You, the petitioner
Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars - geen recht inzage medisch dossier zonder toestemming

26,362 signatures

De Tweede Kamer heeft op 13-9 niet alleen een wetsvoorstel aangenomen rondom het donorschap, maar ook een wetsvoorstel waarin staat dat zorgverzekeraars ZONDER toestemming van arts of patiënt je medisch dossier mogen inzien als zij fraude vermoeden. Onduidelijk wat zij verder met deze gegevens doen.

Petition

We

Nederlandse burgers, verplicht om een zorgverzekering af te sluiten in Nederland,

 

observe

dat de overheid de zorgverzekeraars vrij inzage wil geven tot alle medische dossiers, indien zij fraude vermoeden:

  • Zonder voorafgaande notificatie of overleg.

  • Zonder toestemming van de patiënt in kwestie of artsen.

  • Zonder verplichting voor de zorgverzekeraars om helder kenbaar te maken welke fraude zij onderzoeken of om dit op een andere manier te bespreken dan de breuk van privacy en het bekijken van medische dossiers.

 

and request

Wij verzoeken de Eerste Kamer dringend om zorgverzekeraars te verplichten vrije inzage van medische dossiers zonder toestemming aan banden te leggen.

Bijvoorbeeld door hen te verplichten eerst contact te zoeken met patiënten en enkel wanneer hier noodzaak toe bestaat en wanneer de patiënten en/of artsen toestemming geven. Of om een beperking op te leggen welk deel van het medisch dossier beschikbaar komt, na toestemming van patiënt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Eerste Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-14 
Lead petitioner:
Janine van der Vorst 
Website:

History

Signatures

Updates

We gaan de petitie aanbieden!

Beste ondertekenaars,

Het heeft even geduurd en misschien ben je alweer vergeten dat je deze petitie getekend hebt. Maar ons lange wachten en lobbyen wordt beloond! Op 18 december wordt het wetsvoorstel besproken omtrent de inzage van zorgverzekeraars van medische dossiers wanneer zij fraude vermoeden.

+Read more...

Deze bespreking vindt plaats in de Eerste Kamer, omdat het wetsvoorstel reeds behandeld is door de Tweede Kamer. Een maatregel met veel impact om een relatief zeer klein percentage van fraudes op te sporen, die ook weer een zeer klein deel uitmaakt van het volledige zorgbudget. Wat mij betreft is deze maatregel nog steeds buitenproportioneel en gaat het veel te ver in verhouding tot wat ermee gewonnen kan worden. Mocht er ingestemd worden met deze wet, mogen zorgverzekeraars op elk moment dat zij fraude vermoeden, jouw medische gegevens opvragen in dit kader. In de wet ligt echter in zeer vage bewoordingen vast wat er vervolgens met die informatie kan worden gedaan en hoe en hoe lang deze bewaard wordt. Het is niet ondenkelijk dat commerciële zorgverzekeraars deze informatie ook commercieel zullen (willen) gebruiken. Daarom pleiten we voor het zeer zorgvuldig handelen in deze, het beter kaderen van de inzage en wat er met deze informatie kan worden gedaan, als het niet mogelijk blijkt om dit wetsvoorstel überhaupt niet tot wet te laten ontwikkelen.

Mocht je het interessant vinden om de verslagen te lezen van de besprekingen over dit onderwerp, dan kun je hier alle informatie vinden: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980verbeterenvan_toezicht

Ik ben blij dat er meer dan 26.000 mensen deze petitie hebben getekend en dat we nu als burgers daadwerkelijk de kans krijgen om onze stem te laten horen. Dank dat je de moeite hebt genomen om te tekenen en wellicht ook anderen te attenderen op deze petitie. 16 december zal de laatste datum zijn waarop deze petitie getekend kan worden. Dan kan via deze link: https://petities.nl/petitions/zorgverzekeraars-geen-recht-inzage-medisch-dossier-zonder-toestemming

Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Janine van Grevenstein - van der Vorst

2018-12-04