U, de petitionaris

Nieuws

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

12-10-2018

AD 17-05-2015 Peter verloor zijn moeder door de Parnassia moorden

Vandaag te zien op AD.nl

https://www.ad.nl/video/peter-verloor-zijn-moeder-door-de-parnassia-moorden~p81000.

De restauratie van de St. Augustinuskerk Utrecht wordt hervat!

Goed nieuws! Tijdens de parochieavond van 16 mei jl., heeft het kerkbestuur medegedeeld dat de St. Augustinuskerk Utrecht weer open gaat!

De restauratie zal zo snel mogelijk worden hervat.

+Lees meer...

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun met meer dan 1150 handtekeningen (op papier en hier digitaal)!

Met het plan "Een nieuw elan voor de st. Augustinuskerk " als leidraad, is de taak aan ons – als gemeenschap uit de regio Utrecht en daarbuiten – voor te bereiden op de heropening en fondsen te werven. We zullen alle vrijwilligers nodig hebben om het tot een succes te maken.

Kom naar het benefietconcert voor de restauratie van de St. Augustinuskerk van het koor Cantemus Domino op zondag 26 mei om 15.00 uur in de St. Josephkerk te Utrecht. Het koor zingt liederen ter ere van Maria. Er is ook een kinderactiviteit tijdens het concert.

Meer weten of vrijwilliger worden? Mail naar info@augustinusutrecht.nl.

voortgang

Zeer recent is er contact geweest met een zeer gerenommeerd jurist inzake onze belangbehartiging mocht er niet het gewenste resultaat uitkomen, de erkenning van het Hbo niveau van de Inservice opgeleide verpleegkundige. Het dossier heeft inmiddels zijn aandacht, ter voorbereiding op eventuele te ondernemen juridische procedures.

+Lees meer...

De commissie Meurs heeft haar advies aan de minister nog niet uitgebracht. We hopen en verwachten dat de commissie, met de aanwezige ervaring bij de commissieleden, binnen het advies op onderdeel tot de conclusie komt, "de opleiding inservice verpleegkundige heeft een Hbo niveau, dus erkenning van de Hbo status"

Voortbestaan Midgetgolf park Parkhaven bedreigd

Midgetgolf park Parkhaven steunt de petitie. En heeft op haar website een link hiernaar geplaatst met de volgende tekst:

Er zijn plannen voor een nieuwe woonwijk aan de Parkhaven bij de Euromast.

+Lees meer...

Dit betekent dat de Midget Golfbaan moet verdwijnen. De golfbaan is sinds 1939 niet meer weg te denken bij het Park en dit mooie plekje willen we natuurlijk niet kwijt! Samen met bewoners en ondernemers maken we ons sterk dit gebied groen te houden.

https://www.midgetgolfparkhaven.nl/rotterdampas/

Ingezonden brief in de Telegraaf

Een lezer in de Telegraaf hanteert dezelfde redenering, maar durft nog niet de gedachte aan om vrachtwagens en personenauto's dezelfde snelheid te laten rijden.

"Zelf beweer ik al jaren dat als iedereen bereid is om altijd" (...) lees verder.

16-05-2019 | Petitie Eén snelheid op de snelweg

Onderteken op nowthecitizens.eu

Onderteken de petitie Voor een echt democratisch Europa op de website nowthecitizens.eu.

Schouw door gemeente functionarissen

Vandaag zijn er medewerkers van de gemeente komen kijken bij de oversteek zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de oversteek en de problemen die er spelen. Ik heb hen uitgelegd waar de knelpunten zitten en welke verbeteringen mogelijk zouden kunnen helpen om de oversteek veiliger te maken.

+Lees meer...

Zij kwamen zelf ook met diverse ideeën qua aanpassingen en verbetering.
Het was een prettig overleg en ik heb goede hoop dat er op termijn daadwerkelijk iets wordt gedaan. Omdat het langs allerlei commissie en beraden moet kan het nog wel even duren voordat wij het ook daadwerkelijk zien op straat. Maar voor nu zijn we weer een stapje verder!

Stop de biomassa installatie

Petitie gericht aan het Provinciebestuur van Gelderland en het Gemeentebestuur van Arnhem

Ondergetekenden verlangen van het Provinciebestuur van Gelderland:

  1. heroverweging en beëdiging van de vergunning om een biomassa centrale in werking te laten treden op het industrieterrein van de Kleefse Waard.

+Lees meer...

Geen hout levering van bomen van terreinen en wegen van de Provincie Gelderland aan de biomassa centrales.

Ondergetekenden verlangen van het Gemeentebestuur van Arnhem:

  1. Uitleg waarom zij de bewoners van Arnhem en de deelnemers aan het nieuwe bomenbeleid niet geïnformeerd hebben over deze planontwikkeling.

  2. Concrete acties om de vergunning van de biomassacentrale op de Kleefse Waard in te laten trekken door de Provincie.

  3. Uitleg te geven over welke plannen er nog meer zijn om andere biomassacentrales in Arnhem en omgeving te vestigen.

  4. Activiteiten om bestaande biomassacentrales in Arnhem te beëindigen en toekomstige biomassacentrales in de stad te voorkomen.

Deze petitie georganiseerd door Behoud Bomen Arnhem wordt ondersteund door veel andere Arnhemse organisaties voor bomen en biodiversiteit. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam Bomenbond in Arnhem en Omgeving.