You, the petitioner
Petitie tegen islam

Westlanders zeggen NEE tegen islamitische school

1,859 signatures

Wij Westlanders geven hierbij te kennen zich wederom gepasseerd te voelen bij rechtelijke toezegging inzake islamitisch onderwijs in de regio. We komen via petitie in verzet tegen de uitspraak van de raad van state ( april ) welke de bouw van een islamschool heeft goedgekeurd zonder publieke weging.

Petition

We

ondergetekende eisen dat er een regionaal referenda georganiseerd wordt via de gemeente Westland.

 

observe

dat de gemeenschap democratisch zijn stem moet kunnen laten horen, dat inbreng van referendum als zodanig gewicht draagt binnen de besluitvorming van beleid gemeente. Westlanders voelen zich door provincie en rechter buitenspel gezet wat de solidariteit binnen de samenleving allerminst ten goede komt.

 

and request

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan namens ondergetekende van de petitie. Dat de plannen voor zover bekend en uitgewerkt worden bevroren totdat er voldoende draagvlak is in de glazen stad voor een dergelijke school waarin enkel islamitisch onderwijs wordt gedoceerd. De prikkel voor maatschappelijke integratie gaat verloren wanneer deze plannen de ruimte krijgen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westland 
Petition desk:
Closing date:
2019-07-24 
Lead petitioner:
Hans van Poelgeest 
Organisation:
Ubuntu Partij Nederland 

History

Signatures

Updates

Reactie op WOS item: anti-islamitische basisschoolpetitie in trek, maar zinloos.

petitie, #islam, #wetgeving, #politiek, #westland, #overpeinzing " wanneer het aanmaken van een regionale petitie net als het organiseren van landelijk referenda zinloos is, is dat een veelzeggende illustratie dat overheid en samenleving langs elkaar heen leven". Wat voor meerwaarde hebben de aankomende verkiezing volgende maand nog voor stemgerechtigde? Het beginsel van gelijkheid even als het fundament van democratie is gebaseerd op de weging van alle partijen die de samenleving vormt.

+Read more...

De raad van state doet een " Louis van Gaal ", slaat een station over en geeft de Westlander het nakijken.

2019-04-26