U, de petitionaris

Nieuws

Curriculum.nu: de volgende stap in de soap die onderwijsvernieuwing heet

Artikel Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/curriculum-nu-de-volgende-stap-in-de-soap-die-onderwijsvernieuwing-heet~b4a5788d/

12-10-2019 | Petitie Curriculum.niet

Muzee Moet Blijven, wij strijden door!

Beste vrijwilligers en sympathisanten van Muzee,

Op woensdag 24 juni kregen wij te horen dat een deel van de subsidie die Muzee voor de volgende beleidsperiode heeft aangevraagd is toegekend. Het is natuurlijk erg goed nieuws dat we het na acht weken campagne voeren met een fantastisch campagneteam en jullie als geweldige achterban voor elkaar hebben gekregen om de subsidie voor het museumgedeelte van Muzee te behouden.

+Lees meer...

Wij voelen ons enorm gesteund door de achterban, de gemeenteraad en nu ook door het college.

Uiteraard zijn we erg blij met deze beslissing, maar helaas schuilt er nog een vervelend addertje onder het gras. De wethouder heeft aangegeven de subsidie voor de museale functie toe te kennen, maar nog niet voor de cultuurankerfunctie die Muzee ook heeft. De wethouder heeft ook aangegeven dat de cultuurankerfunctie in het stadsdeel Scheveningen blijft, maar dat het onzeker is of dat bij Muzee is.

Wij zijn hier erg van geschrokken, want we hebben de afgelopen jaren juist veel geïnvesteerd in tal van culturele activiteiten waarmee we bezoekers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst en cultuur. We zijn tal van samenwerkingsverbanden aangegaan met organisaties in Scheveningen en elders in Den Haag en we hebben het afgelopen jaar vol ingezet op verdere integratie tussen de museum- en cultuurankerfunctie.

Het cultuuranker en museum gaan juist bij Muzee hand-in-hand samen. Jong en oud komen er samen en doelgroepen die normaal gesproken niet met kunst en cultuur in aanmerking komen, bereiken wij nu wel. Denk bijvoorbeeld aan het festival Kunst en Cultuur, de concerten en voorstellingen in Muzee, of de exposities van kunstenaarscollectieven. Muzee biedt heel Scheveningen laagdrempelige toegang tot cultuur.

Wij willen graag dat Muzee cultuuranker blijft omdat de combinatie museum & cultuuranker uniek is en die functie als een integraal onderdeel van het museum uitmaakt.

We zetten de schouders er nog even onder en vertrouwen erop dat u ons blijft steunen. Nogmaals ontzettend bedankt voor alle steun tot nu toe! Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws omtrent Muzee en de cultuurankerfunctie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via www.muzee.nl

26-06-2020 | Petitie Muzee moet open blijven

**Er komt geen parkeerterrein!**

Wij hebben gisteren avond (26 juni 2020) te horen gekregen dat het plan voor het parkeerterrein van de baan is.

Voor de inwoners van Westerhoven wordt vanavond een bericht met meer informatie geplaatst op de Facebookpagina voor en door Westerhoven.

Hartelijk dank voor het ondertekenen! .

‘Versoepelingen’ leiden niet tot afschaffing mondkapjesplicht

Het is teleurstellend dat de ‘versoepelingen’ die afgelopen woensdag (24 juni) zijn aangekondigd niet gelden voor de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Het kabinet is niet van plan om per 1 juli de omstreden maatregel af te schaffen. Het geloof in maatregelen en noodverordeningen is bij het kabinet in een verstarring terechtgekomen.

+Lees meer...

Men houdt liever schijnveiligheid in stand, dan dat men kiest voor alternatieven die ons, de reizigers en andere burgers in ons land kunnen bevrijden van regels die geen wettelijke en wetenschappelijk grond hebben.

De dogma’s van het kabinet en de RIVM wegen sterker dan de belangen van iedereen die de dupe is geworden van een beleid dat gekenmerkt wordt door zoethoudertjes die eufemistisch ‘versoepelingen’ genoemd worden. Versoepelingen binnen de hekken van een gouden kooi. Het zijn de dogma’s van anderhalve meter afstand, mondkapjes en ontsmetten. Vergaande controle in onze persoonlijke levenssfeer d.m.v. gedragsverplichtingen en gammele techniek moeten ons in bedwang houden.

Ik schreef u al eerder over het ‘Exitplan, terug in het OV’, een plan van reizigersvereniging Rover. Volgens de vereniging is de eerste stap gezet om ‘terug naar normaal’ te gaan en dat de reizigers gestimuleerd worden weer van het ov gebruik te laten maken. Er mogen weer meer reizigers in het ov.

Het is teleurstellend om te zien dat het kabinet, OMT en RIVM weigeren om in te zien dat verantwoordelijkheid voor oplossingen niet ligt bij de reizigers, maar bij de vervoerders om het beoogde doel te bereiken. Het beleid dat tot op heden gevoerd wordt leidt tot een verlies van enorme financiële tekorten die, helaas, achteraf gezien beter geïnvesteerd hadden kunnen worden in nieuwe ventilatiesystemen in de vervoermiddelen omdat er steeds meer wetenschappelijke consensus bestaat dat de bron van besmettingen plaatsvindt via aerosolen in gesloten ruimtes waar veel mensen samen komen en niet zo zeer door niezen en hoesten. Meer hierover zie: Interview met hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel: Maatregelen zijn flauwekul vanaf 29:44 tot 30:51.

Er kan gewerkt worden aan een systematische aanpak om de ventilatiesystemen in het openbaar vervoer te realiseren. Dit vraagt om een geleidelijke afbouw van de capaciteitsbeperkingen, maar je vangt een deel van je verlies op door reizigers die weer met plezier zonder mondkapje met de trein willen reizen en letterlijk weer kunnen adem halen.

Ten slotte: Ik waardeer het enorm als u mijn petitie wilt steunen, maar er zijn meer mogelijkheden die druk kunnen uitoefenen om deze maatregel afgeschaft te krijgen. U kunt uw klachten kwijt bij Rover, de belangenvereniging van Ov-reizigers. Zie Meldpunt corona en OV.

Bindend referendum

Petitionaris Richard vraagt u de petitie Bindend referendum te ondertekenen:

"De petitie Bindend referendum is om in te dienen de dag voor Prinsjesdag. Het bindend referendum is nodig om onze regering en parlement te kunnen corrigeren."

bindendreferendum.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

26-06-2020

Het Parool: Deze student startte een petitie tegen het reisverbod voor studenten in de spits

Studenten mogen vanaf 1 september toch weer reizen in de spits. Dit tot genoegen van bèta-gammastudent aan de UvA Bouke van Balen (22).

+Lees meer...

Wat een verrassing. “We dachten dat we nog zeker een paar weken ondertekeningen moesten binnenhalen voor de petitie die ik met een paar anderen (...) lees verder

Vertraging

Het is blijkbaar gebruikelijk dat de petities langs een petitieloket gaat, dus de kans dat deze petities groot gaat worden lijkt niet tot nauwelijks helaas

mvg,

Valentijn.

Voorbij de 100 handtekeningen

Beste medestudenten,

Ondertussen is de petitie al door meer dan honderd studenten getekend! Dat is een mooi resultaat en de handtekeningen blijven nog steeds binnen komen. Het Algemeen Dagblad heeft vanmorgen ook een stuk geplaatst omtrent deze petitie.

+Lees meer...

Overigens zijn de eerste resultaten van de niet-gemonitorde tentamens binnen gekomen, waarbij de cijfers niet meer dan marginaal waren te noemen. Ook daarom blijkt de aangekondigde maatregel onnodig.

De datum voor het sluiten van de petitie hangt momenteel af van het aantal handtekeningen dat nog binnen zal gaan stromen. Updates worden hier geplaatst

Bindend Referendum

Bindend Referendum In te dienen de dag voor prinsjesdag. Het bindend referendum is nodig om onze regering en parlement te kunnen corrigeren..

26-06-2020 | Petitie Stop de corona noodwet