You, the petitioner

Updates

De petitie "Anne Faber dood door schuld rechtssysteem" staat elders

De populaire petitie "Anne Faber dood door schuld rechtssysteem" staat niet op petities.nl maar bij de concurrent op petities24.com.

Een vergelijkbare petitie begon maandagmiddag 16 oktober als Een Anne Faberwet op Petities.nl.

2017-10-13

500+ ondersteuningen binnen 24 uur

Binnen 24 uur is het gelukt om al ruim 500 ondersteuningen te ontvangen. Namens de organiserende inwoners en ondersteuning danken wij u hier natuurlijk hartelijk voor!

Het is een mooie start en die zetten we met elkaar graag door natuurlijk.

+Read more...

Daarvoor vragen we u de petitie te (blijven) delen. Hiervoor kan de makkelijke link RedOnzeZorg.nl worden gebruikt.

Mocht u bij willen dragen aan de actie op een of andere wijze? Dan kan dit natuurlijk ook. Vanaf hopen we hiervoor een pagina aan te maken waarop zichtbaar is op welke manieren dit mogelijk is.

Wilt u nu alvast iets laten weten? Of laten weten dat u actief wilt helpen? Mail dan naar sietse@spveenendaal.nl

ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴇʀᴇɴᴅᴇ ɪɴᴡᴏɴᴇʀꜱ & ꜱɪᴇᴛꜱᴇ ᴠᴅ ʙɪᴊ (ꜱᴘ)

2024-07-20 | Petition Red onze zorg in Veenendaal

Bezuinigingen Utrecht Natuurlijk voor een heel groot deel van de baan

Bedankt voor jullie steun!

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om je uit te spreken tegen bezuinigingen op de stadsboerderijen, de stadstuinen en de natuureducatie in de stad. **Daar zijn we jullie heel erg dankbaar voor.

+Read more...

Jullie steun heeft gewerkt.**

Samen met Bewoners Overleg Lunetten (BOL) haalden we binnen twee weken 6.500 handtekeningen op van betrokken mensen die de stadstuinen en stadsboerderijen willen behouden. Dat gebeurde met twee petities en er werden handtekeningen ingezameld op onze locaties. Via laatjestemhoren@utrechtnatuurlijk.nl ontvingen we 235 brieven en berichten gericht aan de gemeenteraad.

We hebben de handtekeningen en brieven verzameld en deze op 4 en 10 juli aangeboden aan de gemeenteraad. Het heeft de gemeenteraad doen inzien dat de locaties enorm worden gewaardeerd door bezoekers, vrijwilligers, leerkrachten en samenwerkingspartners. Briefschrijvers hebben die waardering op hele diverse manieren verwoord en daarmee de veelzijdigheid van deze wijkvoorzieningen laten zien. Wij waren ontroerd door de mooie woorden die met ons zijn gedeeld.

Afgelopen donderdag 11 juli heeft een meerderheid van 90% van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de bezuinigingen bij Utrecht Natuurlijk te verzachten. In het voorstel spreekt de gemeenteraad uit dat natuur- en milieueducatie, de stadsboerderijen, stadstuinen, dagbesteding en het vergroten van biodiversiteit een belangrijke toevoeging leveren aan de stad. Zij willen dat de stadsboerderijen en stadstuinen openblijven en willen dat het werk op een vergelijkbaar niveau kan blijven bestaan.

Utrecht Natuurlijk ontvangt hiertoe een extra tijdelijke financiering tot en met 2026. Daarmee wordt het bezuinigingsbedrag teruggebracht van 430.000 euro naar 180.000 euro. Dit betekent dat wij nog steeds een bezuiniging moeten doorvoeren, maar die zal veel milder zijn én we hoeven dan geen locaties te sluiten.

Het is jammer dat de extra subsidie nu niet structureel wordt toegekend, maar de gemeenteraad geeft aan dat met de grote bezuiniging die de gemeente Utrecht moet doorvoeren, dit voorstel nu de best mogelijke oplossing is. In de komende jaren blijven wij met de gemeente in gesprek om de locaties ook na 2026 te behouden voor de stad. We hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken.

We kijken natuurlijk ook naar manieren om extra financiering te realiseren en kosten te besparen. Daar zijn in de afgelopen weken ook goede ideeën op binnengekomen. De plannen hiervoor werken we in komende maanden verder uit.

Het is heel fijn dat we dit met jullie steun en met de vele brievenschrijvers en ondertekenaars van verschillende petities voor elkaar hebben gekregen. Nogmaals, enorm bedankt daarvoor.

We gaan verder met onze missie: Samen met heel Utrecht leren leven in harmonie met de natuur.

Namens alle medewerkers van Utrecht Natuurlijk, Rob Nillezen directeur

De Gemeente reageert op onze petitie

De petitie lijkt nu al effect te hebben op de gemeente Middelburg, er was langere tijd vrijwel geen onderhoud gepleegd na de laatste renovatie on het voorjaar van 2024, Na het plaatsen van de petitie is er Gister in eens goed gemaaid, en de distels zijn weg gehaald.

Laten we met z,n alleen toch door gaan met deze petitie en zorgen dat de gemeente blijft reageren..

Eerste gesprek met provincie over kruispunt plaatsgevonden, uw hulp is wenselijk

Varssevelds Belang en sportsverenigingen SC Varsseveld en VLTC hebben vorige week een gesprek gehad met Provincie Gelderland over de kruising Terborgseweg/voetbalveld. Medewerkers van Gemeente Oude IJsselstreek zijn daarbij ook aangeschoven.

+Read more...

Het was een zeer positief en constructief overleg waarbij de provincie samen met Varssevels Belang, de sportvereningingen en de gemeente naar mogelijke oplossingen wil kijken.

Voor het volgende gesprek willen wij graag jouw input meenemen. Door op de onderstaande link te klikken kun je meehelpen om helder te krijgen wat de oorzaak is van de onveiligheid van het kruispunt.

https://forms.office.com/e/PDfm6KQaAf

Namens Varssevelds Belang, Sc Varsseveld en tennisvereninging VLTC alvast bedankt!

Goed nieuws!

Goed nieuws! De gemeente heeft mij uitgenodigd om mee te komen praten over het aanpakken van de gevaarlijke situaties. Dit gesprek zal binnenkort plaatsvinden en er zullen onder andere de wethouder, een verkeersdeskundige en een vertegenwoordiging van de ondernemers bij betrokken zijn.

+Read more...

Ik waardeer deze blijk van urgentie van de gemeente enorm. Zeker het direct betrekken van experts op dit gebied doet mij deugd. Ik hoop in dit gesprek samen op een constructieve maar ook kritische manier te kijken naar de huidige situatie en zo snel mogelijk te werken aan zowel een directe als een lange termijn oplossing. Mocht u hier ideeën over hebben stuur die dan vooral door naar het emailadres petitievanostadelaan@deds.nl Totdat er een oplossing is blijf de petitie vooral ondertekenen en delen, we gaan immers voor daden en oplossingen, al zijn de woorden tot nu toe al wel hoopgevend

Jeannette Wezenberg. Woordvoerder voor Geen opvang locatie voor Zwolle Zuid

Mensen die informatie willen over deze actie en petities. kunnen contact zoeken met. Jeannette Wezenberg Meer informatie op de facebook pagina "Geen opvang locatie Zwolle Zuid. .

ED schrijft over Kranenmortel

https://www.ed.nl/deurne/flinke-uitbreiding-deurnes-industrieterrein-met-acht-hectare-nu-echt-in-de-maak~ae7543c0/

Klik pp de link voor het artikel.

Dmg schrijft bericht

https://dmgdeurne.nl/actiegroep-start-petitie-bezorgdheid-over-industrieterrein-kranenmortel-laait-weer-op-door-uitbreidingsplannen/ .