U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Een kleine toelichting

Deze petitie is gestart vanuit deze uitgangspunten:

  • Een gegarandeerd inkomen voor elke Nederlander ten tijde van de economische crisis naar aanleiding van COVID-19. De hoogte hiervan kan bepaald worden door experts.

  • Zoveel mogelijk lasten ontzien bij elke ondernemer (van ZZP tot Multinational), met name loonkosten ontzien.

  • Het basisinkomen kan invulling krijgen als aanvulling op of in het ergste geval als gehele vervanging van loon/uitkering en is van tijdelijke aard (!).

  • Door ondernemers in zwaar geraakte sectoren te ontzien van loonbetalingen hebben zij per direct een minder groot liquiditeitsprobleem.

Heeft u meer vragen? Ziet u betere uitgangspunten? Neem dan zeker contact op met de organisatie achter deze petitie.

Inmiddels volgen de eerste berichten uit zowel regionale als landelijke politiek dat mogelijkheden tot een basisinkomen voor deze tijd worden aangehaald.

Nogmaals dank voor al uw steun voor deze petitie.

+Lees meer...

Laten we (snel) doorzetten naar de 50.000 ondertekeningen om zodoende een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag.

Volg onze petitie!

De petitie gaat ontzettend hard: we zijn pas een paar uur geleden begonnen, maar zitten nu op bijna 1000 ondertekeningen en 300 shares op Facebook. Volg hier de ontwikkelingen van de petitie!.

IX Zon ziet af van zonnepark aan de Holtmaatsdijk/Waterhoekdijk

Het bedrijf IX Renewables, onderdeel IX Zon, constateert dat het niet binnen afzienbare tijd zal lukken om tot overeenstemming te komen over de inrichting van het zonnepark in het landschap. Om die reden zetten zij in op andere projecten en zien zij af van de verdere ontwikkeling van een zonnepark aan de Holtmaatsdijk/Waterhoekdijk.

In reactie daarop sluit de gemeente het dossier.

Bron: correspondentie met IX Zon en gemeente Berkelland

REACTIE PETITIONARIS

Dank voor het ondertekenen en delen van deze petitie!

Op basis van de vele bezwaren en de gevoerde gesprekken constateert de firma IX Zon ziet zij af van verdere ontwikkeling van het zonnepark op deze locatie.

Dit mooie stukje Haarlo blijft dus behouden! :)

DANK DANK DANK DANK DANK!!!

Samen stonden we blijkbaar toch sterk!

EINDE REACTIE.

Schoolvrij uit voorzorg tegen het coronavirus

Zondagmiddag 15 maart heeft de regering de maatregel aangekondigd dat scholen en horeca sluiten voor twee weken om op die manier de verspreiding van het covd19-virus af te remmen. Zie ook de Rijksoverheid voor aanvullende informatie.

Beurzen wederom diep in het rood

Zojuist zijn de beurzen weer geopend; een nieuw hoofdstuk in het 'Corona-boek'. En het is wederom een vervelend en naar hoofdstuk; de cijfers kleuren rood.

KLM gaat de komende twee maanden vrijwel 'dicht' en vele bedrijven zullen (noodgedwongen moeten) volgen.

+Lees meer...

Buitenlands collega-bedrijf SAS ontslaat - per direct - 10.000 medewerkers. Dat is 90% van haar totale werknemersbestand. Ik hoef u niet te vertellen wat voor dramatische gevolgen dit verder zal hebben.

Laten we dit domino-effect stoppen door een drastische maatregel. Ik verzoek u allen wederom deze petitie te delen met zoveel mogelijk contacten om een duidelijke boodschap richting 'Den Haag' te sturen. Er moet nu iets gebeuren.

Alle hens aan dek!

Ik kreeg zojuist bericht van mijn vaste kapperszaak: ook zij sluiten vanaf morgen de deuren voor onbepaalde tijd. In mijn ogen een dappere en verstandige keuze. Maar ook riskant want zo stoppen de inkomsten voor deze onderneemster.

We moeten niet willen dat Nederland een te grote (economische) aderlating slaat in deze crisis.

+Lees meer...

Er is ruim voldoende budget om werkgevers te ontzien van loonkosten voor één maand en aan de andere kant alle Nederlanders te voorzien van een inkomen.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren subliem gespaard voor de Nederlanders. Nu is het moment om dit spaarvarken open te slaan en hiermee de Nederlandse economie te redden. Wanneer straks de beurs weer opent zullen ongetwijfeld wederom dieprode cijfers de borden kleuren. Mijn verwachting is dat een maatregel als in deze petitie aangeboden dit tij kan keren.

Meneer Rutte, neem alstublieft, net als mijn kapster, uw verantwoordelijkheid en maak ook een dappere keuze. Red de economie van dit prachtige land en voorkom dat dit naast een medische crisis ook een financiële crisis wordt.

Bijna 50 ondertekeningen! Maar we hebben er meer nodig!

Dank voor de eerste vijftig ondertekeningen op deze petitie. Met het nieuws van vandaag is de maatregel nog harder nodig, bijvoorbeeld om horecabedrijf Nederland overeind te houden.

Maar... Met vijftig handtekeningen zal Den Haag geen actie ondernemen.

+Lees meer...

Daarom vraag ik u om de petitie middels elk mogelijk kanaal te delen (Social Media, Whatsapp of ander kanaal).

Laten we hopen dat de boodschap zodoende Den Haag bereikt. Op voorhand wil ik u daarvoor hartelijk danken!

StaySafe

Kinderen niet naar school tot 6 april

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport.

15-03-2020 | Petitie Kinderen niet naar school