You, the petitioner

Updates

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

2017-09-11

Van 100 naar 40000!

De eerste 100 ondertekeningen voor 'Stemrecht voor kinderen' zijn binnen! Morgen het jeugdjournaal. Op naar de 40000!.

2018-03-16 | Petition Stemrecht voor kinderen

Voortgang van het project

Sinds het aanbieden van de petitie aan Sietske Poepjes, gedeputeerde van de Provincie voor cultuur, is er veel gedaan en gebeurd.

De werkcommissie heeft in oktober 2017 een gesprek gehad met wethouder Frans Kloosterman. De wethouder ging in het gesprek voorbij aan de vraag van de bevolking die met de petitie en steunbetuigingen aan de gemeente werd gesteld.

+Read more...

In regionale kranten verschenen artikelen over het project. Kijk op de website op de pagina 'pers' welke dat waren.

De voorzitter van de werkcommissie, Ton Kruse, heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf november 2017 toegesproken over het project en de petitie. Daarop hebben verschillende raadsleden gevraagd om de petitie en de projectplannen. Raadsleden Gertrud van Leeuwen (Groen Links) en Jan Clevering (CDA) hebben pogingen ondernomen om in gesprek te komen met de eigenaar van het land waarop 't Janboersmeulaentien ligt.

Afgelopen week was er een overleg met raadsleden van vier fracties van de gemeenteraad. Hier werden nieuwe mogelijkheden onderzocht en besproken. In de komende tijd gaan we die verder uitwerken.

Als ondertekenaars kunt u ondertussen uw omgeving attenderen op het project en op de petitie. De petitie staat nog open voor ondertekening. Ook kunt u ons volgen via twitter: https://twitter.com/Janboersmeulen

Eijiro en Ayo mogen blijven

iedereen die deze petitie ondertekend heeft , heel erg bedankt namens Eijiro en Ayo. inmiddels is al even bekend dat ze in Nederland mogen blijven. maar de wetenschap dat er nog zoveel mensen zijn die vinden dat ze hier thuis horen doet ze wel goed.

Dus nogmaals bedankt allemaal..

2018-03-15 | Petition Ejiro en Ayo moeten blijven

RTV Oost: Stichting Lonnekerberg hoopt op steun gemeenteraad voor strengere geluidsnormen

Stichting Lonnekerberg hoopt op steun uit de gemeenteraad van Enschede om de geluidsnormen op Vliegveld Twente op te schroeven. Gisteren werd een petitie met 3500 handtekeningen aangeboden.

"Wij hebben gemerkt dat de petitie indruk heeft gemaakt op veel partijen in de gemeenteraad en dat (...) Lees verder.

2018-03-15 | Petition Lonnekerberg geen herrieberg

Het Parool - opinie: 'Duizenden kinderen hebben straks geen juf of meester'

Over vijf jaar krijgen 15.000 kinderen krijgen geen onderwijs, als drastische maatregelen tegen het lerarentekort in Amsterdam uitblijven.

Er wordt gestaakt, de gemeente onderneemt actie door woningen voor nieuwe leerkrachten te regelen en schoolbesturen doen wat ze kunnen. Maar het is niet genoeg.

+Read more...

Dat er in Nederland sprake is van een lerarentekort is bekend. Dat dit tekort in Amsterdam (...) Lees verder

College B&W Amersfoort, wordt er nu ook al gelogen?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort heeft schriftelijke vragen van GroenLinks, D66 en PvdA beantwoord. Deze vragen gingen met name over hoe de besluitvorming over de aanleg van zonnevelden heeft plaatsgevonden.

+Read more...

Uit de beantwoording van deze vragen blijkt overduidelijk dat het college zijn best doet om de kool en de geit te sparen van een proces dat ronduit gekwalificeerd kan worden als onbekwaam bestuur. Het college stelt dat de aanleg van zonnevelden niets te maken heeft met de afgesproken aanpassing van het bestemmingsplan volgens de Ontwikkelingsvisie. Ze bevestigt doodleuk dat een WABO-projectbesluit (lees: de huidige vergunningaanvraag van Profin) de bestemming niet wijzigt!! Tevens wordt gemeld dat er voor het eerst concreet met Profin is gesproken over zonnevelden na 23 mei 2017... Dit, terwijl uit de tijdslijn van de inloopavond op 24 januari 2018 duidelijk werd gemaakt dat het proces al vanaf 2014 loopt en in 2015 het Profin-initiatief met de gemeente besproken was!! zie profin.nl. Wordt er nu ook al gelogen? Tot slot beweert het college dat de zonnevelden de Ontwikkelingsvisie juist mogelijk kunnen maken. Het blijkt dat het gemeentebestuur een totaal ander plaatje in zijn hoofd heeft dan de bewoners van Vathorst samen met de gemeente hebben gecreëerd. De volledige beantwoording van de schriftelijk vragen kunt u lezen op: http://bit.ly/2pdJlvy.

Ondertekenbaar tot 6 april

Afgelopen donderdag werd de tussenstand van de petitie aangeboden aan de burgemeester en het college. Ondanks dat de burgemeester een reactie beloofde en hij aangaf het goed vond om te zien dat burgers niet langs de zijlijn blijven staan, is er nog geen concrete reactie op de petitie gekomen. Hopelijk komen we op 9 april echt in gesprek met de gemeente. We willen dan in ieder geval het eindresultaat van de petitie overhandigen, deze kan nog tot 6 april worden getekend. Een aantal raadsleden en partijen heeft aangegeven bij deze info avond aanwezig te zijn.

+Read more...

Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk van jullie ook aanwezig zijn om hen te overtuigen van een andere aanpak. Wil je meer informatie, op de hoogte blijven of meedenken? Meld je dan aan voor het platform van www.vmwblijftstraat.nl . Dit doe je heel simpel door een mailtje te sturen naar: info@vmwblijftstraat.nl

Initiatiefvoorstel

Groen Links heeft aangegeven na de verkiezingen een initiatiefvoorstel in te dienen. Wordt vervolgd dus..

2018-03-14 | Petition Winkeldeuren dicht in Tilburg