U, de petitionaris

Nieuwtjes

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

12-10-2018

Speciale pagina over Gexit.

Ik ben een actioe begonnen om niet Groot Brittanie de EU te laten verlaten, maar Duitsland:

Gexit

Ondersteun ook deze actie! Misschien komt hierover ook een petitie. .

Meer dan 700 ondertekeningen

De petitie loop nu enige tijd. Dit heeft geresulteerd in meer dan 700 ondertekening!.

06-11-2018 | Petitie Dokterspost Kampen

Petitie boekt eerste succes! Delen wordt op prijs gesteld!

De petitie voor het behoud van het geregeld openbaar vervoer in de kleine kernen van Houten is de grens van 550 ondertekenaars gepasseerd. Dat is een mooi resultaat in 4 dagen.

Een tastbaar resultaat is het feit dat een beleidsmedewerker van de gemeente mij vanmorgen belde.

+Lees meer...

Onze gezamenlijke stem is gehoord en ik word uitgenodigd om met hen te komen praten. Bij dat gesprek zullen meerdere partijen aanwezig zijn. En daar zit ik dan straks als achttienjarige tegenover al die belangrijke mensen, die allemaal zo hun belangen hebben. Ik weet me daarbij gesteund door jullie en dat is fijn.

Uit het artikel van vandaag uit het Algemeen Dagblad online blijkt dat Houten een pilotgemeente is. Er is dus geen enkele zekerheid over het resultaat en er is dus ook nergens nog omschreven hoeveel deze pilot kost of wanneer het een succes is...

De provincie gaat over de subsidie op het OV en het AD tekende uit de mond van provinciewoordvoerder Ron van Dopperen op: "Het aantal reizigers in de provincie groeit gestaag. Het budget dat we hebben groeit niet en dat kunnen we maar één keer inzetten’’, (citaat uit het online AD van 5 november 2018)

Dat is de wereld op zijn kop, toch? Vorige week zou het nog om een verbetering van het OV voor de kleine kernen gaan. Nu wordt toegegeven dat het gewoon een centenkwestie is, maar wel ten koste van die zelfde kleine kernen.

Bezuinigen op duurzaamheid, is geen goede keuze! Want de afschaffing van deze buslijn leidt ongetwijfeld tot meer autoritten.

Natuurlijk hebben jullie allemaal al getekend, maar zouden jullie alsjeblieft de petitie nog verder willen delen? Die steun kan ik straks bij de gemeente goed gebruiken.

Groet,

Sam

Meer handtekeningen

Beste buren,

De petitie loopt nog tot begin december. Ik heb vele berichten gehad via Nextdoor en dat heeft me gesterkt om door te gaan. Helaas hebben we, op dit moment, maar weinig handtekeningen nog. Ik wil dan ook uw hulp vragen om meer handtekeningen te verkrijgen. Vraag uw buren om ook te tekenen. Het kan zijn dat deze petitie aan hun aandacht ontschoten is.

Alvast hartelijk dank voor uw inzet ! .

Aanbieding Tweede Kamer

We willen jullie hierbij op de hoogte stellen over het volgende: Morgen (6 november 2018) zal de petitie worden besproken in de Tweede Kamer. Hier zullen ze de beslissing maken of wij de petitie aan mogen komen bieden.

+Lees meer...

We verwachten eigenlijk dat dit wel het geval zal zijn en hopen dan een uitnodiging te ontvangen om in november langs te komen voor de overhandiging. We doen ons uiterste best om een compensatie te regelen voor alle gedupeerde studenten!

We zullen morgen opnieuw een bericht plaatsen waarin we de uitslag van 6 november mede zullen delen.

Hoe zit dat met die handhaving, die boetes. Er is nieuws.

Er is schijnbaar verwarring over het handhaven door BOA’s. Dit was een week geleden een bericht van Geert Hoogeveen over de uitspraken van handhavers:

"Ik begrijp het 'gedogen' niet helemaal aangezien ik een aantal weken geleden 'staande' werd gehouden door Handhaving op het Houtmandpad (voordat ik Abel Tasmankade op wilde fietsen).

+Lees meer...

Hun boodschap was duidelijk: "Wij gaan handhaven tegen fietsers, nu waarschuwen wij nog maar straks worden er boetes uitgedeeld". Volgens mij betekent dat Houtmanpad dus (helaas) alleen bestemd is voor voetgangers?! Zelfde geldt overigens voor de paden in/om Beatrixschool. Ook daar wees een ijverige Handhaver dat ik daar niet mocht fietsen (nadat ik de kinderen naar school had gebracht)."

Wij hadden contact met Haarlem Zuidwest over de problemen. Dit schreven ze: "Tijdens het brengen en halen van kinderen bij de Focusschool en kinderopvang is het altijd druk. Om de verkeerssituatie hier overzichtelijker te maken zijn er hekjes geplaatst voor de brug naar het Houtmanpad. De maatregel is genomen in overleg met de Focusschool, de kinderopvang, omwonenden en de gemeente. Het doel van de hekjes is niet om fietsers te weren, maar even af te laten stappen en rekening te laten houden met schoolgaande kinderen in verband met hun veiligheid. Verder blijft de situatie zoals hij is."

Dit zijn de vragen die wij herhaald aan Haarlem Zuidwest gesteld hebben: - op wiens verzoek stonden de BOA's daar? - met welke opdracht stonden ze daar? - ze kondigde het opleggen van boetes aan, was dat gevraagd of op eigen initiatief? - zijn er boetes opgelegd? - zo ja, is de boa's gevraagd daar nu mee op te houden?

Inmiddels liet Moira Faber weten: “Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. En we willen het fietsen op het pad niet onmogelijk maken”

Ook de politie zal niet gaan schrijven, meldde men.

Maar ongeacht deze vragen en antwoorden blijkt uit de verschillende discussies dat er grote behoefte is aan duidelijkheid over de gewenste juridische status. Er is te vaak onrust en eigen richting op het pad. De petitie vraagt om twee dingen heel concreet, die daar aan bijdragen, een fiets-te-gast-status en trespectborden.

Tussenstand petitie aangeboden aan De Koempoelan

Beste ondertekenaars van deze petitie,

Hartelijk bedankt voor het ondertekenen van deze petitie. Vanavond heb ik per e-mail de handtekeningen die tot dusver onder de petitie zijn gezet aangeboden aan De Koempoelan.

+Lees meer...

Hartelijke groet, Marjolein Jonk

Nog een simpel rekensommetje

Reken nog even mee:

Je krijgt zelf 22.401 euro bruto per jaar. De Belastingdienst zegt: je zit boven de inkomensgrens, je hebt geen recht op huurstoeslag.

+Lees meer...

Je blijft steken op 22.401 euro per jaar.

Je buurman krijgt 22.399 euro per jaar. De Belastingdienst zegt: je voldoet aan de inkomensgrens, je krijgt bij dit inkomen 72 euro toeslag op maandbasis, en dus 864 euro per jaar erbij. In totaal krijgt je buurman dus 23.263 euro op jaarbasis.