You, the petitioner
85362320 6514 4e74 ab0d dd8904db14be

Zorg voor rust en veiligheid op de Pieter de Hoochstraat

1 signature

Omwonenden dienen deze petitie in vanwege de voortdurende overlast. Wij eisen dat de autoriteiten onmiddellijk actie ondernemen om onze veiligheid en rust te waarborgen. Ondanks herhaalde meldingen blijft de situatie ernstig!

Petition

We

bewoners van Pieter de Hoochstraat Rotterdam Delfshaven,

 

establish that:

  • onze buurman op 18 D dag en nacht overlast veroorzaakt met lawaai, gooien van spullen en bedreigingen
  • dit ons leven ondraaglijk en gevaarlijk maakt
  • zijn gedrag onvoorspelbaar en bedreigend is, zoals 's nachts aanbellen en dreigen
  • de situatie verslechtert en een veiligheidsrisico vormt
  • de buurman niet in staat is om zelfstandig te wonen!
  • buren graag in een veilige en rustige omgeving willen wonen zonder constant bang te hoeven zijn, bezig met opruimen en schoonmaken, proberen geduldig te blijven maar nu wel allemaal in angst leven
  • de situatie is de afgelopen tijd verergerd: de buurman veroorzaakt 24 uur per dag overlast door voortdurend lawaai te maken, spullen naar ons balkon te gooien en bedreigingen te uiten

 

and request

dringend om actie te ondernemen en onze situatie serieus te nemen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
woningcorporatie 
Petition desk:
Lead petitioner:
S. 
Organisation:
Buurtbewoners 

History

Signatures

Updates

Overlast buurman

Buurt in Opstand: Petitie tegen Overlast Buurman

Bewoners van een pand aan de Pieter de Hoochstraat zijn een petitie gestart om een einde te maken aan de voortdurende overlast veroorzaakt door hun buurman. Ondanks meerdere meldingen en klachten blijft de situatie onveranderd ernstig.

De bewoners voelen zich in de steek gelaten doordat de politie, gebonden aan privacyregels, hen niet kan informeren over maatregelen tegen de overlastveroorzaker.

+Read more...

"Waar blijven onze rechten als bewoners en huurders? Wanneer mogen wij inspraak hebben en gehoord worden?" vragen zij zich af.

De overlast omvat onder meer nachtelijk aanbellen, bedreigingen met uitspraken als "ik ga jullie pakken", luid praten en schreeuwen tegen zichzelf, en muziek op onacceptabel volume. De bewoners willen met deze petitie hun stem laten horen en hopen op een snelle oplossing.

2024-05-26