You, the petitioner

Updates

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

2017-09-11

AT5 belicht onze behoudscampagne

Feedback: marktkwestie, daar is Petities.nl niet voor


Feedback

Helaas, petities.nl is voor petities aan de overheid en dergelijke monopolisten. Uw petitie gaat over een marktkwestie waar alternatieven voor zijn.

+Read more...

De overheid gaat daar niet over. Als de markt niet vrij genoeg is of de consument beter beschermd moet worden dan kunt u natuurlijk wel in een petitie vragen de marktwerking te verbeteren.

Als u toch een petitie aan een bedrijf wilt richten, dan kunt u een andere petitiewebsite gebruiken. Op http://petities.pagina.nl staan een aantal alternatieven genoemd.

Voordat u een petitie aan een bedrijf richt is het handig om eerst een klacht in te dienen bij klantenservice en het antwoord af te wachten. Dat antwoord kunt u dan letterlijk citeren in een petitie, zodat iedereen kan lezen dat er niet geluisterd wordt naar de klacht.

Help mee en zorg dat er geen beperkingen meer zijn in het onderwijs

Helaas zijn er meer gedupeerden! Steun ook onze lotgenoten in de buurt...

2018-01-08 | Petition Pianola Museum moet blijven

Übersetzung Petition Deutsch

http://www.pianola.nl/PianolaMuseum/Wilkommen2.html .

2018-01-08 | Petition Pianola Museum moet blijven

English information about this petition and about what happened

https://www.geelvinck.nl/geelvinck-pianola-museum-in-amsterdam-endangered/.

2018-01-08 | Petition Pianola Museum moet blijven

Helaas

L.S. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun voor mijn petitie. Helaas heb ik niets voor jullie kunnen betekenen. Mijn buurvrouw, Mieke Habraken, en ik hebben ons best gedaan. Wij hebben veelvuldig contact gehad met de gemeente Laarbeek over deze kwestie.

+Read more...

Zij heeft er echter voor gekozen niets te doen om ons te compenseren of anderszins tegemoet te komen. Ook de politieke partijen hebben niets voor ons gedaan. Ook PNL heeft zich er, in mijn ogen, niet voldoende voor ingezet. Wij hebben rechtsbijstand ingeschakeld, die aangaf ook niets voor ons te kunnen doen. Verder heb ik een landelijke politieke partij die niet in Laarbeek vertegenwoordigd is, om hulp gevraagd. Die hebben na een eerste bericht echter ook niets meer van zich laten horen. De (renteloze) lening die wij hadden voorgesteld komt er ook niet. Volgens hen zou een lening staatssteun zijn. Het verbaast mij derhalve dat er wel een duurzaamheidslening in Laarbeek komt tegen een laag percentage. Die gaat echter niet gelden voor de aanleg van glasvezel. Dat heb ik nagevraagd. Kortom: de wil was er niet bij de gemeente, ondanks dat zij het tegenovergestelde beweerde. Mijns inziens heeft het dan ook weinig zin de petitie in te dienen. Ik trek deze dan ook in. Maar nogmaals: ik heb me zeer gesteund gevoeld door jullie allen. Met vriendelijke groeten,

Ria Dinnissen

Feedback: marktkwestie, daar is Petities.nl niet voor


Helaas, Petities.nl is voor petities aan de overheid en dergelijke monopolisten. Uw petitie gaat over een marktkwestie waar alternatieven voor zijn.

+Read more...

De overheid gaat daar niet over. Als de markt niet vrij genoeg is of de consument beter beschermd moet worden dan kunt u natuurlijk wel in een petitie vragen de marktwerking te verbeteren.

Als u toch een petitie aan een bedrijf wilt richten, dan kunt u een andere petitiewebsite gebruiken. Op http://petities.pagina.nl staan een aantal alternatieven genoemd.

Voordat u een petitie aan een bedrijf richt is het handig om eerst een klacht in te dienen bij klantenservice en het antwoord af te wachten. Dat antwoord kunt u dan letterlijk citeren in een petitie, zodat iedereen kan lezen dat een petitie of groepsactie noodzakelijk is.

Ook kunt u de Consumentenbond, Radar en Kassa in sommige gevallen inschakelen.


2018-01-07 | Petition lesmills