U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

26-05-2022

al 173 handtekeningen

wauw, wie had dat gedacht? we hebben al 173 handtekeningen. Bij 200 handtekeningen zullen wij deze overhandigen aan de raadsleden van de gemeente Schiedam.

+Lees meer...

Deel en like deze petitie op de social media kanalen.

Gr Diredj Beyond Fighting

Ondersteunt u onze bestuurlijke en rechtsacties met een (kleine) donatie?

Wilt u komende juridische acties tegen onrechtmatige aspecten van dit bouwproject steunen?

Dan stellen wij uw donatie erg op prijs. Zo kunnen wij buurtbelangen in het geding verdedigen.

Wordt uw geld niet ingezet voor nadere bestuurlijke of juridische actie, ontvangt elke donateur naar rato een deel van haar/zijn donatie terug uit het resterend saldo van de crowdfunding.

nieuwe link voor jouw crowdfundingsactie

*Hoi! Wil je mij betalen? Ik heb een betaalverzoek gemaakt voor Crowdfunding griffierecht bouwproject HK 145B van € 0,01.

+Lees meer...

Het bedrag is aanpasbaar.

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=86cGqObXoLlqOmlUazo2ZhE04umbZBqf

Via ctrl+ klikken kom je op de betaalsite en wijzig het bedrag!!!!*

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Statiegeld kan zelfs op een keuken

De firma Chainable geeft zelfs statiegeld op een keuken, 25% van de prijs van de keuken. Het kan.

22-07-2024 | Petitie Statiegeld op alles

Voorzieningenrechter A'dam: geen urgente reden verzoek voorlopige voorziening toe te wijzen

Op woensdag 17 juli 2024 hield de Voorzieningenrechter, Rechtbank Amsterdam, zitting op een verzoek om voorlopige voorziening van Hoogte Kadijk C.V. gericht tegen de termijn in hun omgevingsvergunning.

+Lees meer...

Daartegen hadden zij bezwaar.

Nu het gaat om sloop in een beschermd stadsgezicht, bepaalt de wet WABO, art. 6.1, 2e lid, dat een omgevingsvergunning pas in werking treedt na verstrijken van de bezwaartermijn. In speciale gevallen is uitzondering hierop mogelijk via artikel 6.2 WABO: direct inwerkingtreden. Hierom verzocht Hoogte Kadijk C.V. de Voorzieningenrechter: maar deze zag geen urgent risico in wat aan hem voorlag.

Ook vroeg Hoogte Kadijk C.V. aan de rechter om te bepalen, dat een evt. voor het verstrijken van de bezwaartermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening opschortende werking ontbeert. De rechter ging hier niet in mee.

Volgens de Voorzieningenrechter treedt de omgevingsvergunning maandag 22 juli in werking. Dan hoeft Hoogte Kadijk CV niet meer om opschorting te vrezen.

Woensdag 24 juli meert een groot schip vol met damwanden langs de werf af. Gaan sloop en slaan van nieuwe damwanden rond de werf in de bouwvak door? Hierover moeten projectontwikkelaars en bouwondernemers de buurt informeren.

Petitie is ingediend

En nu in behandeling door de overheid maar blijf gerust door tekenen .

21-07-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Update over onze petitie en de uitkomst

We willen jullie graag informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot onze petitie en de reactie die we hebben ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Onze petitie, ondersteund door vrijwilligers, studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het beroepsonderwijs, heeft een hartverwarmende respons gekregen met (tot nu toe) 395 ondertekeningen, daarnaast kregen we heel veel offline steun vanuit diverse organisaties, collega's en politici.

+Lees meer...

Dankzij jullie inzet hebben we een krachtig signaal afgegeven aan de betrokken partijen. Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door jullie vastberadenheid en steun.

Besluit van SBB Op 25 juni 2024 hebben we met SBB gesproken. Belangrijkste uitkomsten: *Erkenning van Stichting DIVD blijft gehandhaafd *Maximaal 5 stagiairs per BPV-periode *Studenten werken aan echte opdrachten met voldoende praktijkbegeleiding *SBB blijft betrokken bij de doorontwikkeling en evaluatie

Wat nu? Hoewel de *reactie van OCW teleurstellend is en het besluit van SBB gemengd nieuws brengt, blijven wij vastberaden om het gesprek voort te zetten en nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Onze gezamenlijke inspanningen zijn nog steeds van cruciaal belang om verandering teweeg te brengen.

Bedankt! We willen iedereen die de petitie heeft getekend, gedeeld en gesteund hartelijk bedanken. Zonder jullie bijdrage zouden we deze vooruitgang niet hebben kunnen boeken. Samen hebben we laten zien wat een verschil we kunnen maken.

  • reactie OCW: "In uw brief van 3 juni jI. verzoekt u de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs om de intrekking van de bpv-erkenning van de DIVD Academy door SBB op te schorten. SBB is als zelfstandig bestuursorgaan belast met de wettelijke taak voor de beoordeling en de erkenning van Ieerbedrijven. Indien SBB besluit tot intrekking van de bpv-erkenning omdat niet meer aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan en u hiermee oneens bent, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de SBB. Het ministerie van OCW kan dit besluit van SBB niet opschorten. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd."

Wij delen deze reactie om te benadrukken dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) alle verantwoordelijkheid bij de SBB neerlegt. Hoewel het ministerie niet in staat is om in te grijpen in de beslissingen van de SBB, betekent dit niet dat zij als opdrachtgever geen actie kunnen ondernemen. We nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

zie ook: https://www.s-bb.nl/

"SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen."

500+ ondersteuningen binnen 24 uur

Binnen 24 uur is het gelukt om al ruim 500 ondersteuningen te ontvangen. Namens de organiserende inwoners en ondersteuning danken wij u hier natuurlijk hartelijk voor!

Het is een mooie start en die zetten we met elkaar graag door natuurlijk.

+Lees meer...

Daarvoor vragen we u de petitie te (blijven) delen. Hiervoor kan de makkelijke link RedOnzeZorg.nl worden gebruikt.

Mocht u bij willen dragen aan de actie op een of andere wijze? Dan kan dit natuurlijk ook. Vanaf hopen we hiervoor spoedig een pagina aan te maken waarop zichtbaar is op welke manieren dit mogelijk is.

Wilt u nu alvast iets laten weten? Of laten weten dat u actief wilt helpen? Mail dan naar sietse@spveenendaal.nl

ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴇʀᴇɴᴅᴇ ɪɴᴡᴏɴᴇʀꜱ & ꜱɪᴇᴛꜱᴇ ᴠᴅ ʙɪᴊ (ꜱᴘ)

20-07-2024 | Petitie Red onze zorg in Veenendaal