You, the petitioner
005cc228 2208 464b 94f9 2c4872ef4064

Zeg nee! tegen parkeergarage Chevallier

1,021 signatures

In een dorp als Ermelo is onvoldoende draagvlak voor het realiseren van een parkeergarage. Het is onnodig, er zijn voldoende alternatieven en het is onbestaanbaar dat er bomen moeten worden gekapt voor het parkeren van auto's. Ermelo is een groen dorp en dat moet zo blijven.

Petition

We

betrokken inwoners en bezoekers van de mooie, groene en dorpse gemeente Ermelo

 

observe

  • dat de gemeente een parkeergarage wil realiseren aan de Chevallierlaan te Ermelo
  • dat de gemeente bereid is daartoe zelfs circa 64 bomen in de houtwal op te offeren.
  • dat er voldoende alternatieve parkeerplaatsen zijn voor (lang)parkeren rond(om) het centrum en de gemeente daarin de laatste jaren ook geld gestoken heeft.
  • dat zelfs die plaatsen weinig parkeerdruk kennen en dus het gebruik ervan geoptimaliseerd kan (gaan) worden.

 

and request

  • de gemeente de huidige parkeerplaats gewoon te handhaven. Desnoods ook tot blauwe zone aan te wijzen. Als alternatief kan de grasstrook langs het gemeentehuis parkeerruimte worden.

  • Wij verzoeken de gemeente tevens met betrokken partijen tot een oplossing te komen die bestaande afspraken herziet zonder negatieve financiële impact.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ermelo 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-09 
Lead petitioner:
Raymond Voskes 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie groot succes, op 10 december overhandiging aan de wethouder

De petitie mag tot nu toe als succesvol worden gezien. Het college heeft inmiddels de plannen voor de bouw "bevroren".

+Read more...

Dat is natuurlijk geen definitief "NEE". Er staat een afspraak gepland om de petitie op 10 december te gaan overhandigen aan de wethouder. Daarmee willen we in elk geval het signaal afgeven dat de burgers het helemaal niet zien zitten en aandacht vragen dit ook niet in de toekomst te gaan realiseren. Het zou natuurlijk mooi zijn als we dan meer dan 1.000 handtekeningen hebben! Blijf dus nog tekenen en delen!

2020-12-03