You, the petitioner
There is news!
Img 9535

Zeg nee tegen de huidige plannen voor Overvecht Centrum

155 signatures

Het huidige plan voor Overvecht Centrum zorgt voor 2.500 woningen; minder winkels en minstens 5.000 nieuwe bewoners op een relatief klein oppervlak. Uitzicht van omwonenden wordt verpest door torenflats en het bouwen duurt 10 tot 20 jaar. Indien er genoeg handtekeningen zijn wil ik of een inwonersagendering of inwonersmotie indienen bij de gemeenteraad. Hiervoor is na het ondertekeningen meer informatie nodig wat u kunt invullen bij het bevestigen van uw ondertekening. Alleen volledig ingevulde handtekeningen zijn hiervoor geldig.

Petition

We

bewoners, omwonende en winkeliers van Overvecht Centrum

 

establish that:

de huidige plannen voor Winkelcentrum Overvecht onrealistisch zijn

  • door hoge torenflats er op een relatief klein oppervlakte teveel mensen komen wonen
  • de wijk al sociaal kwetsbaar is met de nodige problematiek: drugsgebruik en dealen, gevaarlijke verkeerssituaties, armoede etc.
  • er nauwelijks ruimte lijkt voor sociale voorzieningen, zoals winkels, supermarkten, artsen, etc.
  • er onvoldoende groen beschikbaar is voor iedereen
  • geluidsoverlast slecht is voor de gezondheid en dit plan dat toch zeker 10-20 jaar veroorzaakt
  • het plan minder daglicht in woningen en het gevoel opgesloten te zitten tussen enorme hoogbouw veroorzaakt
  • winkeliers wel hun winkel moeten kunnen behouden.

 

and request

dit plan af te wijzen om er voor te zorgen dat bewoners en omwonenden prettig in het gebied kunnen blijven wonen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-01 
Lead petitioner:
Tessa Vermeulen 

History

Signatures

Updates

Aanbieden van deze petitie

Ik heb het aanbieden van deze petitie in gang gezet, zodat deze punten voor de omgevingsvisie van het winkelcentrum meegenomen kunnen worden. Dit betekent dat ik de petitie ga aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder. De datum is nog niet bekend, als het goed is, wordt er binnen een week contact met me opgenomen om hiervoor een afspraak te maken.

Ook ben ik uitgenodigd om met de ontwikkelaar van het plan in gesprek te gaan om onze zorgen te uiten.

+Read more...

Deze datum staat al vast: 6 juni a.s

2024-05-16

Betaald parkeren in heel Utrecht

https://www.utrecht.nl/nieuws/archief/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/utrechtse-gemeenteraad-stemt-in-met-invoer-betaald-parkeren/

Overvecht Zuid is als tweede aan de beurt. Daarvoor Ondiep, dus zal vermoedelijk de parkeeroverlast nog meer gaan toenemen.

2024-04-26

Uit het AD van 23-4-2024

Dit stuk ontving ik via Facebook. Het komt uit het AD van gisteren en gaat over de bezuiniging waar Utrecht mee te maken gaat krijgen. Nu zullen bouwbedrijven de kosten gaan maken voor het bouwen en slopen (en later de winst gaan opstrijken), maar het leefbaar maken van Overvecht staat wel benoemd.

+Read more...

Al het groen wat ze zeggen te behouden, kan op bezuinigd worden.

Utrechtse politiek staat voor een duivels dilemma Op welke zaken kan worden bezuinigd?

Minder bewaakte fietsenstallingen, snijden in de bijzondere bijstand of het aantal boa's verminderen. De Utrechtse politiek staat aan de vooravond van een gigantische bezuinigingsopdracht. Raadsleden moeten harde keuzes maken om jaarlijks 75 miljoen euro te besparen.

Op tafel ligt een dik pakket met papier. Raadsleden zijn al dagen druk aan het lezen in de inventarisatie met bezuinigingsopties die wethouder Susanne Schilderman (D66) van Financiƫn eind vorige week deelde. Zij waarschuwde bij de aankondiging al dat dit overzicht voor onrust kan zorgen.

Door lagere inkomsten vanuit de rijksoverheid staat het huishoudboekje van de gemeente vol met rode cijfers. Utrecht moet vanaf 2026 ieder jaar 75 miljoen euro bezuinigen. De inventarisatie bevat alle punten waarop de gemeente zou kunnen bijsturen.Waaronder snijden in de wijkaanpak voor Overvecht, dit kan miljoenen opleveren. Het stadsbestuur heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat ze meer geld vrijmaakt voor het plan om de probleemwijk leefbaarder te maken. Het terugdraaien van die beslissing leidt tot een opbrengst van 2 miljoen euro.

Een andere knop waaraan Schilderman kan draaien, is het veiligheidsbeleid. De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte heeft een team met flexibel inzetbare boa's. Als je daarmee stopt, levert dat 850.000 tot 950.000 euro op. Als het stadsbestuur besluit om voortaan geen handhavers naar demonstraties te sturen, leidt dat tot een besparing van naar schatting 750.000 tot 1,5 miljoen euro. De vraag is echter of dat wenselijk is. Op dit moment zijn er al te weinig boa's om alle taken uit te voeren, tot ongenoegen van bewoners.

Armoedebeleid Utrecht spendeert jaarlijks tientallen miljoenen aan het armoedebeleid. Door de toenemende geldzorgen van de stad zijn de ruimhartige regelingen niet langer houdbaar. Volgens de lijst met besparingsopties kan het versoberen van de bijzondere bijstand 900.000 euro opleveren.

Stoppen met de U-pas of het uitkleden van de tegemoetkoming levert vanaf volgend jaar een besparing op van 2,5 miljoen euro.

In de daaropvolgende jaren leidt het tot een bezuiniging van meer dan 5 miljoen. Als de politiek bezuinigt op nieuwe bewaakte inpandige fietsenstallingen scheelt dat jaarlijks een half miljoen euro.

Voor politici is het een monsterklus om uit deze en andere opties een keuze te maken. ,,Het gaat echt om veel geld. Dat betekent dus ook snoeien in plannen waarmee we de stad eerlijker, duurzamer en betaalbaarder willen maken," aldus GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink. Haar partij wil kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ontzien.

De GroenLinks-voorvrouw luidt de noodklok over de groeiende zorgvraag in de stad en de daarmee samenhangende stijging van kosten. Volgens haar geeft het kabinet de gemeente te weinig geld om dat op te vangen.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Maarten van Heuven wil snijden in stadspromotie en de kantorenlobby. ,,De gemeente investeert veel geld om ervoor te zorgen dat er meer kantoren naar Utrecht komen. De medewerkers komen vaak van buiten en proberen hier een huis te vinden. Dat leidt tot extra druk op de woningmarkt. Dat vinden wij onzinnig", vertelt hij.

Veel andere partijen houden de kaarten nog tegen de borst. VVD-raadslid Margreet Ramaker vertelt dat ze met haar collega's hard werkt aan het verkennen van alle mogelijkheden. Rondom de presentatie van de voorjaarsnota zal de partij alternatieve voorstellen aandragen.

2024-04-24