You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

Bionext overhandigt petitie aan Europarlement

Op dinsdag 26 mei overhandigt Bionext de petitie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel. Dit gebeurt tijdens de maandelijkse landbouwborrel, waar het thema ‘kwekersrecht versus octrooirecht’ centraal staat.

+Read more...

Ruim 17 duizend mensen ondersteunen de oproep van Bionext om de Europese octrooiwetgeving aan te passen, zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden. Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, vindt dat octrooien op planten en dieren de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers, Bionext: “Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid en biodiversiteit in gevaar.” De actie van Bionext, tegen het octrooi van Syngenta op de rode paprika, heeft in een jaar tijd ruim 17 duizend handtekeningen en 500 giften opgeleverd. Raaijmakers: “Dit onderstreept dat veel mensen vinden dat er iets moet veranderen. Planten en diereneigenschappen moeten principieel niet octrooieerbaar zijn.” De noodzaak om de Europese wetgeving aan te passen, is nog groter geworden door een recente uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Volgens de Hoge Kamer is het verbod op het octrooieren van essentieel biologische processen (klassieke veredeling) in het Europees Octrooi Verdrag niet van toepassing op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden, planten en vruchten. Bionext vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en pleit voor snelle politieke actie. Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit

De War op Lepeltje Lepeltje Festival

Dit weekeinde staat de War op het Lepeltje Lepeltje Festival in Amersfoort. Hier laten we zien wat de War allemaal doet en kunnen bezoekers bijvoorbeeld een 3-D printer zien werken.

+Read more...

Ook is deze petitie hier te tekenen.

De War
2015-05-25 | Petition Toekomst voor de War

aanbieden petitie op 2 juni 13.30

Op dinsdag 2 juni 2015 om 13.30 uur neemt de Tweede Kamer Commissie OCW de petitie OV4DaMU in ontvangst. Kijk op de website www.ov4damu.nl voor meer info en volg ons op twitter @ov4damu.

Inger de vries kondigt start petitie aan

Inger de vries kondigt voor het eerst de start van de petitie aan in het programma RTL Boulevard van RTL4. Klil hier om naar de uitzending te gaan..

2015-05-17 | Petition Officiële status voor vermisten

Hart van Nederland (SBS6) met item over status vermist

Klik hier voor een link naar de uitzending..

2015-05-17 | Petition Officiële status voor vermisten

Status vermist in radio uitzending NPO 1

Klik hier voor een link naar de uitzending..

2015-05-17 | Petition Officiële status voor vermisten

Status vermist wordt besproken in een uitzending van RTV Utrecht

Klik hier om naar het artikel te gaan..

2015-05-17 | Petition Officiële status voor vermisten

AvroTros VERMIST over de vraag naar een nieuwe status voor vermisten

Klik hier om naar het artikel te gaan..

2015-05-17 | Petition Officiële status voor vermisten