U, de petitionaris

Nieuws

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten

Petitionaris Peter Verhagen vraagt u de petitie Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM te ondertekenen:

“Denk aan Bart van U, Michael P, Thijs H, Parnassia Moorden, Steve B, Philip O. Wij zijn van mening dat het beroepsgeheim/privacybelang niet misbruikt mag worden om psychiatrische moord/doodslag verdachten uit handen van Politie en Justitie te houden. Deze wet gaat te ver!"

minderprivacybijmoord.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-09-2019

Brief aan Inspectie voor Volksgezondheid

Geachte Inspectie voor de Gezondheidszorg,   Die tijd die u neemt om interne procedures te doorlopen teneinde te komen tot een oplossing, hebben wij niet meer. Er is actie geboden omdat er nu onnodig mensen lijden en sterven.  Zo complex is het allemaal niet.

+Lees meer...

Het is eigenlijk heel simpel. ("If you cant explaine it simply", zei Einstein, "you didn't understand it well enough").  Er is een spectaculaire behandeling met nivolumab (vorm van immunotherapie) ontwikkeld dat inmiddels fase 1(veilig voor mensen) en fase 2 (effectief tegen ziekte) van het ontwikkelingsproces heeft doorlopen.  Fase 3; De lange termijneffecten worden nu onderzocht. Het middel wordt waarschijnlijk eind dit jaar vrijgegeven voor compassioned use (early acces voor de officiële registratie).  Maar voor een aantal mensen komt dat te laat. Zij hebben het middel zo snel mogelijk nodig. NU. Het is onderzocht op veiligheid en effectiviteit, het werkt, waar wachten we nog op? Het komt er toch! Het betreffende middel nivolumab wordt door Bristol Myers Squidd ontwikkeld.  Inmiddels is er ook MK 3475, een equivalent van nivolumab maar van een andere farmaceut (Merck).  De farmaceuten nemen de tijd om de lange termijneffecten te onderzoeken omdat ze geen bedrijfsrisico's willen lopen. Mijn broer en lotgenoten hebben geen tijd te verliezen en zij nemen de mogelijke lange termijn effecten graag voor lief. Laat deze patiënten een papier ondertekenen waarin ze volledig de verantwoording nemen voor de lange termijn gevolgen van de behandeling. Maar geef ze de keus. Het middel komt er toch. Dat kan niet anders gezien de onderzoeksresultaten van vele fase 1 en 2 onderzoeken.   Het onthouden van een 42 % mogelijk levensreddend middel aan terminale uitgezaaide patiënten is mijn inziens crimineel. Crimineel van de overheid en de farmaceuten die voor God spelen. De patiënt in september/oktober/november 2014 krijgt absoluut de behandeling met nivolumab (42% kans op overleven) maar de patiënt van januari, februari, maart, april, mei, juni, juli en augustus 2014 niet. Terwijl die patiënten ook weten dat het middel bijna 1 op 2 mensen geneest.   Beslissingen met betrekking tot mensenlevens liggen tegenwoordig blijkbaar in de handen van de overheid en de farmaceuten. Geen zelfbeschikkingsrecht meer over je leven. Overgeleverd aan twee grootmachten die daarover menen te mogen beslissen. Waanzin. Waar zijn de arts en zijn patiënt in dit verhaal gebleven? Moeten zij niet besluiten of ze de lange termijnrisico's van een innovatief middel voor lief nemen? Simpelweg omdat de arts deskundig is en de patiënt omdat het zijn of haar leven betreft? Ik zoek nu, ten einde raad en alle instanties gehad, de media op (zij ontvangen deze mail ook). Er is geen tijd meer te verliezen. Met de medisch directeur van BMS  ben ik er niet uitgekomen. Zij vertelde dat ze bij hun corporate besluit blijven om het middel nog niet vrij te geven voor Eduard en zijn lotgenoten.   Zonder hoopvolle groet, Drs. Yvonne Simons, zus van Eduard en Gezondheidswetenschapper.   Ps.Ik heb eventueel correspondentie/sites waaruit blijkt dat alles wat ik hier beweer klopt.  

Europees Parlement

Na het lezen van het boek http://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL werd er gevraagd door het ministerie van jeugd of wij heropening van de casus en hernieuwd onderzoek wilden. Wij wilden dit graag, zeker als het onpartijdig zou zijn, maar helaas de WSG bleek hier bang voor te zijn en wil niet meewerken.

+Lees meer...

. Jammer dat ze daar te laf voor zijn, dan maar verder op onze manier. En gelukkig vindt het Europees Parlement te Brussel wel dat dit onderzoek er moet komen en is hiermee nu gestart.

Brief Eerste Kamer - door doorstuur

Door een geweldige doorstuuractie van iemand, is er een reactie gekomen vanuit de Eerste kamer. De petitie zal half april bij de Tweede Kamer worden ingediend.

+Lees meer...

De Eerste Kamer verwijst ook naar de Tweede Kamer in de brief. Maar mooi dat er al een spontane reactie uit de politiek is!  

Fokkerstraat tijdelijk weer open!

Dit persbericht is door gemeente toegezonden.   ----------- Persbericht Afsluiting Fokkerstraat van de baanOp 14 januari heeft het college van B&W besloten het verkeersbesluit inzake de afsluiting van de Fokkerstraat buiten werking te stellen in afwachting van het verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Brug.Het verkeersbesluit over de afsluiting van de Fokkerstraat is genomen op 2 april 2013.

+Lees meer...

Het doel van de afsluiting was om de veiligheid van het fietsend verkeer beter te garanderen en het sluipverkeer tegen te gaan.Ondanks de formele procedure die gelopen is, is er de nodige onrust ontstaan na de plaatsing van de paaltjes op de Fokkersbrug. Dit heeft mede geleidt door petities die zijn ondertekend.Daarnaast loopt op dit moment het traject van het verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Burg. Dit is voor het college aanleiding geweest, naast de maatschappelijke onrust, om de afsluiting van de Fokkerstraat tijdelijk buiten werking te stellen, en de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan af te wachten waar de Fokkerstraat ook onderdeel van uit maakt.Wethouder Jan Christiaan Goudbeek:” We begrijpen de onrust die is ontstaan bij de diverse partijen door de afsluiting van de Fokkerstraat. Als college hebben we de plicht om de procedures goed te doorlopen. Dat neemt niet weg dat we ook goed moeten luisteren naar de maatschappelijke wens. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we als college gemeend hebben om dit besluit tijdelijk buiten werking te stellen.” De paaltjes op de Fokkersbrug zullen 16 januari worden verwijderd waardoor de Fokkerstraat weer tweezijdig bereikbaar is voor al het verkeer. De uitkomsten en het besluit van het verkeerscirculatieplan worden……verwacht.   -------------- De petitie blijft online, voor het geval dat de palen voor de afronding van de rondweg teruggeplaatst zouden worden.

Geen herdenking sharon in tweede kamer

De overleden oud-premier Sharon van Israël wordt niet herdacht in de Tweede Kamer. Dat heeft voorzitter Van Miltenburg laten weten. PVV-leider Wilders had een verzoek ingediend om Sharon morgen, bij het begin van de vergadering, te herdenken.

+Lees meer...

Van Miltenburg heeft de andere fracties over de kwestie geconsulteerd, en daarop besloten dat er geen herdenking komt. Staatshoofden Het komt regelmatig voor dat overleden staatshoofden herdacht worden in de Tweede Kamer, zoals onlangs oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika. Voor premiers is een herdenking niet gebruikelijk. De Tweede Kamer zal wel een condoleancebrief naar Israël sturen.   Bron: NOS