You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

Het NIMAR gaat door!

Zeer geachte lezer,

U ontvangt dit bericht omdat u de petitie voor het behoud van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft ondertekend. Allereerst wil ik u alsnog bedanken voor uw steun. En ik kan u ook melden dat dat doel bereikt is. U had het misschien al eerder vernomen, het is namelijk al sinds vorige zomer bekend. Het NIMAR krijgt een doorstart als onderdeel van de Universiteit van Leiden.

+Read more...

Enkele weken geleden zijn de activiteiten van het NIMAR herstart. Momenteel is er weer een groep studenten Arabisch die onderwijs volgt op het NIMAR.

Informatie over het NIMAR kunt u nu vinden op: Website: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/netherlands-institute-in-morocco Twitter: @NIMAR_Rabat Facebook: fb/NIMARinRabat Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nimar

Via deze weg wil ik ook de nieuwe directeur van het NIMAR bij u introduceren. Dat is mijn collega, vriend en mede-Marokkoliefhebber (prof.) Léon Buskens. U zult begrijpen dat ik hem alle succes toewens bij het voortzetten en uitbouwen van het NIMAR.

Hoe die laatste periode van onzekerheid rond het voortbestaan van het NIMAR is verlopen, heb ik achteraf nog beschreven op mijn weblog. Ik heb daar ook vermeld welke personen onmisbaar zijn geweest in de lobby voor het behoud van het NIMAR. Dat weblog was ik begonnen in 2005, n.a.v. de oprichting van het NIMAR (officiële opening in 2006), u kunt er dus de geschiedenis van 10 jaar NIMAR teruglezen.

Nogmaals wil ik u danken voor uw steun en laten wij allen elkaar toewensen dat de betrekkingen tussen Nederland en Marokko mede door de activiteiten van het NIMAR goed zullen blijven of beter zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoogland

2016-02-26 | Petition Het NIMAR in Rabat moet blijven

De petitie heeft nu al geleid tot vragen aan de staatssecretaris

De petitie is nog maar een week actief en heeft nu bijna 25.000 handtekeningen. Maar het eerste resultaat is al geboekt. 2 kamerleden van de PvdA hebben de staatssecretaris 7 vragen gesteld over de onrust die heerst onder ZZP'ers over de nieuwe Wet DBA. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z03831&did=2016D07880 Eén van de vragen is naar zijn reactie op de gestelde vragen in deze petitie! Bedankt allen die al hebben ondertekend, laat dit het eerste bewijs zijn dat dit nu al effect heeft. Mag ik als petitionaris iedereen nogmaals oproepen, deze petitie te blijven delen onder mede ZZP'ers op al uw netwerken. Op naar de 100.000 ondertekeningen!.

Kom je ook naar deze belangrijke commissievergadering...?!!!

Hallo allemaal,

Ten eerste willen we jullie natuurlijk bedanken voor jullie handtekening waarmee jullie onze petitie hebben gesteund. In het totaal hebben we nu al bijna 800 handtekeningen van mensen die het met ons eens zijn dat het project van Uwoon niet op de lokatie past.

+Read more...

Dat mogen er natuurlijk meer worden - als je nog mensen kent waarvan je denkt dat ze het met ons eens zijn, stuur de link gerust door!

Inhoudelijk is er nu weinig te melden, maar op 1 maart aanstaande, om 19.30, vergadert de Commissie Infrastructuur en Ruimte. Onder andere de ontwikkelingen op het terrein Postlaantje/Kerklaan staan op de agenda. Het is een openbare vergadering, dus iedereen die het aangaat is welkom!

Misschien tot dinsdag!

Kruispunt Huis ten Boschstraat-Thorbeckelaan moet veiliger!

Vandaag gaat de petitie van start!

Deze petitie is gericht aan de gemeente stichtse vecht zodat deze de verkeersveiligheid van het kruispunt spoedig kan aanpassen.
Aangezien dit kruispunt in de gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan Stichtse Vecht 2013 NIET wordt aangeduid als gevaarlijk kruispunt is deze petitie is gestart.

+Read more...

Dit om aan te tonen dat er voldoende draagkracht is vanuit de gemeenschap voor dit probleem. Laat ons graag veilig oversteken!

RTV Amstelveen 22 februari

The Green Mile 1 kans Amstelveen AANEEN met een tunnel hoge maatschappelijke baten advies Sociaal Plan Buro: 'niet buiten de burger rekenen!

Vandaag in het Nieuws: http://youtu.be/n-wXPh290Hk

.

2016-02-22 | Petition A NEE 9

Vrijheid leeft! De petitie wordt massaal getekend en gedeeld.

Om de vrijheid nog levendiger te maken organiseren we de BewustWakker II Bijeenkomst op 5 maart in Maarssen. Leuke opsteker: binnen 48 uur hebben al meer dan 5.000 mensen hun stem laten gelden door de petitie te tekenen.

+Read more...

We kunnen dus vaststellen dat het behoud van contant geld - en de vrijheid die daarbij hoort - voor mensen van groot belang is. Wil jij met andere vrij-willigers werken aan onze vrijheid en dus ook aan het behoud van contant geld? Wees welkom op BewustWakker II: https://handjecontantje.org/2016/02/15/bewustwakker-ii-op-5-maart-in-maarssen/ (de link werkt niet op petities.nl, dus kopieer even het stukje tussen de aanhalingstekens en plak dat bovenin je browser: "https://handjecontantje.org/2016/02/15/bewustwakker-ii-op-5-maart-in-maarssen/")

Vergeet niet te bevestigen

Beste ondertekenaars,

als je deze petitie ondertekend, moet je de ondertekening nog bevestigen aan de hand van een email die je van petities.nl ontvangt. Vergeet dit niet, want anders gaat de ondertekening verloren. Er wachten momenteel nog bijna 3000 ondertekeningen op een bevestiging! Het zou zonde zijn als die verloren gaan. Bedankt!.

Presentatie Plannen Rondweg Oost Gemeente Veenendaal

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/1948679/1.