You, the petitioner
Photo 2021 02 27 13 19 41

Zonneweides in os Heuvelland? Ech neet

1,438 signatures

De gemeente Voerendaal heeft op 11 maart j.l. goedkeuring verleend aan de kaders die de aanleg van grootschalige aanleg van zonneweides in het Heuvelland mogelijk maken. Wij zijn voor duurzame energie, maar NIET ten koste van ons mooie Heuvelland. Ben jij het hiermee eens? Teken dan deze petitie.

Petition

We

Inwoners uit het Heuvelland en Stichting Natuurlijk Geuldal

 

establish that:

  • De gemeente Voerendaal heeft goedkeuring verleend om 30 ha aan zonneweides aan te leggen in ons mooie Heuvellandschap!
  • Deze aanleg heeft vergaande negatieve gevolgen voor ecologie, landschap, milieu, toerisme en recreatie.
  • De gemeente volgt hierin NIET de voorgeschreven zonneladder, opgesteld door het Rijk en Provincie.
  • In plaats van in te zetten op vergroening, wordt het landschap “verblauwd”.
  • Ook het hoogspanningsstation van Enexis zal drastisch uitgebreid worden.

 

and request

de besluitvorming over de aanleg van grootschalige zonneweides in het Heuvelland te herzien. En dus hiermee het beleid van de Provincie Limburg en het landelijk beleid op het gebied van zonneweides te gaan volgen.

Wacht op dit nieuwe landelijk beleid en ga samen met de bevolking, Provincie en omliggende gemeentes in overleg hoe dit beleid het beste regionaal en lokaal uitgerold kan worden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Voerendaal 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-01 
Lead petitioner:
Groen Hart voor Heuvelland 
Organisation:
Groen Hart voor Heuvelland 
Website:

History

Signatures

Updates

Coalitie gemeenteraad Voerendaal legt deze petitie naast zich neer, maar wij gaan door!

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 11 maart is er helaas geen opvolging gegeven aan de oproep uit deze petitie om tot uitstel over te gaan m.b.t. aanleg van zonneweides. De coalitie in de gemeenteraad van Voerendaal heeft deze petitie direct naast zich neer gelegd.

+Read more...

Naast deze petitie werd ook geen gehoor gegeven aan een oproep tot opschorting van besluitvorming vanuit Stichting Natuurlijk Geuldal, Visit Zuid-Limburg (= de voormalige VVV) en de Cooperatie Ransdaal voor Elkaar. We willen alle petitie-ondertekenaars bedanken voor hun steun. Wij zien door de grote bereidwilligheid van mensen om tot ondertekening over te gaan, een duidelijk signaal dat mensen zich over dit onderwerp terecht zorgen maken. Des te teleurstellender was de constatering dat de coalitie van de gemeenteraad dit signaal vanuit de burgers volledig naast zich neerlegde. Wij gaan verder in onze strijd, want wij denken dat dit besluit van de gemeenteraad niet de juiste weg is. We zullen ons blijven inzetten voor een energietransitie die recht doet aan de Limburgse Zonneladder, waarbij prachtige landschappen, zoals het Heuvelland, ontzien blijven. Samen wij ons sterk maken voor het Groene Hart voor het Heuvelland.

2021-03-24