You, the petitioner

Updates

Niet open als fietstunnel zonder aanpassingen

Beste ondertekenaars, Vandaag was in Het Parool te lezen dat er tijdens de openstelling van de IJtunnel acht valpartijen zijn geweest. Zoals Wethouder Dijksma zegt: " ‘zomaar openstellen van de tunnel’ is geen optie in verband met de grote snelheden die worden bereikt tijdens de afdaling."

Dat is natuurlijk niet wat wij voor ogen hebben. Wij willen graag dat de Gemeente onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om dergelijke aanpassingen te doen in één tunnelbuis. Zodat we snel een vaste oververbinding krijgen tussen Noord en Zuid.

50% van de insecten sterft na één maaibeurt!

"Het klepelmaaien, waarbij het gras in kleine stukjes wordt gehakseld, heeft de grootste impact. Hier loopt de sterfte op tot 80%.

+Read more...

"

Lees hier het hele artikel en de oplossingen. kopieer de link om het artikel te lezen.

https://www.natuurpunt.be/nieuws/insecten-onder-de-maaier-en-hoe-directe-sterfte-te-verminderen-20190710

2019-07-15 | Petition Een bloemrijke gemeente Noordwijk

Reactie VVD op mij vraag wat hun visie is mbt livemuziek in de Horeca

De VVD vindt dat er idd ruimte moet zijn voor live muziek. Op dit moment bieden meerdere plekken in de stad, deze mogelijkheid.

+Read more...

In de 3 uitgaanskernen van Den Haag, is de mogelijkheid wat makkelijker dan buiten deze kern waar jij zit. Ik heb onderzocht of de Paap en het Paard veel klachten hadden. Jij gaf aan dat de Paap veel klachten zou hebben na de bouw van appartementen. Ik heb dit gecheckt; dit wordt niet herkend. Door hun ‘ box-in-box’ constructie, kunnen ze veelal de overlast beperken en zijn er de afgelopen jaren geen klachten geweest.

Ik heb tevens de regels van Den Haag bekeken. 5 weekenden in het jaar zijn aangewezen als collectieve festiviteitendag en dan gelden er geen geluidsnormen. Daarnaast mag ieder individueel 6x per jaar een dergelijke mogelijkheid aanvragen. Dit betekent dus dat het 12x per jaar mogelijk is, om buiten de geluidsnormen live muziek te spelen, tussen bepaalde tijden. Deze norm geldt echter niet voor akoestische muziek, alleen voor versterkte.

Ik heb me tevens verdiept in de reden waarom hier zo streng op wordt gehandhaafd; Geluidsoverlastregels zijn er om de leefomgeving te beschermen, zeker nu uit onderzoek helder is geworden dat de gezondheidsschade hoger is dan altijd werd gedacht. Dit wordt politiek dus ook een steeds groter issue.

Landelijk zit je wat ons betreft op de juiste plaats; wij verwachten van de gemeente dat zij de wet handhaven en de leefomgeving beschermen. Ook verwachten wij dat ze het ondernemen niet in de weg zitten, waardoor wij de 12 vrije weekenden ondersteunen.

Wij zullen geen verdere acties ondernemen om de vrije weekenden te verruimen. Niet het antwoord dat je waarschijnlijk wilde, maar ik wilde je graag duidelijkheid geven over ons standpunt

2019-07-15 | Petition Bescherm livemuziek in de horeca

Ban de brom (door het transformatorstation in Beverwijk)

de petitionarissen van Ban de brom vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Voorkom (dag & nacht) blootstelling aan laag frequent geluid door TenneT."

bandebrom.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

2019-07-15

Wethouder: We gaan deze beschoeiing verwijderen

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren stelde op 19 juni een vraag aan de wethouder over de situatie. Wethouder Glimina Chakor antwoordde: "Het is een incident dat we niet hebben kunnen voorzien en is ook niet eerder gebeurd.

+Read more...

De kans op herhaling is klein. En we hebben niet eerder klachten gehad." Zij erkende dat de beschoeiing geen functie meer heeft maar ook dat de gemeente wil voorkomen dat het nogmaals voorkomt. "We gaan deze beschoeiing verwijderen."

Ook vijvers met vergelijkbare beschoeiing worden geïnspecteerd en waar nodig "preventief verwijderd." Zij wil in het kader van de zogeheten herijking van de Visie op het Stadspark naar de waterpartijen kijken om die natuurvriendelijker in te richten.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Succes!

Lieve ondertekenaars!

Mede dankzij jullie hulp heeft de gemeente goed doorgepakt!

Laatst was er al een ploeg mannen bezig die de gehele waterlijn rondom het uitlaatgebied gaan aanpakken! De palen worden er uitgehaald en niet alleen op de plek waar Zus is overleden! ze pakken alle plekken aan die een mogelijk gevaar opleveren!

Hierbij sluit ik dan ook de petitie en wil ik jullie allemaal danken voor jullie steun! Ook dank aan de gemeente voor het snelle optreden!

liefs, Gonnie Bruijntjes

EINDE REACTIE

Bijna 3000 ondertekeningen!

Datum: 15 juli-2019 Beste mensen, inwoners van Arnhem en omgeving, Wat is er aan de hand? In Arnhem wordt, als we er niets tegen doen, een biomassacentrale op de Kleefsewaard geopend in oktober 2019. Destijds was het waarschijnlijk een goed bedoeld plan maar inmiddels is gebleken dat dit een ramp is voor het milieu en onze gezondheid.

+Read more...

De energie uit biomassa wordt als 'groene stroom' aangeboden maar dit is een achterhaald concept. Deze manier van energiewinning is volgens deskundigen niet duurzaam en zij waarschuwen voor de negatieve gevolgen ervan. Wat doet een biomassacentrale? Een biomassacentrale is een grote kachel die veel houtsnippers verbrandt om stroom op te wekken. Dit is geen snoeihout zoals eerder werd gezegd maar schone houtsnippers gemaakt van de stammen van bomen. Dit staat in het contract van Veolia, het energiebedrijf dat op de Kleefsewaard een biomassacentrale heeft geïnstalleerd. In het contract staat ook dat het hout moet worden gewonnen uit een omtrek van 100 km rondom de centrale. Er worden dagelijks 8 vrachtwagens met houtsnippers geleverd. In de kachel van Veolia op de Kleefsewaard gaan 96.000 kilo houtsnippers per dag, dat is 672.000 kilo per week. Om je een indruk te geven hoeveel dat is; in 3 weken tijd wordt een gebied zo groot als Sonsbeekpark opgestookt. Gedurende de 12 jaar dat de centrale gaat draaien is dat een gebied tweemaal groter dan Park de Hoge Veluwe. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Niet al het hout kan in Nederland worden geoogst, daarom moet er veel geïmporteerd worden uit de VS en andere landen. Dit hout wordt ook uit bomenkap gewonnen. Bomen die we nu juist nodig hebben om de CO2, stikstof en fijnstof uit de lucht te halen.Nederland doet precies het tegenovergestelde; namelijk hout verbranden waardoor je CO2 uitstoot krijgt en de lucht vervuilt met grote hoeveelheden gifstoffen. Om nog maar te zwijgen over de afname van biodiversiteit en de toenemende hittestress die het gevolg zijn van het kappen van zoveel bos en bomen. De vervuiling van houtverbranding levert volgens RIVM, Milieudefensie en het Longfonds een gevaar op voor de gezondheid en kan ziektes als astma, COPD, hart -en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De Arnhemse politiek en de PAS? Om sterker te staan tegenover de Provincie hebben we bij de gemeenteraad steun gevraagd. Tijdens een 3 uur durend debat werd door de SP en PvdD de motie ingediend met om alles te doen om de biomassacentrale tegen te gaan.Deze motie werd door verschillende partijen gesteund maar is helaas niet door de meerderheid aangenomen. We staan er nu dus alleen voor. Er zijn een enorm aantal bezwaarschriften van Arnhemmers bij de Raad van State ingediend. Er is een mail campagne gestart waarin we de Provinciale Staten vragen om de natuurvergunning in te trekken. Deze natuurvergunning is in 2016 verleend aan Veolia maar deze is sinds de herziening dit jaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldig. Als de Provincie deze vergunning intrekt wordt de centrale onmiddellijk gesloten. Overheidsubsidie In heel het land zijn protesten tegen biomassacentrales. De centrales schieten als paddestoelen uit de grond sinds de Overheid 3,5 miljard subsidie aan het uitdelen is. Tijdens de raadszitting verklaarde een woordvoerder van Veolia dat de centrale niet eens was gebouwd als zij geen 76 miljoen subsidie van het Rijk hadden gekregen! Van ons belastinggeld worden we dus in Arnhem opgescheept met een Frans bedrijf die hier winst gaat maken ten koste van onze bomen en de lucht die we inademen. Zijn er alternatieven? Maar wat zijn de alternatieven als we met goed fatsoen geen gas meer uit Groningen kunnen halen? Naar ons idee, allereerst door energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie van huizen en bedrijven. Daarmee bespaar je enorm veel stroom die je dus ook niet meer hoeft op te wekken. En we kunnen dan nog beter tijdelijk gas of kolen blijven stoken dan hout. En zo er zijn nog heleboel andere alternatieven. ​Dat is allemaal op een rijtje gezet door Urgenda, het ​zogenaamde 40 puntenplan: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-40-puntenplan.pdf Wat kun je zelf doen? We hebben inmiddels 3000 handtekeningen in Arnhem voor de petitie opgehaald. Maar we willen graag naar de 4000, of nog meer. Elke stem telt. Als je deze biomassacentrale in Arnhem niet wilt teken de petitie en verspreidt ‘m in Arnhem onder vrienden en kennissen op facebook, twitter of e-mail.Deze​ petitie ​gaan wij op 11 september aanbieden aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten. https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/ Hartelijk dank namens Behoud Bomen Arnhem. https://www.facebook.com/BehoudBomenArnhem/

Reactie Minister op kamervragen Henk Nijboer (PvdA)

Omroep West 03-07-2019 Jurist-over-Parnassiamoorden-Arts-hoeft-zich-niet-achter-beroepsgeheim-te-verschuilen

Jurist over Parnassiamoorden: 'Arts hoeft zich niet achter beroepsgeheim te verschuilen'

DEN HAAG - 'Een arts hoeft zich niet achter het medisch beroepsgeheim te verschuilen', zegt jurist Theo Hooghiemstra. 'Als je weet dat er een seriemoordenaar in je instelling zit, dan ga je dat communiceren.

+Read more...

Het medisch beroepsgeheim biedt ruimte om die afweging te maken.' Hooghiemstra reageert op de petitie die Peter Verhagen is gestart, een van de nabestaanden van de Haagse Parnassiamoorden. Peter wil het medisch beroepsgeheim in moordzaken van tafel krijgen, maar privacy- en gezondheidsjuristen vinden dat geen goed idee.

GESCHREVEN DOOR Anniek Enthoven Anniek Enthoven Politie- en rechtbankverslaggever

De moeder van Peter werd in 2007 dood gevonden in de buurt van psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Hij weet zeker dat het dossier van een patiënt van Parnassia antwoorden bevat over de dood van zijn moeder, maar de kliniek weigert inzage vanwege het medisch beroepsgeheim. Peter wil dat de wet wordt aangepast, waardoor artsen bij moord openheid van zaken moeten geven.

'Het belang van het medisch beroepsgeheim is groot,' legt Theo Hooghiemstra uit. Hij is jurist en expert op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder in de gezondheidszorg. 'Iedereen heeft recht op zorg, ook als je problemen hebt. Er is ook een collectief belang; denk aan mensen met infecties of soa's. Als zij niet naar een zorgverlener gaan, heb je een veel groter probleem.' Karen Siemers, privacyjurist gespecialiseerd in gezondheidszorg, is dat met hem eens. 'Als Thijs H. vermoedde dat zijn behandelaar direct naar de politie zou stappen, zou hij misschien nooit naar de instelling zijn teruggekeerd.'

Belangenafweging

Hooghiemstra is tegen afschaffing van het beroepsgeheim, maar vindt ook dat artsen zich er niet achter zouden mogen verschuilen. 'Als er een conflictsituatie is, dan mag je als arts je beroepsgeheim doorbreken. Dat is zelfs je morele plicht, vind ik.' Volgens Hooghiemstra moeten artsen steeds afwegen hoe acuut een situatie is.

Siemers vindt dat instellingen niet te rechtlijnig naar het beroepsgeheim moeten kijken. 'Het medisch beroepsgeheim is niet iets absoluuts. Het is altijd een belangenafweging.' Dat artsen zich mogelijk verschuilen achter het beroepsgeheim vindt ze te gechargeerd. 'De kern van het beroepsgeheim is geen schild maar een fundament van de gezondheidszorg.'

Concreet gevaar Karen Siemers schetst de afweging die artsen steeds moeten maken. 'Je moet als arts de patiënt een veilige omgeving bieden, ook als die patiënt een mogelijke verdachte is. Alleen wanneer er een concreet gevaar dreigt dat jij als arts kunt voorkomen door iemand in te schakelen mag je het beroepsgeheim doorbreken.'

Volgens Siemers is een wijziging van het beroepsgeheim bij moordzaken lastig. 'Het gaat om allemaal verschillende zaken. Artsen moeten geen verlengstuk van de politie worden. Het blijft een beoordeling van de arts welk belang hij of zij vooropzet. Ik denk niet dat een wetswijziging de duidelijkheid creëert die je zoekt.'

Kindermishandeling Theo Hooghiemstra legt uit dat de wet in 2013 is aangepast voor kindermishandeling. 'Toen is er een verplicht meldpunt voor kindermishandeling gekomen. Maar eigenlijk was dat onnodig. Bij een acute noodsituatie mag een arts altijd melden. Dan kom je echt niet in de rechtbank terecht omdat je het beroepsgeheim hebt geschonden.'

Hooghiemstra is niet voor een wetwijziging bij moordzaken. 'Dan krijg je straks voor iedere situatie een apart meldpunt. De wet psychische moorden, of een andere wet waarin staat wanneer het beroepsgeheim niet geldig is. Dat wordt heel ingewikkeld, dat is geen doen.' Karen Siemers is het met hem eens. 'Ik begrijp de petitie en de nabestaanden, maar dit gaat niet alleen over die ene verdachte. Het is veel breder.'