You, the petitioner
19965 300 426 scale

Zwarte Piet Niet!

4,360 signatures

Zwarte Piet KAN niet, Zwarte Piet HOORT niet, Zwarte Piet HOEFT niet, Zwarte Piet MAG niet.

Kortom: ZWARTE PIET NIET!

De organisatie ‘Zwarte Piet Niet’ (ZPN), voorstander van een beschaafd kinderfeest zonder racistische karikatuur, roept op tot een vreedzaam protest op zaterdag 16 november om 14:00u op het Beursplein in Amsterdam, alwaar deze petitie aangeboden wordt.

Help ons en uzelf minimaal 5000 handtekeningen te verzamelen!

Petition

We

Viera Sullivan en anderen,

 

observe

Het staat vast dat de zwarte piet dimensie raakvlakken heeft met overblijfselen van de ontwikkelde concepten stammend uit het(Nederlands) koloniaal- en slavernijverleden.

Afschaffing van het zwarte piet element uit het sinterklaasfeest vanwege de racistische elementen en haar psychologische gevolgen voor Donkere Nederlandse kinderen van Afrikaanse afkomst. De piet staat symbool voor de slaaf Help hem bevrijden.

Artikel 1 van de grondwet zegt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 90quater geeft een juridische definitie van discriminatie. De artikelen 137 c t/m g en 429quater stellen de volgende vormen van discriminatie strafbaar:

  • Discriminerende belediging
  • Aanzetten tot discriminatie van óf haat tegen groepen mensen
  • Verspreiden van materiaal met discriminerende inhoud
  • Deelnemen aan een organisatie met een discriminerend karakter
  • Opzettelijk discrimineren in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf (misdrijf)
  • Niet opzettelijk discrimineren in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf (overtreding)

 

and request

Wij willen een sinterklaas feest zonder zwarte pieten. De zwarte piet staat symbool voor de slaaf en racisme. Sinterklaasje kom maar binnen met uw knecht Zwarte Piet is dagelijkse racisme. Wij willen dat de wet word nageleefd en dat dit kinderfeest zijn racistische tint gedag zegt. Het zwart verven van pieten is een discriminerende belediging dus een strafbaar feit, ook zien we de piet liever niet in een andere kleur. Er is nog steeds moderne slavernij Al worden de pieten groen hij staat symbool voor de slaaf

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
gemeenten 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-16 
Lead petitioner:
Zwarte Piet Niet! 
Organisation:
Actiegroep Zwarte Piet Niet! 
Website:

History

Signatures