You, the petitioner

Updates

aanbieden petitie aan onderwijsministers, januari 2020

In januari 2020 bieden wij de petitie aan aan onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob

2019-10-12 | Petition Curriculum.niet

Stand na 3 dagen

Inmiddels hebben 57 mensen op de  webpetitie geregareed en ca. 120 mensen bij de Jumbo, COOP en Zus & Zo.

+Read more...

De stand is dus in 3 dagen ruim 175 mensen. Een hoge betrokkenheid dus. Gisteren het Kennedybos geschouwd en inmiddels een brief naar onze wethouder gestuurd. Nu even afwachten. Bedankt in ieder geval voor de vele reacties.

2015-01-11 | Petition Onderhoud het Kennedybos

Overleg met OCW

In december 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met ambtenaren van OC&W welke zich bezig houden met de OV studenten kaart. Dit als gevolg van bemiddeling van de LSvB. Samen met Jan van Bilsen, VZ stichting DaMu scholen en directeur van de school voor jong talent Den Haag - Koninklijk Conservatorium / ballet opleiding, Ellen Schepens - LSvB en ondergetekende hebben we een toelichting gegeven op onze argumenten. We hebben de feiten goed kunnen toelichten: DaMu kinderen volgen een officiele HBO-vooropleiding, zijn ingeschreven bij een hogeschool, de opleiding is een aaneensluitend curriculum in samenhang met de HBO-vervolg opleiding, leerlingen krijgen van dezelfde docenten les en moeten aan heel hoge toelatingseisen voldoen.

+Read more...

Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal opleidingslocaties, voor kolassiek ballet maat twee waardoor reizen voor de studie noodzakelijk is. Dans kinderen moeten vroeg beginnen (10 jaar) en dagelijks klassikaal een intensief programma volgen. OC&W heeft aangegeven een veel beter begrip te hebben van de situatie en heeft begin januari 2015 nadere vragen gesteld. Deze zijn beantwoord. vervolgens gaat er een voorstel naar de minister en wie weet komt er dan witte rook uit de schoorsteen. Meer realisitisch zal zijn dat er nog nadere vragen komen van de minister. belangrijk is verder te vermelden dat DaMu kinderen in een gastgezin per 1 januari 2015 in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Dat is dus al geregeld. De kosten voor een studenten OV zijn vergelijkbaar met het bedrag voor dubbele kinderbijslag en de kriteria zijn dus al gesteld om daar aan te voldoen. het grootste deel van de DaMu kinderen reist en gaat alleen in een gast gezin als de afstand te groot is, bijvoorbeeld als je op een van de eilanden woont. To be continued... Stefan Flos - info@ov4damu.nl

meer info over de dubbele kinderbijslag op website SVB.nl

‘In Landhorst geen mestfabriek’

Geen mestfabriek in Landhorst. Dat stellen de Brabantse Provinciale Statenleden Antoinette Knoet-Michels (PvdA), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) onomwonden op zaterdag 10 januari in De Gelderlander. De drie Statenleden brachten vrijdag 9 januari een bezoek aan de locatie in Landhorst waar Nederlands grootste mestfabriek zou moeten komen.

+Read more...

Daarna gingen ze bij Giel Dekkers, de man die in Landhorst de protesbeweging leidt tegen de fabriek, op bezoek om in gesprek te gaan met verontruste inwoners van Landhorst en buurdorp Venhorst. Er zijn inwoners die liever niet met naam en toenaam in de krant willen. ‘Want we willen de lieve vrede in het dorp zo goed mogelijk bewaren.’ Het is duidelijk dat de mestfabriek al voor tweedeling zorgt in de dorpen. ‘Dat is al wat MACE (de boerencoöporatie die de mestfabriek in Landhorst wil bouwen, HB) hier heeft bereikt.’Bron: De Gelderlander

Print en onderteken bezwaarschrift

Aan: alle ondertekenaars van de petitie tegen het hoge hekwerk om de Bredeschool in Heteren Beste ondertekenaars, Inmiddels is de petitie al ruim 350 keer ondertekend en is er zowel via de Gelderlander als via omroep Gelderland aandacht geschonken aan dit absurde besluit van de gemeente Overbetuwe. Dit is een mooie stap in de weerstand tegen het hek.

+Read more...

Veel dank voor het ondertekenen! Maar om een nog grotere vuist tegen de gemeente Overbetuwe te kunnen maken is het ook nodig om bezwaar te maken, en dat kan op een eenvoudige manier: Print bijgevoegd bezwaarschrift, vul het in en onderteken het. Vervolgens kan het (zonder postzegel) worden verstuurd. Belangrijk: het bezwaarschrift moet uiterlijk dinsdag 13 januari a.s. gepost worden! Als laatste: mochten er nog mensen in jullie gezin of omgeving zijn die de petitie nog niet ondertekend hebben en/ of bezwaar hebben gemaakt: roep ze op dit alsnog te doen en zet deze petitie op sociale media. Hoe meer mensen deze petitie ondertekend hebben, hoe beter! Met vriendelijke groet, Actiecomité Geen Hoog Hekwerk

Bezwaarschrift als PDF

Telegraaf: 'Snelheid in Amsterdam naar 30 km/u'

Volgens de Telegraaf is een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad eens met het voorstel om de maximumsnelheid naar 30km/u te brengen binnen de ring in Amsterdam. Wat de meerderheid van de gemeenteraad betreft gaat Amsterdam als noodgreep de algehele snelheid voor alle verkeer verlagen naar 30 kilometer per uur. Daarmee worden dagelijks vele duizenden automobilisten gedwongen om langzamer te rijden.

+Read more...

Maar ook verdwijnt het snelheidsverschil met de snorscooter waardoor die zonder extra gevaar tussen de auto’s kan rijden.

Telegraaf: 'Snelheid in Amsterdam naar 30 km/u'
2015-01-07 | Petition 30km/u in Amsterdam

PERSBERICHT VEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD MOET BLIJVEN

PERSBERICHTVEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD MOET BLIJVEN Midden in Oosterbeek, omringd door 6 ha. groen, staat het enige Vegetarische Zorgcentrum van Nederland,Felixoord.

+Read more...

De maximaal 70 bewoners met een vegetarische leefwijze komen uit heel Nederland om hier de rest van hun leven met gelijkgestemden door te brengen. Bijzonder is, dat Felixoord nog steeds een eigen keuken heeft, waar wordt gewerkt met een evenwichtig voedingspatroon op vegetarische basis. Zorg oudere vegetariërs onder druk Door het huidige overheidsbeleid, dat bepaalt dat ouderen zolang mogelijk met hulp thuis moeten blijvenwonen, is mede hierdoor ook hier de zorg voor oudere vegetariërs onder druk komen te staan. Om deze neergaande spiraal in de bestaansmogelijkheid van Felixoord een halt toe te kunnen roepen zijn de volgende initiatieven mogelijk. Een landelijke status Als de politiek aan Felixoord een landelijke status verleent, kunnen in Felixoord meer verpleeghuispatiënten worden opgenomen, waardoor een rendabele exploitatie in de toekomst kan worden gerealiseerd. Felixoord wil zich daarnaast ook gaan profileren als Vegetarisch Kennis- en Praktijkcentrum, waar lezingen, workshops, congressen en symposia kunnen worden gehouden. Uiteraard is bij dit alles de steun van diverse aard en door personen en instellingen van groot belang. In aanmerking genomen dat zo’n 5% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig vegetariër is, om nog maar niet te spreken van de 3,5 miljoen flexitariërs (vegetariërs die als dat beter uitkomt ook weleens vlees eten), zou het toch mogelijk moeten kunnen zijn, dat vegetariërs ook in de toekomst in Felixoord zorgeloos oud kunnen worden! Om het bestaansrecht van Felixoord en ook de toenemende vraag naar een verantwoorde en vegetarische manier van leven voor kwetsbare ouderen veilig te stellen vragen wij de 2e Kamer te regelen dat Felixoord een bijzondere landelijke status krijgt. Daarmee kunnen we het unieke karakter van Felixoord als vegetarisch zorgcentrumbehouden, We voorkomen daarmee dat er door de regio-budgetten in de Wet Langdurige Zorg ons landelijk vegetarisch zorgcentrum verloren gaat. Het is belangrijk dat mensen vanuit hun eigen waarden en drijfveren vorm kunnen geven aan hun leven. Ook als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners van verzorgingshuizen kunnen minder invloed op hun levensomstandigheden uitoefenen dan voorheen, doordat ze voor hun zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van anderen. Juist daarom is het zo belangrijk dat zij in een omgeving kunnen leven, die maximaal aansluit bij hun levensovertuiging en gewoonten. Felixoord vervult een belangrijke functie in het leven van mensen, die overtuigd vegetariër zijn. Zeker omdat zij van een generatie zijn waar het niet gebruikelijk is vegetariër te zijn. Behoud van dit zorgcentrum is daarom essentieel. Als ondersteuning en sympathiebetuiging kan men vanaf 15 december 2014 de petitie tekenen. http://felixoordblijft.petities.nl/ Tevens is een blog geopend.https://felixoordblijft.wordpress.com/ Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Anke Stavast Tel: 026 – 840 62 77 email: ankestavast@gmail.com of Ruud Borman Tel: 06 – 2746 2799 email: alchemystic@outlook.com

Het Parool: 'Trek de Noord/Zuidlijn meteen door naar Schiphol'

Ook in Het Parool aandacht voor de oproep van Jos Nijhuis van Schiphol in zijn nieuwjaarstoespraak.  Nieuws is: De capaciteit van de treintunnels onder de luchthaven is in de nabije toekomst onvoldoende voor de aan- en afvoer van reizigers en werknemers, blijkt uit vorig jaar opgestelde prognoses. Dat heeft ook te maken met veiligheid: bij calamiteiten kan het ondergrondse treinstation niet tijdig worden ontruimd.

+Read more...

Schiphol bereidt al een nieuw bovengronds ov-knooppunt voor, op het plein voor Schiphol-Plaza. Nijhuis zegt er niet bij waar de financiering vandaan moet komen. Gemeente Amsterdam, Den Haag, de regio, Schiphol zelf, een toeslag op vliegtickets of een bepaalde combinatie van die bronnen?

Het Parool: 'Trek de Noord/Zuidlijn meteen door naar Schiphol'
2015-01-06 | Petition Metro naar Schiphol

NOS: "Jos Nijhuis wil dat de Noord-Zuidlijn naar Schiphol wordt doorgetrokken"

NOS-nieuws op 5 januari 2015:   Noord-Zuidlijn Volgens topman Jos Nijhuis betekent de groei niet dat Schiphol nu tevreden achterover kan leunen. Investeringen zijn noodzakelijk om Schiphol concurrerend te houden, vooral op het gebied van bereikbaarheid. Hij wil dat de Noord-Zuidlijn naar Schiphol wordt doorgetrokken om de verbinding tussen de luchthaven en het centrum van Amsterdam te verbeteren.   .

2015-01-05 | Petition Metro naar Schiphol