You, the petitioner

Updates

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

2017-09-11

Stand-still beleid voor geitehouderijen in Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders van Nederweert voorkomt wildgroei aan geitenhouderijen door niet mee te werken aan de uitbreiding van geitenhouderijen of het omschakelen van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij. Het besluit geldt voorlopig voor de duur van een jaar en wordt daarmee over de raadsverkiezingen heen getild.

Het college van Nederweert heeft een voorstel uitgewerkt voor geitenhouderijen in Nederweert.

+Read more...

Zij geeft hiermee handen en voeten aan een initiatiefvoorstel van de PvdA (Nederweert Anders) om een stand-still beleid inzake geitenhouderijen mogelijk te maken. Het college heeft geconstateerd (mede na een advies van het GGD Midden Limburg en de vragen die gesteld zijn door de partij JAN Nederweert) dat er onvoldoende zicht is op de gezondheidsrisico’s rondom geitenhouderijen én wil voorkomen dat er wildgroei ontstaat in leegstaande stallen. Deze twee overwegingen hebben geleid tot het voorstel van het college.

“Om het gewenste beleid juridisch te borgen en uit te kunnen voeren is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk”, aldus wethouder Van Meel. Een voorbereidingsbesluit kan voor maximaal een jaar worden genomen.

Naar verwachting zal dit besluit in de komende raadsvergadering op 13 maart a.s. worden aangenomen. Graag willen we echter voor het begin van die vergadering deze petitie aan het College van Nederweert aanbieden. Het zou daarom fijn zijn als we deze laatste dagen nog even extra medemensen op deze petitie wijzen, zodat er zoveel mogelijk ondertekenaars van de petitie zijn.

Overigens is het onze bedoeling om met de petitie ook nog naar de Provincie Limburg te gaan, in de hoop op een Stand Still beleid op provinciaal niveau.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Ondernemend Amsterdam wil Oost/westlijn

Ook Ondernemend Amsterdam wil een Oost/westlijn. Dat staat in hun manifest voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 pagina's):

ondernemend Amsterdam.

Ondernemend Amsterdam wil de metro doortrekken naar Schiphol

Ook Ondernemend Amsterdam wil dat de Noord/zuidlijn doorgetrokken wordt naar Schiphol. Dat staat in hun manifest voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 pagina's):

ondernemend Amsterdam

ondernemend Amsterdam.

2018-03-08 | Petition Metro naar Schiphol

De oorzaak van die nieuwe wet; Julius Malema, verteld over zijn ideeën

Dit is de brute en gruwelijke waarheid voor boeren in Zuid-Afrika! Facebook video.

Hondenuitlaatroute ook in het nieuws!

Ook het Noord-Hollands Dagblad heeft de commotie over het aangelegde pad opgemerkt en er een artikel aan gewijd!.

Ruim 500 ondertekeningen voor de gemeenteraad

Donderdag 8 maart om 18:30 zal de ‘tussenstand’ van de petitie worden aangeboden aan Burgemeester Verhulst en het college. Vanaf 19:00 uur is de VMW onderwerp in de vergadering, dit is vanaf de tribune voor iedereen te volgen dus kom allemaal.

Het zou mooi zijn als de petitie voor donderdag nog maximaal getekend wordt, dus als je nog iemand kent die niet heeft getekend vraag hem of haar dan zo snel mogelijk alsnog een handtekening te zetten.

Laten we zorgen dat de gemeenteraad niet om ons heen kan!.

Motie ingediend tegen coffeeshop! Kom naar de politieke markt van 8 maart 2018!

Door twee raadsleden van de PVDA en VVD is een motie ingediend tegen de coffeeshop. Hierover wordt door de overige raadsleden tijdens de politieke markt van donderdag 8 maart 2018 om 21.45 uur gestemd.

+Read more...

U kunt hierbij aanwezig zijn! Hier zal het definitieve besluit vallen over de komst van de coffeeshop! Hoe meer aanwezigen, hoe beter!

Petitie ingediend

Op 7 december 2017 is de petitie ingediend tijdens de politieke markt. Omroep Flevoland was hierbij aanwezig.

+Read more...