You, the petitioner
Foto smid

Zorg voor een gezonde Vrije School Den Haag

217 signatures

Wij maken ons zorgen over de sociaal onveilige werk- en leersituatie en over de ondemocratische top-down structuur van waaruit de huidige bestuurder en schoolleiding opereert. Naar aanleiding hiervan zijn wij op onderzoek uitgegaan. En onze zorgen zijn bevestigd.

Ondersteun jij ons initiatief teken dan deze petitie.

Heb je vragen dan nodigen we je uit naar de website te gaan: www.degezondevrijeschool.nl

Werner, Karin, Marliek, Remy en Marieke

Petition

We

ouders en leerkrachten met zorgen en vragen over het huidige bestuur van onze school.

 

establish that:

  • dat de huidige directie en bestuurder niet open staan voor een open dialoog met ouders. Het communicatieniveau is beneden pijl. Grote uitspraken zoals "de gedachten van Rudolf Steiner zijn geen leidraad voor ons handelen" blijven in het luchtledige door er verder geen uitleg over te geven. Als wij niet kunnen communiceren met onze schoolleiding/bestuur, is de gouden driehoek een farce.

  • De schoolleiding en Bestuur geven niet thuis. De volgende stap is naar de Raad van Toezicht om onze zorgen te delen en uiteraard om verandering in gang te zetten.

 

and request

Zorg voor een gezonde Vrije School Den Haag.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Lead petitioner:
De Gezonde Vrije School 
Organisation:
De Gezonde Vrije School 

History

Signatures

Updates

De interim directeur vertrekt

De interim directeur vertrekt

REACTIE PETITIONARIS

Wij zijn opgelucht dat de interim heeft besloten om vroegtijdig te stoppen. Hiermee zal een groot deel veel van de klachten verdwijnen.

+Read more...

De zorgen blijven, want deze interim laat een spoor achter van onrust en conflicten in alle lagen van de school, maar wij hebben vertrouwen dat haar vertrek de verandering breng die nodig is om het tij te keren.

Dank
Wij willen iedereen bedanken die de petitie heeft getekend. Ook dank aan alle (oud)leraren, (oud)medewerkers, (oud)ouders die mee hebben geholpen om de site www.degezondevrijeschool.nl van inhoud te voorzien. De petitie is door 215 mensen getekend, maar op deze lijst staan ruim 170 ouders van onze school, dat is een derde van alle ouders van de school. We hebben een dosier van bijna 200 pagina's met anonieme klachten en zorgen, vooral over de interim en bestuurder. Kijk op de site voor een aantal voorbeelden van deze verklaringen. Ook willen we het andere initiatief bedanken die ook ruim 200 ondertekeningen heeft ontvangen van 2de lijns-betrokkenen bij de school.

Wij vinden het ongelooflijk dat de interim en bestuurder de 170 ouders van de school die deze petitie hebben ondertekend geen aandacht heeft gegeven. Dit is een derde van alle ouders van de school.

Tweede ouderavond
Afgelopen maandag 6 februari was er een tweede ouderavond, bedoeld om de dialoog met de school en de ouders te herstellen, maar helaas hebben de ouders weer niet de tijd gekregen om met de interim en de bestuurder in gesprek te gaan. Veel sprekers zijn naar voren geschoven om te zenden en de vragen op te vangen. De interim en bestuurder hebben tot op de dag van vandaag nog een enkele verantwoordelijkheid genomen.

De input vanuit de klankbordsessies is door de interim en bestuurder vertaald in een 'rode draad' en absoluut geen weergave van wat daar heeft geklonken. De kritiek die is geuit op het handelen van de interim en de bestuurder, zagen wij niet terug in deze 'rode draad' en is dus ook niet behandeld.

Wij hebben geen vertrouwen in een eenhoofdig bestuur die al 14 jaar in deze positie zit en de school onder zijn toezicht naar een 'zeer zwak' beoordeling van de inspectie heeft geleid. Een bestuurder die geen gehoor heeft gegeven aan de zorgen. Wij gaan dan ook door - weliswaar op de achtergrond - en zullen de bestuurder aanspreken op zijn verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld een klacht bij de geschillencommissie (GCBO) neer te leggen.

Meer informatie
Kijk voor actuele informatie altijd op de site www.degezondevrijeschool.nl. De site willen we ook gebruiken om te formuleren wat jullie verstaan onder een Gezonde Vrije School. Hierover later meer.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Hartelijke groet,
De Werkgroep De Gezonde Vrije School

2023-02-10