You, the petitioner

Wij zijn verbijsterd... over de bezuinigingen in de GGZ en verslavingszorg

195 signatures

Cliënten in de zorg van GGZ of verslavingzorg zijn net als iedereen burgers die niet gevraagd hebben om ziek te worden. Maar als de plannen doorgaan moeten al deze cliënten wel een hoge eigen bijdrage gaan betalen waar dit voor andere lichamelijke ziekten niet geldt.

Petition

We

Wij allen vinden dat ook deze sectoren bij moeten dragen aan zuinig omgaan met het beschikbare geld.

 

observe

Wij constateren dat de eigen bijdrage en een flinke korting algemeen budget voor de GGZ en verslavingszorg de mensen van twee kanten pakken die al niet zoveel te besteden hebben.

Daarnaast constateren wij het risico dat om financiële redenen (de hoge eigen bijdrage) mensen de zorg gaan mijden terwijl het van maatschappelijk belang is dat zij deze zorg ontvangen. Daarnaast zullen deze zorgmijders via de OGGZ of een PGB worden geholpen wat ons allemaal nog meer geld gaat kosten.

 

and request

Verzoeken tot afwijzing van deze onevenredige en discriminerende bezuinigingsmaatregel en verzoeken tot overleg om mee te denken en plannen te maken om een evenredige bijdrage te leveren aan het begrotingstekort.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Drenthe 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-23 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Cor Bras 
Organisation:
Gebruikersplatform/Initiatiefgroep GGZ-WMO Drenthe 
Website:

History

Signatures