandigheden uitdrukkelijk (juridisch) mogelijk is of zelfs geboden is.

Deze keuze en het verschil in benadering met andere grondrechten is opmerkelijk. Een uitstel van de verkiezingen vanwege de gesignaleerde risico’s is juridisch gezien mogelijk en wellicht geboden. Dit uitstel doet geen afbreuk aan de vrijheid van het kiesrecht omdat die blijft bestaan. De inmenging stelt alleen redelijke grenzen aan de wijze waarop dit grondrecht wordt uitgeoefend.

Het onverkort door laten gaan van de verkiezingen verdraagt zich kortweg niet met de volledige beperking van grondrechten door avondklok en lockdown.

Door Frank van Ardenne: de auteur is advocaat bij Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten. Dit artikel verscheen in NRC Handelsblad van 8 maart 2021.

09-03-2021 | Petitie Uitstel voor de verkiezingen

Oproep gaat allen demonstreren tegen de door bedrog goedgekeurde boomkap in Arnhem/Oosterbeek.

Beste mensen, Er vind helaas een schandalige criminele bomenkap in Arnhem/Oosterbeek plaats. Het gaat om het prachtige gebied Mariëndaal waar een heel perceel bos is verdwenen.

+Lees meer...

Helaas wordt er rondom Arnhem en Ede zoveel meer weggekapt met een door bedrog verkregen goedkeuring door de Gemeente, dat melden de klokkenluiders. De criminele gang van zaken moet echt stoppen. De gemeenteraad laat wegens belangenverstrengeling de bomen voor het innen van enorme bedragen aan SDK subsidie verstoken in kankerverwekkende stoffen uitstotende biomassacentrales, daardoor worden steeds meer mensen, jongeren en ouderen ziek en steeds meer mensen overlijden agv longkanker of een andere door luchtvervuiling veroorzaakte ziekte zoals COPD. De Gemeenteraad is bedrogen wegens fraude met de metingen. Bomen worden verstookt voor de subsidie, De schade aan de bodem door monsterachtige bosbouwmachines is enorm en de biodiversiteit word door de kap ook helemaal kapot gemaakt . De groen linkse en rutte jetten leugen bordjes met kletsverhalen over een ‘diverser bos’ of meer ‘bio-diversiteit’ moeten per direct weggehaald worden want dat is valse propaganda. Het plaatsen van de leugen borden en reclame voor vvd d66 en groen links dient per wet verboden te worden omdat deze partijen zich schuldig maken aan ecocide terrorisme en misdaden tegen de mensheid. Vrijwel Iedereen is vreselijk boos op ruttes kartel en groen links. Het gebied is van het Gelders Landschap.

Oproep : gaat allen demonstreren tegen de criminele gang van zaken en eis het oneervol ontslag van de betreffende bedriegers van vvd d66 en groen links etc die de massa boomkap en andere vreselijke schendingen en zelfs kinderbruiden/pedofilie hebben goedgekeurd zoals ook de zeer schadelijke corona lóck door LEUGENS EN BEDROG!

KOM IN ACTIE RED NEDERLAND RED DE NATUUR

Bron Massale bomenkap bij Arnhem/Oosterbeek/ Landelijk Meldpunt Bomenkap

Zwemlessen vanaf 16 maart

Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Beste ondertekenaars,

Wat een ongelooflijk fijn nieuws hebben we zojuist te horen gekregen bij de persconferentie. De zwemlessen mogen vanaf 16 maart 2021 weer starten! :-) JOEHOE!

Mede door jullie ondertekening is er in het kabinet aandacht geschonken aan het feit dat zwemles erg belangrijk is voor onze kinderen.

+Lees meer...

Zeker nu de zomer weer in aantocht is.

Daarom wil ik jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor jullie bijdrage.

De kinderen zullen wel staan te trappelen om weer lekker naar hun zwembad of zwemschool te kunnen gaan. De petitie heeft zijn werk goed gedaan en zal nu dan gaan sluiten.

De petitie met ondertekeningen zullen digitaal worden ingeleverd. Jammer dat ik niet met een paar van jullie naar Den Haag mag gaan in deze Corona tijd. Nogmaals :-)

Vriendelijke groet,

Bianca Vermeulen

Probleem opgelost

Petitie is naar gemeente gegaan, probleem is opgelost. Super van alle ondertekenaars en de betrokkenheid..

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Amsterdam Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen.

De brief is aan de CEO`s van de volgende Nederlandse banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Nederlandse banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt, dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

+Lees meer...

verlenging petitie

We ontvangen als bomengroep van Transitie Castricum steeds meer klachten van bewoners over gekapte bomen. Veel mensen storen zich aan het verdwijnen van bomen in hun omgeving.

+Lees meer...

Veelal hebben zij geen ervaring met kapvergunningen en weten zij niet dat het heel ongewoon is dat die is afgeschaft in Castricum. In Bergen is wel een kapvergunning vereist. In Amsterdam heb ik persoonlijk ervaring met de kapvergunningen (correcter: omgevingsvergunning) die ook door de Gemeente wordt aangevraagd/verleend zodat je 6 weken navraag kunt doen naar het hoe en waarom en dan eventueel in beroep kunt gaan tegen een beslissing. Een boom groeit heel langzaam en het kappen gaat heel snel!

08-03-2021 | Petitie Bescherm de bomen in Castricum

ZZP loket geopend bij de nationale ombudsman!

ondertekenaars laat je horen! Je kunt je eigen ervaringen met de steunmaatregelen kenbaar maken aan de nationale ombudsman. Kijk op https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/columns/2021/column-zzper-een-dicht-loket.

Naakt in het nieuws (NOS, 7 maart 2021)