You, the petitioner
Image

Weststellingwerf niet samenvoegen met Heerenveen, Opsterland of Ooststellingwerf

200 signatures

Het college van Weststellingwerf vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de notitie en aan te geven op welke wijze zij dit traject wil voortzetten. In een extra raadsvergadering op maandag 21 november 2016 zal de gemeenteraad de notitie en het verzoek van het college bespreken.

Petition

We

De bevolking van Weststellingwerf

 

establish that:

Wij, de inwoners van Weststellingwerf willen een onafhankelijke en zelfstandige gemeente blijven met een eigen bestuur en beslissingsbevoegdheid. Samenwerken met andere gemeenten daar waar het een meerwaarde heeft. Maar we willen onze eigen identiteit en zelfstandigheid behouden.

De bevolking van Weststellingwerf.

 

and request

De gemeente Weststellingwerf niet te fuseren met andere gemeenten en zelfstandig en onafhankelijk te blijven, samenwerken waar het kan, Maar met behoud van onze eigen lokale democratie.

The answer

Fusie Weststellingwerf is van de baan

U heeft kunnen vernemen dat de fusie niet meer doorgaat.

De gemeentelijke fusie is voor de komende jaren niet meer aan de orde. Door de politieke situatie in omliggende gemeenten is er een andere situatie ontstaan. Ook hebben alle lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen in het debat in Noordwolde aangegeven niks meer in een fusie te zien.

De partijen PvdA, VVA, Weststellingwerf Natuurlijk zijn samengegaan tot lijst 1 Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. We hebben onze krachten gebundeld om het sociale geluid kracht bij te zetten. Op www.sdweststellingwerf.nl vindt u meer informatie.

Betreft de fusie hebben we in ons programma opgenomen voor de toekomst. "indien de fusie ooit weer naar voren komt dit op een democratische wijze voor te leggen aan de bevolking van Weststellingwerf middels een referendum" Geen fusie zonder referendum.

Ik ben tevreden met de huidige situatie en dat het geborgd is dat de bevolking als eerste wordt geraadpleegd.

Bij deze wilde ik u daarvan op de hoogte stellen.

met vriendelijke groeten, Dirk Dubling (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf)

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Weststellingwerf 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-21 
Answer expected:
2016-11-21 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Fractievoorzitter VVA (Vrijheid Voor Allen) 
Website:

History

Signatures

Updates

Fusie Weststellingwerf is van de baan

U heeft kunnen vernemen dat de fusie niet meer doorgaat.

De gemeentelijke fusie is voor de komende jaren niet meer aan de orde. Door de politieke situatie in omliggende gemeenten is er een andere situatie ontstaan. Ook hebben alle lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen in het debat in Noordwolde aangegeven niks meer in een fusie te zien.

De partijen PvdA, VVA, Weststellingwerf Natuurlijk zijn samengegaan tot lijst 1 Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. We hebben onze krachten gebundeld om het sociale geluid kracht bij te zetten. Op www.sdweststellingwerf.nl vindt u meer informatie.

Betreft de fusie hebben we in ons programma opgenomen voor de toekomst. "indien de fusie ooit weer naar voren komt dit op een democratische wijze voor te leggen aan de bevolking van Weststellingwerf middels een referendum" Geen fusie zonder referendum.

Ik ben tevreden met de huidige situatie en dat het geborgd is dat de bevolking als eerste wordt geraadpleegd.

Bij deze wilde ik u daarvan op de hoogte stellen.

met vriendelijke groeten, Dirk Dubling (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf).

2018-03-02

Maandag is het zover!!!

Maandag 21 november 19:30 is het zover, de gemeenteraad zal debatteren over het wel of niet fuseren met andere gemeenten en de richting bepalen. U bent allen welkom om deze vergadering bij te wonen.

+Read more...

locatie: Gemeentehuis Weststellingwerf Tijd: 19:30 Vrij toegankelijk

2016-11-17