You, the petitioner

Wel internaat voor nieuwe Guyot leerlingen!

839 signatures

Dove leerlingen moeten een goede opleiding kunnen krijgen op een goed onderwijsniveau, van docenten die tweetalig zijn. Dat kunnen ze krijgen van Guyotschool.

Het internaat van Guyotschool valt nu voor de derde keer in drie jaar tussen wal en schip van de verschillende ministeries.

Teken de petitie!

Petition

We

Alle mensen die niet mee eens zijn met deze beslissing.

 

observe

Veel doven wonen te ver van Guyotschool om dagelijks te reizen, dus ze kiezen om op het internaat van Guyot te wonen. Voor veel doven is dat “thuiskomen”; leven in een omgeving waar leeftijdgenoten en volwassen begeleiders Nederlandse Gebarentaal beheersen. Het internaat is al langer onderwerp van discussie: Het internaat valt niet onder het Ministerie van VWS (tenzij de betreffende leerling een zorgindicatie heeft), maar eigenlijk ook niet onder het Minister van OCW.

 

and request

Dit jaar zijn er rond de 20 aanmeldingen voor het internaat, een veelvoud van de aantallen in eerdere jaren. Het lijkt erop dat de jongeren elkaar uitstekend weten te bereiken met enthousiaste verhalen over school en internaat. De leerlingen die zich voor komend schooljaar hebben aangemeld en hun ouders zijn boos en teleurgesteld over deze gang van zaken. Graag willen ze hun beweegredenen duidelijk maken aan de beslissers in Den Haag.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2010-09-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Renee Alkema 

History

Signatures