You, the petitioner
Jd s3h

Yes we cannabis

120 signatures

Volgens het huidige softdrugsbeleid mag in Nederland maar een beperkte hoeveelheid wiet per inwoner worden geteeld. Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar inkoop ervan is verboden. Volgens de Jonge Democraten uit de Stedendriehoek levert een gemeentelijke wietplantage de oplossing.

Petition

We

Jonge Democraten Stedendriehoek en medestanders,

 

observe

In Apeldoorn zijn er veel lege kantoorpanden en is er veel braakliggende grond. Door de economische crisis wordt deze grond moeilijk verkocht. Voor de Jonge Democraten is er een ideale oplossing voor dit probleem. De grond zou gedeeltelijk kunnen worden ingezet als legale wietplantage, gereguleerd door de gemeente. Volgens het huidige softdrugsbeleid mag in Nederland maar een beperkte hoeveelheid wiet per inwoner worden geteeld, namelijk vijf plantjes per persoon. Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar de inkoop ervan is verboden. Dit maakt het beleid niet alleen verwarrend – het vertroebelt ook de markt. Nu is niet bekend van wie de coffeeshophouders de wiet precies kopen en ook wat het gehalte THC, de werkzame stof in wiet, precies bedraagt.

 

and request

YES WE CANNABIS! LEGALIZE IT!

Een gedeelte van de grond die door de economische crisis niet verkocht wordt in Apeldoorn moet dienst doen als gemeentelijke wietplantage. Hierdoor is de gemeente in staat om de verkoop van softdrugs te reguleren en daarmee te voorkomen dat coffeeshops hun handelswaar bij schimmige tussenhandelaren moet inkopen. Bovendien kan er beter worden toegezien op de aanwezigheid van vervuilende stoffen in de geproduceerde wiet.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Apeldoorn 
Petition desk:
Closing date:
2013-03-02 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jonge Democraten Stedendriehoek 
Website:

History

Signatures

Updates

Actie voor gereguleerde wietteelt

Actie!Gisteren voerden de Jonge Democraten uit de Stedendriehoek actie voor het ideeom de wietteelt door de gemeente te laten reguleren. Wij hebben middels hetuitdelen van flyeren in het centrum (en daarbij kregen mensen bloemzaadjescadeau) de petitie geprobeerd onder de aandacht te brengen van de Apeldoornseburgers.

+Read more...

Ook hebben wij de coffeeshops bezocht en mochten wij daar flyersachterlaten. Het idee werd verassend goed ontvangend door decoffeeshop-medewerkers. Zij zijn hierover met name enthousiast, omdat door onsidee het risico wordt weggenomen dat ten gevolge van het nu geldende krommebeleid (verkoop gedoogd, maar inkoop verboden) hun gedoogvergunning kan wordeningetrokken. Blijf ondertekenen! www.petities.nl/petitie/yeswecannabis Voor meer informatie: Facebook en Twitter

2013-03-11

Softdrugsbeleid in Nederland compleet hypocriet?

Op 27 februari werd op de website van Apeldoorn Direct een artikel geplaatst over de sluiting van Coffeeshop het Bunkertje. Hiermee wordt de vinger op de zere plek gelegd en een weergave gegeven van het probleem waarover de Jonge Democraten uit de Stedendriehoek zich zorgen maken: verkoop wordt gedoogd, maar inkoop verboden. Daarom biedt een door de gemeente gereguleerde wietteelt volgens ons de oplossing. Help ons het signaal te verspreiden om een door de gemeente gereguleerde wietteelt mogelijk te maken en teken de petitie! Raadpleeg onze Facebook of Twitter voor de meest recente ontwikkelingen omtrent de actie.

+Read more...

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met stedendriehoek@jd.nl     Bron: N. Polman, ''t Bunkertje prooi van dubbelhartig softdrugsbeleid", Apeldoorn Direct, 27 februari 2013.  

http://www.facebook.com/#!/JDS3H
2013-03-06

Druk op coffeeshops te groot

'Druk op coffeeshops te groot' In een artikel uit de Stentor van 2 maart 2012 wordt bekend gemaakt dat de recente intrekking van de gedoogvergunning van Coffeeshop 't Bunkertje in Apeldoorn, zorgt voor een grote druk op de drie overgebleven coffeeshops. In Apeldoorn morgen er eigenlijk vijf vergunningen worden afgegeven.

+Read more...

De overgebleven coffeeshops vrezen voor overlast. Dat zijn er, volgens het artikel, te weinig voor een stad als Apeldoorn. Gewaarschuwd wordt voor het feit dat nog mee coffeeshops problemen zullen gaan ondervinden met de aanvoer van de voorraad. "Het vergroot namelijk de zogenoemde achterdeurproblematiek: er moet meer voorraad worden aangevoerd. En daarmee kunnen coffeeshops in juridische problemen komen. Er is daarnaast vrees dat extra aanloop tot overlast zoals parkeerproblemen leidt." Bron: 'Druk op coffeeshops te groot', de Stentor, 2 maart 2013.

De Stentor
2013-03-04