U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Bericht uit Brabants Dagblad van donderdag 13 aug

Schaijk laat populaire postbezorger Okan niet zomaar gaan: petitie meer dan 1400 keer getekend

SCHAIJK - Hij is amper een paar weken weg, maar nu al verlangt Schaijk massaal terug naar de meest populaire postbezorger die het dorp ooit gekend heeft. In nog geen dag tijd is de online petitie voor de terugkeer van bezorger Okan Tural al meer dan 1400 keer ondertekend.

,,Hij heeft een klik met het hele dorp", zegt Anja Maathuis, die de petitie aan het eind van dinsdagmiddag online plaatste.

+Lees meer...

,,En op den duur wist hij precies wat de mensen het liefst hadden. Pakketje achter de container plaatsen, bij het muurtje zetten, naar de buren brengen. Van tientallen Schaijkenaren had hij zelfs het telefoonnummer. Hij deed het werk fantastisch. Een toppertje.”

ADVERTENTIE

Weinig mensen hadden de afgelopen drie jaar meer contact met de bezorger dan Maathuis. Met haar zaak The Read Shop heeft ze immers hét pakketpunt van Schaijk in huis. Elke dag kwam hij er spulletjes afgeven. ,,En dan wist hij de mensen in de winkel precies te vertellen wie er later die dag nog een pakketje kon verwachten. Hij was tegen iedereen even aardig.”

Nog niet vergeten Vlak voor de zomervakantie kreeg Maathuis het vervelende bericht dat de populaire bezorger, die in het dorp uitsluitend bij zijn voornaam wordt aangesproken, elders wordt ingezet. Daar laat de winkelier het dus niet bij zitten. Bij wijze van afscheidsgroet startte ze een petitie om Okan te bedanken voor zijn diensten in Schaijk. Amper een dag later zijn er al ruim 1400 handtekeningen binnen. ,,Ongelofelijk dat het zó hard gaat. Maar ik gun het hem van harte. Van de meeste vaste gezichten heeft hij niet eens afscheid kunnen nemen. Nu ziet hij alsnog dat we hem in Schaijk niet vergeten zijn.”

Bij Post NL kunnen ze de warme woorden uit het dorp wel waarderen. ,,Het is super dat Okan zo'n graag geziene gast is in Schaijk”, zegt een woordvoerder van het postbedrijf. ,,Die sterke band tussen een bezorger en een dorp zie je wel vaker. Zeker in een kleine gemeenschap.”

Mogelijke terugkeer Tural doet zijn werk zó goed dat Post NL hem willen inzetten bij de opleiding van nieuwe bezorgers. Die zijn mede door de coronacrisis hard nodig. Hoe lang dat opleidingstraject precies duurt, kan de woordvoerder niet zeggen. ,,Maar zeker niet eeuwig. Wat ons betreft hoeft hij zeker geen definitief afscheid van Schaijk te nemen.”

En de bezorger zelf? Die wil de opschudding in het dorp niet groter maken dan die al is. Daarom wil hij liever niet met de pers praten

13-08-2020 | Petitie Okan moet in Schaijk blijven

Extra nagekomen informatie vanuit de gemeente op basis van vragen van u:

Vraag 1: Uw antwoord houdt dan tevens in dat u deze zomer besloten heeft niets te (kunnen) doen aan de overlast en plaag? Antwoord 1: Inderdaad, de begroting voor dit jaar staat vast. De gemeenteraad heeft deze afgelopen november 2019 vastgesteld.

+Lees meer...

Daarin is voorzien in een tweewekelijkse inzameling van gft+e. Oftewel om de 2 weken. Uiteraard kunnen onze inwoners zelf ook veel doen om overlast door maden te voorkomen. Zo geeft de gemeente regelmatig tips hierover in Rijn en Veluwe en op social media. Ook op de website van ACV wordt hierop gewezen. Tot slot staan ook op de site van De Gelderlander een paar handige tips (al raad ik de tip om zout op de maden te strooien niet aan. Dit kan het composteerproces verstoren) in een video: https://www.gelderlander.nl/video/maden-in-je-kliko-zo-kom-je-er-van-af~p155982

Vraag 2: In een artikel in de Gelderlander en een artikel op een social media kanaal van de politieke partij groen links Renkum valt te lezen dat “Wordt de groene container weer wekelijks opgehaald, dan kost dat 80.000 euro extra”. Vraag is of dat voor de drie maanden, juni, juli en augustus, die gevraagd worden in de petitie of is dit bedrag voor een andere periode of per keer, per extra ronde wellicht? En is dit bedrag ergens gespecificeerd of te verifiëren?

Antwoord 2: Het genoemde bedrag betreft de besparing die is behaald nadat de inzamel frequentie is verlaagd van 42 keer per jaar (Oude situatie) naar de huidige 26 keer per jaar. Dit bedrag staat ook vermeld in de gemeentelijke begroting van 2020. Indien we als gemeente het serviceniveau verder ongemoeid laten en volgens uw voorstel ongeveer 7 extra inzamelrondes van gft+e tijdens de drie zomermaanden organiseren heeft dat tot gevolg dat de kosten met ongeveer 35.000 euro omhoog gaan. En daarmee dus ook de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het is aan de gemeenteraad of zij hier vanaf 2021 bereid toe zijn.

opm. redactie: dit is ongeveer €3 per gezin in de gemeente Renkum voor een extra leging van de GFT bak in de heetste 3 maanden

Vraag 3: Verder is te lezen dat “Een ander probleem is de planning van afvalverwerker ACV. Die heeft geen rekening gehouden met een hogere frequentie. Daarom zou een wekelijkse inzameling op zijn vroegst volgend jaar in kunnen gaan.”. ACV is een commerciële afvalverwerker, is dit antwoord van ACV te verifiëren? En heeft u overwogen om aan andere afvalverwerkers te vragen deze extra rondes uit te voeren en tegen welke condities?

Antwoord 3: ACV is een overheids NV en volledig in eigendom van de gemeenten Ede, Renswoude, Wageningen, Veenendaal en Renkum. Deze gemeenten ontvangen jaarlijks dividend van ACV. ACV verwerkt geen afval maar zamelt het afval in. Dat is een wezenlijk verschil. Daarnaast mogen zij slechts beperkt commerciële activiteiten verrichten. Wel is vastgesteld dat de gemeente voor de inzameling van restafval, gft, PMD, textiel en grof afval aan ACV is verbonden. Het is immers deels ons eigen bedrijf. De inzameling bij een externe partij neerleggen is dan ook niet de bedoeling. Met het opstellen van de jaar planning en de inzet van het eigen personeel en tractie heeft ACV rekening gehouden met een tweewekelijkse inzameling van gft. Dezelfde frequentie als alle andere ACV gemeenten hanteren. Als gemeente doen we jaarlijks mee aan landelijke benchmarks waarin de afval beheerskosten met vergelijkbare gemeenten wordt vergeleken. Daaruit blijkt dat Renkum qua kosten op het gemiddelde van de benchmark scoort. Ondanks dat Renkum het PMD en gft (tot en met vorig jaar) veel vaker ophaalt dan vergelijkbare gemeenten

Reactie vanuit college

Helaas is er een teleurstellend bericht gekomen vanuit het college bij monde van verantwoordelijk wethouder Maouche zoals u onderstaand kunt lezen. Het komt er in het kort op neer dat er deze zomer niets aan de overlast kan worden gedaan. Het geld is er niet, ACV heeft geen tijd voor een extra leging en een andere afvalverwerker kan men niet inschakelen vanwege de belangen (gemeente is grootaandeelhouder in ACV) .

+Lees meer...

Het wordt meegenomen in de evaluatie afvalverwerking eind dit jaar. De overlast en maden en vliegenplaag moeten we deze zomer zien te overleven.

Geachte heer Sciarone,

Als portefeuillehouder afval zal ik u namens het college van een inhoudelijk antwoord voorzien. Allereerst hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen deze petitie te starten, het is belangrijk dat dit soort signalen goed over het voetlicht komen bij de gemeente. Dit is inwoner participatie bij uitstek, waarvoor onze complimenten. In het najaar bespreekt de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleidsplan dat voor de komende jaren onze ambitie en insteek zal bepalen mbt het ophalen en verwerken van afval. Hierbij zullen we uiteraard uw petitie mee nemen als input voor de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

J. (Joa) Maouche Wethouder

Nederland op weg naar politiestaat?

Verplichte quarantaine, verplicht bron- contactonderzoek: de weg wordt geopend voor een verplichte corona-app. Als iets verplicht is, zal gecontroleerd moeten worden door boa's e politie.

+Lees meer...

Niet meer "samen tegen corona" , vertrouwen op verantwoordelijkheid, uitgaan van proportionaliteit, maar straffen, dwangsommen om mensen te knechten. Komt de politiestaat Rutte/de Jonge met steun van VVD, D66, CDA en ChristenUnie in zicht? Ook hier kun je daar tegen verklaren.

Opinie artikel in Trouw

Een opinie-artikel in Trouw We moeten de marktwerking in de zorg afbouwen

Misschien een idee om dit te sturen aan een aantal mensen die je kent. hou het gezond, Paul

Trouw, Opinie Paul Jonas 12 augustus 2020, 12:03

Zorgverzekeraars willen marktwerking houden, aldus hun zegsman Dirk Jan van den Berg (Trouw, 4 augustus). Begrijpelijk, want die is het fundament van hun werk.

+Lees meer...

Maar hun hartenkreet is langzamerhand een achterhoedegevecht geworden. In de zorg zijn we klaar met zorg als verdienmodel.

Mijn petitie (op Petities.nl) ‘Preventie als basis van onze zorg en stop met marktwerking’ had binnen de kortste keren de brede steun van ruim 7400 zorgcollega’s. En andere collega’s, zoals duizenden ‘Dappere Dokters’ en FNV-Zorg en Welzijn zetten dikke vraagtekens bij de marktwerking en wijzen die zelfs af. Minister De Jonge voelt goed aan dat het tij keert en wil de markt in de zorg aan banden leggen.

Woordvoerder Van den Berg van de zorgverzekeraars doet zijn eigen zaak echter geen goed. Als positieve argumenten om de marktwerking in de zorg te houden noemt hij innovatie en kostenbeheersing. Klopt dat?

Even de feiten: sinds de invoering van marktwerking is er in de zorg een verstikkende bureaucratie, gesystematiseerd wantrouwen tegenover zorgwerkers en een versplintering in de eerstelijnszorg ontstaan die samenwerking hindert. In de wirwar van polissen hadden in 2018 10 miljoen mensen goedkoper uit kunnen zijn, concludeerden de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt. Bij één basispolis was hier geen sprake van geweest. Het verschil in gezond ervaren levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft onveranderd hoog (17 jaar!), onder andere door zorgmijding vanwege eigen bijdragen en hoge premies. Is dat innovatie? Miljoenen verspild

Bij het lokken van patiënten verspillen de zorgverzekeraars aan ‘reclame en acquisitie’ jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro; goed voor zes- tot tienduizend nieuwe banen in de verpleegkunde. Ook kan de farmaceutische industrie elk jaar één miljard euro nettowinst uit onze zorg halen: onze zorg. Per persoon betaalde elke Nederlander aan zorg in 2004 3041 euro; in 2019 (13 jaar na invoering van de marktwerking) was dat bijna verdubbeld: 5765 euro. Vergrijzing en inflatie spelen daarin natuurlijk een rol, maar internationaal gezien zijn we wél gestegen van plek 10 naar plek 7 van landen met de duurste zorg ter wereld. Kostenbeheersing?

Nu de zorgverzekeraars zélf geen deugdelijke argumenten meer hebben moeten we de marktwerking afbouwen. De overheid zal haar verantwoordelijkheid weer moeten nemen.

Bedankt en mail jouw verhaal!

Leuk om te zien dat de petitie binnen twee dagen al bijna 300 keer ondertekend is. Bedankt allemaal! Heb jij een (persoonlijke) reden waarom een recreatieplas in Ede (extra) belangrijk voor jou is? Ik hoor graag je verhaal.

+Lees meer...

Wellicht kunnen we deze verhalen aan de gemeente voordragen. Je kunt dit mailen naar: recreatieplas.ede@gmail.com

12-08-2020 | Petitie Recreatieplas voor Ede

Wethouder: geen versnelling van de maatregelen

De coalitie Amsterdammers voor Autoluw NU! heeft een gesprek gehad met wethouder Sharon Dijksma. De wethouder maakte duidelijk dat er weinig mogelijk is om autoluw Amsterdam eerder te realiseren door de coronacrisis aan te grijpen.

+Lees meer...

Handhaving van 30km/u blijft een probleem zodra het verkeer weer het normale niveau heeft. Ook krijgt het GVB onder de huidige concessie straf als de dienstregeling aangepast wordt aan 30km/u. Daarom moet er een nieuwe concessie komen, dan wil en kan het GVB eraan meewerken.

Bron: Verslag gesprek met wethouder Dijksma (4 juni 2020)

REACTIE PETITIONARIS

Dank voor uw steun om sneller een autoluw Amsterdam te realiseren dan ons bestuur voorstaat. Met 30km/u zal veel doorgaand verkeer niet meer door de stad rijden! We kunnen niet wachten tot het veiliger wordt voor jong en oud, en schoner voor alle longpatiënten en inwoners. We willen niet wachten. Er kan NU al veel meer.

  • Daarom organiseren wij zaterdag 15 augustus van 13:00 tot 14:00 een vrolijke autosliert voor maximaal 30 km over de S100 (Centrumring) en Wibautas. Doet u mee?
  • Ook kunnen we u na deze e-mail niet meer bereiken! Laat u ons uw e-mailadres weten op wijwillen@autoluw.nu of schrijft u zich zelf in voor de nieuwsbrief op autoluw.nu?
  • Hoe denkt u dat we meer druk kunnen uitoefenen? Heeft u de kanalen, volgers, vaardigheden, werknemers, creativiteit of andere middelen om ons te helpen? Alle input is welkom!

Petitie gericht aan minister Blok

De petitie zal binnen korte tijd overhandigd worden aan minister Blok. Het verzoek zal zijn dat hij dit onderwerp zal bespreken tijdens de vergadering over Turkije met zijn ambtsgenoten in Brussel (eind augustus).

+Lees meer...

Om serieus genomen te worden door de minister hebben we echt meer handtekeningen nodig! Haal iedereen over! Als we in problemen zitten, roepen we onze ziyaretler en nu heeft een van onze ziyaretler ons nodig!