You, the petitioner
Humanity

Zet in op humanitaire vluchtelingenopvang WTC Leeuwarden

368 signatures

Door deze petitie te ondertekenen roepen wij burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden van Leeuwarden en het COA op tot betere samenwerking in stad en regio om te komen tot creatieve oplossingen voor de omstandigheden van de bewoners van het WTC in Leeuwarden.

Petition

We

Werkgroep Vluchtelingen Wijkgemeente De Schakel en medestanders

 

observe

  • dat de situatie van de vluchtelingen die verblijven in het WTC te Leeuwarden maatschappelijk niet langer acceptabel is en
  • dat dit vanuit het oogpunt van medemenselijkheid op dit moment ver onder de maat is.

 

and request

  • het college van B&W van Leeuwarden, de gemeenteraadsleden van de gemeenteraad Leeuwarden en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gevestigd in Burgum maximale inspanning te leveren om de verblijfsomstandigheden te verbeteren.
  • daarbij roepen wij op tot humaniteit, medemenselijkheid en rechtvaardigheid, ongeacht status en procedures.
  • nadrukkelijk betere samenwerking van alle partijen die nu al betrokken zijn bij de opvang van de bewoners in het WTC.
  • op welke wijze dan ook, zijn/haar invloed in te zetten om te komen tot creatieve oplossingen op gebieden van vastgoed, huisvesting, mentale zorg, psychische zorg, hygiëne, rust- en slaapmogelijkheden, scholing, spelen, koken, ontspanning, opvang, recreatie en sport.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leeuwarden 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-20 
Lead petitioner:
Martina van der Snee en Judith Wietsma 
Organisation:
Werkgroep Vluchtelingen De Schakel Leeuwarden 

History

Signatures