You, the petitioner

Wettelijke Beperking Rente & Kosten Incassobureau's

33 signatures

Wettelijke Beperking Rente & Kosten Incassobureau's

Petition

We

Nederlanders, die geconfronteerd worden met aanmaningen dan wel incasso's via een incassobureau

 

establish that:

dat deze incassobureau's in verhouding tot de door hen verrichte werkzaamheden extreem hoge rentes en incassokosten doorbelasten.

Zeker de komende tijd zullen, mede door deze extra hoge kosten nog meer Nederlanders in de financiƫle problemen komen.

  • Door de gecertificeerde incassobureau's zijn in 2008 1 miljoen meer incasso's verricht. In dit jaar is door de bureau's 130 miljoen aan onterechte incassokosten berekend.

  • Mede door de geautomatiseerde proccessen zou in de afgelopen 10 jaar eerder een verlaging van kosten zijn gerechtvaardigd. De incassobranche heeft deze echter verhoogd!

  • Omdat geschat wordt dat 85% van de incassobedragen onder de 1000,- euro zijn, zijn juist deze incassokosten en de berekende rente in deze categorie verhoudingsgewijs te groot.

Onze voorstellen met betrekking tot de gehele incassobranche zijn:

(1) Wettelijk vastgesteld maximaal rente percentage voor vorderingen tot 1000,- euro.

(2) Wettelijk vastgestelde maximale incassokosten voor vorderingen tot 1000,- euro.

(3) Wettelijk vastgesteld maximaal rentepercentage voor vorderingen tot 10.000,- euro.

(4) Wettelijk vastgestelde maximale incassokosten voor vorderingen tot 10.000,- euro.

(5) Vorderingen boven de 10.000,- euro tegen een wettelijk vastgestelde rente. Incassokosten tegen een gemaximaliseerd wettelijk vastgesteld bedrag.

(6) De schuldenaar is de incassokosten alleen dan verschuldigd wanneer de schuldeiser deze ook heeft opgenomen in de algemene- en leveringsvoorwaarden.

 

and request

Tweede Kamerleden, voornoemde punten vast te leggen in een wetsvoorstel en deze ter stemming voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-09-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
R.Both 
Organisation:
Algemeen Belang Nederland 
Website:

History

Signatures