You, the petitioner
Naamloos

Weg met de oranje afvalzakken

863 signatures

Vanaf 1-1-2017 haalt de gemeente Geertruidenberg nog maar één keer per vier weken de grijze container op. Plastic afval moet worden gescheiden in oranje zakken: deze waaien weg en dieren maken deze stuk. Resultaat: afval over straat. Wij willen dat de zakken worden afgeschaft!

We hebben al 2307 ondertekeningen (ook op papier) overhandigd aan de wethouder. Teken ook nog even!

Petition

We

inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

 

establish that:

 • Dat de oranje zakken wegwaaien en door dieren stuk gemaakt worden.

 • Dat vanaf 1-1-2017 de grijze container nog maar één keer per maand gaat worden opgehaald, omdat wij afval moeten scheiden.

 • De oranje zakken worden maar eens per twee weken opgehaald. In de zomer gaat dit stinken en leidt tot nog meer ongedierte en zwerfafval.

 • Wij inwoners moeten steeds zakken gaan afhalen bij b.v. de supermarkt.

Dit systeem werkt niet, is al gebleken.

 

and request

Dat de gemeente Geertruidenberg de oranje zakken afschaft! En dat, zolang dit nog niet het geval is, de grijze container elke 14 dagen geleegt blijft worden. Wij verzoeken de gemeente geertruidenberg dit mogelijk te maken.

The answer

Antwoord van het projectteam afval

IN HET KORT

Het systeem van de zakken voor verpakkingsafval blijft, maar er zijn aanpassingen: met haak aan lantaarnpaal tegen wegwaaien en sterkere zakken. Gratis bij de supermarkten. In 2018 is een evaluatie, waarbij de petitie ook wordt betrokken.

Bron: brief van projectteam afval aan petitionaris, zie hieronder

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Wij gaan verder met gesprekken voeren bij de gemeente omdat wij ons doel nog niet hebben bereikt. Slecht kleine aanpassingen.

EINDE REACTIE

HET ANTWOORD

Raamsdonksveer, 4 APR. 2017

Ons kenmerk : PTA/17.00290317

Uw brief : 9 februari 2017

Onderwerp : Petitie ‘weg met de oranje afvalzakken’

Behandeld door : Projectteam afval

Telefoonnummer 14 0162

Geachte heer Verduijn en mevrouw van den Biggelaar,

Als eerste willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid bij de afvalinzameling in Geertruidenberg. Naar aanleiding van uw petitie van 9 februari 2017 kunnen wij u als volgt informeren. In het verslag petitie ‘weg met de oranje afvalzak’ zijn over diverse aspecten van de afvalinzameling opmerkingen/ constateringen van bewoners weergegeven evenals uw aanbevelingen/ adviezen. In deze brief zullen wij per thema ingaan op de constateringen en adviezen.

Aanleiding gewijzigde afvalinzameling

De landelijke overheid verplicht de gemeentes beter afval te scheiden en minderen restafval in te zamelen. (Van Afval Naar Grondstof). De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 de Afvalvisie vastgesteld. De Afvalvisie voorziet in de mogelijkheid om in delen van de gemeente proeven te doen met de afvalinzameling. Dit heeft geleid tot de volgende proeven:

• Plastic verpakkingen samen ophalen met metaal (blik) en drankenkartons en niet alleen brengvoorzieningen faciliteren, maar tevens tweewekelijks aan huis ophalen.

• In één wijk ‘omgekeerd inzamelen’; het restafval niet meer aan huis ophalen, maar wegbrengen naar ondergrondse containers in de wijk.

• In de rest van de gemeente het restafval 1x in de 4 weken aan huis ophalen.

• Huishoudens in de hoogbouw beperken in het ongelimiteerd gebruik maken van de ondergrondse container.

Doelstelling van de proeven is om de hoeveelheid restafval te verminderen van 230 kg nu naar uiteindelijk 100 kg in 2020. Het aanbieden van huisvuil in gescheiden grondstoffen is beter voor het milieu. Er gaat immers minder afval naar de vuilverbranding. Bovendien is het duurzaam, want de grondstoffen krijgen een tweede (nieuw) leven in nieuwe producten.

Oranje zak

De gemeente Geertruidenberg heeft ervoor gekozen om het verpakkingsafval in te zamelen met een aparte (oranje) zak. Deze zakken kunnen de bewoners gratis afhalen bij alle supermarkten, het gemeentehuis en de milieustraat. De supermarkten zijn naar onze mening laagdrempelig en hebben een goede spreiding door de gemeente.

Om wegwaaien van de zakken tegen te gaan, kunnen bewoners in samenspraak met buren een ‘handige haak’ aanvragen voor een lantaarnpaal om de zakken aan op te hangen.

Aangezien de oranje zakken snel scheurden, zijn vanaf maart nieuwe stevigere groene zakken beschikbaar. Deze groene zakken zijn gemaakt van ingezameld plastic.

Bij de start van apart inzamelen van plastic, in 2010, ging het alleen om verpakkingsplastic. Door betere scheidingstechnieken bij de verwerkers is het in de loop der jaren ook mogelijk geworden om drankkartonnen en blik her te gebruiken om zo het restafval te kunnen verminderen. Plastic, drankenkartons en blik wordt verder genoemd ‘verpakkingsafval’.

Per 1 juli 2016 is de gemeente Geertruidenberg gestart met de huis- aan-huis inzameling van het verpakkingsafval (dit naast‘ de bestaande brengvoorzieningen). Afgelopen zomer hebben ons geen klachten bereikt over stankoverlast van het verpakkingsafval. Wekelijks huis-aan-huis inzamelen van verpakkingsafval is kostentechnisch niet rendabel. Als bewoners het niet willen/kunnen opsparen, is er een gratis brengvoorziening bij de supermarkten.

Deze ondergrondse containers worden 3 keer per week geleegd. Op maandag, woensdag en vrijdag. Het bleek dat veel bewoners de zakken op vrijdag en in het weekend meenemen naar de supermarkten. Daarom is met de inzamelaar sinds begin februari 2017 afgesproken om op vrijdag de containers pas in de middag (ipv de ochtend) te legen. Het is overigens een aantal keer voorgekomen dat de containers niet vol zaten en er wel zakken naast stonden. Of dat er bijvoorbeeld een vloerkleed of plastic kratjes in zaten en dan klemt de klep. Helaas is het niet altijd mogelijk om dit niet gewenste gedrag van inwoners te constateren. Sinds 1 maart 2017 zijn er 2 BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in dienst die hier in hun dagelijkse rondgang door de gemeente op toezien.

Grijze container

Door goed te scheiden houden bewoners minder restafval over en zit de grijze container ook minder snel vol, waardoor de gemeente minder vaak het restafval op hoeft te halen. Er is veel wat bewoners zelf kunnen doen om het afval scheiden tot een succes te maken:

 • Papier en karton in de blauwe container
 • Glas (flessen en potjes) in de glasbak
 • Verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) in de oranje of groene zak.
 • GFT (en ook etensresten) in de groene container
 • Kleding en textiel naar de ondergrondse container bij de verschillende supermarkten
 • Luiers en incontinentie materiaal mogen gratis worden aangeboden in de daarvoor speciale ondergrondse containers aan de Julianalaan en de Koestraat en bij de milieustraat.

Door goed te scheiden blijft er weinig restafval over. In de grijze container is daardoor ruimte voor luiers. Het is geen verplichting om de luiers weg te brengen naar de ondergrondse container, dit is slechts een extra service. Luiers mogen gewoon in de grijze container. Het wegbrengen van luiers naar een aparte container gebeurt ook in veel andere gemeenten.

Voor bewoners die medisch enlof incontinentie afval hebben, hebben wij extra faciliteiten ter beschikking gesteld, zoals gratis een extra grijze container of extra tikken op de afvalpas.

Ondergrondse containers

De hoogte van de afvalstoffenheffing is in deze gemeente afhankelijk van het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. Per 1 januari 2017 kan elk huishouden in gemeente Geertruidenberg de grijze container 1 keer in de vier weken aanbieden voor lediging. Dit is onafhankelijk van het aantal personen per huishouden. Het aantal stortingen per huishouden in de ondergrondse container is dan ook evenredig berekend ten opzichte van het aanbieden van de kliko.

De tijd om de klep te openen, is een instelling in de container. Per abuis kan het voorkomen dat de tijd om de klep te openen te kort is. Indien dit aan de orde is, kan dit snel opgelost worden. Bij de gemeente is van 1 locatie (Wim Boonsstraat in Raamsdonk) bekend en direct verholpen. Pas als de klep daadwerkelijk geopend is, wordt een tik afgeschreven.

De ondergrondse containers voor het restafval zijn sinds kort uitgerust met een volmelder.

Evaluatie

De raad heeft besloten alle afvalproeven in 2018 te evalueren. Zo ook of de gemeente op huidige wijze doorgaat of over gaat tot ‘oranje’ container of overgaat op omgekeerd inzamelen (de grijze container kan dan bijvoorbeeld ingezet worden voor verpakkingsafval). Een bewonersenquête zal deel uit maken van de evaluatie. De adviezen uit de petitie worden tevens meegenomen in de evaluatie, zoals ook toegezegd in de discussie raad van 9 maart 2017. Daarnaast zullen wij u betrekken in deze evaluatie.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Geertruidenberg 
Petition desk:
Closing date:
2017-03-09 
Answer expected:
2017-03-30 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Johan W.C.M Verduijn& Cinthia van den Biggelaar  
Organisation:
Johan w c m verduijn& Cinthia van den Biggelaar  
Website:

History

Signatures

Updates

Antwoord van het projectteam afval

IN HET KORT

Het systeem van de zakken voor verpakkingsafval blijft, maar er zijn aanpassingen: met haak aan lantaarnpaal tegen wegwaaien en sterkere zakken. Gratis bij de supermarkten.

+Read more...

In 2018 is een evaluatie, waarbij de petitie ook wordt betrokken.

Bron: brief van projectteam afval aan petitionaris, zie hieronder

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Wij gaan verder met gesprekken voeren bij de gemeente omdat wij ons doel nog niet hebben bereikt. Slecht kleine aanpassingen.

EINDE REACTIE

HET ANTWOORD

Raamsdonksveer, 4 APR. 2017

Ons kenmerk : PTA/17.00290317

Uw brief : 9 februari 2017

Onderwerp : Petitie ‘weg met de oranje afvalzakken’

Behandeld door : Projectteam afval

Telefoonnummer 14 0162

Geachte heer Verduijn en mevrouw van den Biggelaar,

Als eerste willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid bij de afvalinzameling in Geertruidenberg. Naar aanleiding van uw petitie van 9 februari 2017 kunnen wij u als volgt informeren. In het verslag petitie ‘weg met de oranje afvalzak’ zijn over diverse aspecten van de afvalinzameling opmerkingen/ constateringen van bewoners weergegeven evenals uw aanbevelingen/ adviezen. In deze brief zullen wij per thema ingaan op de constateringen en adviezen.

Aanleiding gewijzigde afvalinzameling

De landelijke overheid verplicht de gemeentes beter afval te scheiden en minderen restafval in te zamelen. (Van Afval Naar Grondstof). De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 de Afvalvisie vastgesteld. De Afvalvisie voorziet in de mogelijkheid om in delen van de gemeente proeven te doen met de afvalinzameling. Dit heeft geleid tot de volgende proeven:

• Plastic verpakkingen samen ophalen met metaal (blik) en drankenkartons en niet alleen brengvoorzieningen faciliteren, maar tevens tweewekelijks aan huis ophalen.

• In één wijk ‘omgekeerd inzamelen’; het restafval niet meer aan huis ophalen, maar wegbrengen naar ondergrondse containers in de wijk.

• In de rest van de gemeente het restafval 1x in de 4 weken aan huis ophalen.

• Huishoudens in de hoogbouw beperken in het ongelimiteerd gebruik maken van de ondergrondse container.

Doelstelling van de proeven is om de hoeveelheid restafval te verminderen van 230 kg nu naar uiteindelijk 100 kg in 2020. Het aanbieden van huisvuil in gescheiden grondstoffen is beter voor het milieu. Er gaat immers minder afval naar de vuilverbranding. Bovendien is het duurzaam, want de grondstoffen krijgen een tweede (nieuw) leven in nieuwe producten.

Oranje zak

De gemeente Geertruidenberg heeft ervoor gekozen om het verpakkingsafval in te zamelen met een aparte (oranje) zak. Deze zakken kunnen de bewoners gratis afhalen bij alle supermarkten, het gemeentehuis en de milieustraat. De supermarkten zijn naar onze mening laagdrempelig en hebben een goede spreiding door de gemeente.

Om wegwaaien van de zakken tegen te gaan, kunnen bewoners in samenspraak met buren een ‘handige haak’ aanvragen voor een lantaarnpaal om de zakken aan op te hangen.

Aangezien de oranje zakken snel scheurden, zijn vanaf maart nieuwe stevigere groene zakken beschikbaar. Deze groene zakken zijn gemaakt van ingezameld plastic.

Bij de start van apart inzamelen van plastic, in 2010, ging het alleen om verpakkingsplastic. Door betere scheidingstechnieken bij de verwerkers is het in de loop der jaren ook mogelijk geworden om drankkartonnen en blik her te gebruiken om zo het restafval te kunnen verminderen. Plastic, drankenkartons en blik wordt verder genoemd ‘verpakkingsafval’.

Per 1 juli 2016 is de gemeente Geertruidenberg gestart met de huis- aan-huis inzameling van het verpakkingsafval (dit naast‘ de bestaande brengvoorzieningen). Afgelopen zomer hebben ons geen klachten bereikt over stankoverlast van het verpakkingsafval. Wekelijks huis-aan-huis inzamelen van verpakkingsafval is kostentechnisch niet rendabel. Als bewoners het niet willen/kunnen opsparen, is er een gratis brengvoorziening bij de supermarkten.

Deze ondergrondse containers worden 3 keer per week geleegd. Op maandag, woensdag en vrijdag. Het bleek dat veel bewoners de zakken op vrijdag en in het weekend meenemen naar de supermarkten. Daarom is met de inzamelaar sinds begin februari 2017 afgesproken om op vrijdag de containers pas in de middag (ipv de ochtend) te legen. Het is overigens een aantal keer voorgekomen dat de containers niet vol zaten en er wel zakken naast stonden. Of dat er bijvoorbeeld een vloerkleed of plastic kratjes in zaten en dan klemt de klep. Helaas is het niet altijd mogelijk om dit niet gewenste gedrag van inwoners te constateren. Sinds 1 maart 2017 zijn er 2 BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in dienst die hier in hun dagelijkse rondgang door de gemeente op toezien.

Grijze container

Door goed te scheiden houden bewoners minder restafval over en zit de grijze container ook minder snel vol, waardoor de gemeente minder vaak het restafval op hoeft te halen. Er is veel wat bewoners zelf kunnen doen om het afval scheiden tot een succes te maken:

 • Papier en karton in de blauwe container
 • Glas (flessen en potjes) in de glasbak
 • Verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) in de oranje of groene zak.
 • GFT (en ook etensresten) in de groene container
 • Kleding en textiel naar de ondergrondse container bij de verschillende supermarkten
 • Luiers en incontinentie materiaal mogen gratis worden aangeboden in de daarvoor speciale ondergrondse containers aan de Julianalaan en de Koestraat en bij de milieustraat.

Door goed te scheiden blijft er weinig restafval over. In de grijze container is daardoor ruimte voor luiers. Het is geen verplichting om de luiers weg te brengen naar de ondergrondse container, dit is slechts een extra service. Luiers mogen gewoon in de grijze container. Het wegbrengen van luiers naar een aparte container gebeurt ook in veel andere gemeenten.

Voor bewoners die medisch enlof incontinentie afval hebben, hebben wij extra faciliteiten ter beschikking gesteld, zoals gratis een extra grijze container of extra tikken op de afvalpas.

Ondergrondse containers

De hoogte van de afvalstoffenheffing is in deze gemeente afhankelijk van het aantal personen waaruit het huishouden bestaat. Per 1 januari 2017 kan elk huishouden in gemeente Geertruidenberg de grijze container 1 keer in de vier weken aanbieden voor lediging. Dit is onafhankelijk van het aantal personen per huishouden. Het aantal stortingen per huishouden in de ondergrondse container is dan ook evenredig berekend ten opzichte van het aanbieden van de kliko.

De tijd om de klep te openen, is een instelling in de container. Per abuis kan het voorkomen dat de tijd om de klep te openen te kort is. Indien dit aan de orde is, kan dit snel opgelost worden. Bij de gemeente is van 1 locatie (Wim Boonsstraat in Raamsdonk) bekend en direct verholpen. Pas als de klep daadwerkelijk geopend is, wordt een tik afgeschreven.

De ondergrondse containers voor het restafval zijn sinds kort uitgerust met een volmelder.

Evaluatie

De raad heeft besloten alle afvalproeven in 2018 te evalueren. Zo ook of de gemeente op huidige wijze doorgaat of over gaat tot ‘oranje’ container of overgaat op omgekeerd inzamelen (de grijze container kan dan bijvoorbeeld ingezet worden voor verpakkingsafval). Een bewonersenquête zal deel uit maken van de evaluatie. De adviezen uit de petitie worden tevens meegenomen in de evaluatie, zoals ook toegezegd in de discussie raad van 9 maart 2017. Daarnaast zullen wij u betrekken in deze evaluatie.

2017-04-08

Antwoord petitie

Beste ondertekenaars en geintereseerden,

Vandaag 5-4-2017, hebben wij een schriftelijke reactie van de gemeente Geertruidenberg ontvangen. Wij hebben dit aan de webmaster gestuurd en die zorgt ervoor dat het antwoord bij deze petitie komt te staan.

Helaas hebben wij (nog) niet kunnen bereiken dat de gemeente de zakken gaat afschaffen.

+Read more...

De grijze container blijft ook 1 keer in de vier weken opgehaald. Echter heeft de gemeente kleine aanpassingen gedaan: groene zakken; deze zouden steviger moeten zijn, haken aan lantarenpalen; deze kunnen wij als inwoners zelf gaan afhalen en monteren tegen het weg waaien van de zakken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het antwoord van de gemeente.

Wij gaan verder in gesprek met de politieke partijen om, in elk geval, de evaluatie naar voren te krijgen van de proefwijk 'omgekeerd inzamelen'. Wij zijn gevraagd om in de evaluatie commissie deel te nemen en hebben hier uiteraard 'ja' tegen gezegd.

Kortom niet helemaal het gewenste resultaat. Maar wij blijven in gesprek met de gemeente om zo tot een meer passende oplossing te komen m.b.t. afval inzamelen. Wij staan nog steeds achter onze petitie en standpunten en deze zullen wij zo goed mogelijk blijven verdedigen. Wel kijken we kritisch waar de ruimte nog zit op dit moment.

Hartelijk dank voor uw ondertekeningen en voor het mee denken.

U kunt ons bellen voor vragen/ opmerkingen op: 06 17 40 74 57

Vriendelijke groeten,

Johan Verduijn& Cinthia van den Biggelaar

2017-04-05

Antwoord gemeenteraad

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Even een update, wij krijgen binnenkort nog een officiele schriftelijke reactie van de wethouder. Deze zullen wij dan hier publiceren en aan u als ondertekenaars mailen.

+Read more...

U kunt nu alvast ook al de reactie lezen via deze link: http://www.bndestem.nl/oosterhout/massale-kritiek-op-afvalbeleid-geertruidenberg-lijkt-wel-libanon~a518ddc1/

Gisterenavond 9-3-2017 hebben wij de petitie volledige ingediend. Het thema afval stond ook op de agenda. Er was veel discussie in de gemeenteraad. Wij hebben hier naast de petitie ook een uitgebreid rapport ingediend met de meest gehoorde constateringen en adviezen vanuit u als inwoners. Het is lastig één aanbeveling te doen, omdat de visies uiteenlopen. daarom hebben wij de meest gehoorde in het rapport opgenomen. Deze komen dus vanuit u als inwoners zelf.

De contracten over het afval ophalen liggen voor dir jaar al vast, daarom zal, dit jaar in elk geval, de grijze container slechts één keer per maanden worden geledigd. De oranje afvalzakken zullen op korte termijn worden vervangen door groene afvalzakken. De gemeente zegt dat deze afvalzaken steviger zijn dan de oranje zakken en niet zomaar scheuren. Ook kunnen inwoners haken aanvragen en deze zelf monteren aan de lantarenpalen.

Wat betreft meer 'tikken' op pasjes van ondergrondse containers overweegt de gemeente meer tikken op pasjes toe te kennen. Let wel, dit gaat alleen over de mensen die in een appartementencomplex wonen.

Er loopt een proef in o.a. de wijken heerland en rivierzicht. De gemeente wilt onderzoeken of het mogelijk is straks 'omgekeerd' te gaan inzamelen. Dat wil zeggen: u brengt u restafval naar de ondergrondse container en u plastic zou dan in de grijze container kunnen. ZO zijn de zakken weg.

Hier is het laatste woord nog niet over gezet. Er zijn wat 'oplossingen' bijgekomen. Maar wij blijven ons inzetten voor het afschaffen van de zakken en voor het ledigen één keer in de 14 dagen van de grijze container. Hoewel dit jaar moeilijk zal worden. Hopelijk komt de gemeente er zelf achter dat dit toch zeer gewenst is en kan het volgend jaar weer terug gedraaid worden. Maar dit ligt niet in onze handen. Wij denken dat als de gemeente 'omgekeerd' gaat inzamelen er nog meer zwerfafval komt en dat is nu al het geval.

Vriendelijke groeten, Actie comité petitie 'weg met de oranje afvalzakken'.

2017-03-10