You, the petitioner
Screenshot 2020 12 21 at 13.11.30

Weerdsingel OZ: geen asfalt - veilig op de fiets

3,894 signatures

De Gemeente Utrecht wil de Weerdsingel OZ zodanig herinrichten:

 • dat het voor àlle weggebruikers onveiliger wordt, omdat er een geasfalteerde racebaan ontstaat en de rotonde bij de Noorderbrug moet verdwijnen;
 • dat het rode asfalt het beschermd stadgezicht en de singel als rijksmonument aantast.

Petition

We

Utrechters, bewoners, ondernemers, bezoekers, toeristen en doorfietsers van de Weerdsingel OZ

 

establish that:

 • dat de veiligheid van weggebruikers niet is gebaat bij de plannen van de wethouder voor een asfaltprofiel op de Weerdsingel OZ. Asfalt nodigt uit om harder te rijden zoals nu in de Koekoeksstraat gebeurt.
 • dat opheffing van de rotonde met 6 aansluitingen gevaarlijk is en nauwelijks tijdwinst oplevert voor fietsers,
 • dat de twee gevaarlijke bochten zonder enige verkeersgeleiding levensgevaarlijk zijn.

 

and request

 • om geen asfalt toe te passen op de Weerdsingel OZ bij herinrichting,
 • om rode fietsvriendelijke klinkers op de fietspaden,
 • om de rotonde te handhaven om verkeersgevaarlijke situaties te vermijden,
 • om de aparte fietspaden te handhaven,
 • om bij de twee gevaarlijke bochten fietsers te blijven beschermen (liefst met verkeersgeleiders),
 • om met respect om te gaan met de singel als rijksmonument en beschermd stadgezicht. Hier past geen asfalt.

The answer

Reageer op het voorlopig ontwerp

Er is een voorlopig ontwerp en daarop kunt u reageren. Daarna worden de reacties verwerkt door de gemeente. De gemeente Utrecht geeft aan: "Met uw reacties kunnen we het ontwerp op detailniveau mogelijk verbeteren.
De uitgangspunten en de eisen aan het ontwerp zijn door het college van B en W vastgesteld en liggen daarmee vast.
Voor het wegprofiel en de kruising bij de Noorderbrug liggen de keuzes vast. De keuze voor de verharding wordt later dit jaar door de gemeenteraad gemaakt. Volgend jaar komt het Definitief Ontwerp en wordt aansluitend daarop een aannemer gezocht."

Bron: https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/0014152d-0f5c-4a5f-935e-aae7886de7d9

U kunt reageren op het Voorlopig Ontwerp tot en met 22 november 2023 met een e-mail naar weerdsingeloz@utrecht.nl

Bron: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/weerdsingel-oostzijde-fiets-en-wandelvriendelijk-maken/

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Hartelijk dank aan de ruim 3.800 mensen die de afgelopen jaren door ondertekening van de petitie hun zorgen hebben geuit over de herinrichting van de Weerdsingel OZ en hebben verzocht:

 • om geen asfalt toe te passen op de Weerdsingel OZ bij herinrichting,
 • om rode fietsvriendelijke klinkers op de fietspaden,
 • om de rotonde te handhaven om verkeersgevaarlijke situaties te vermijden,
 • om de aparte fietspaden te handhaven,
 • om bij de twee gevaarlijke bochten fietsers te blijven beschermen (liefst met verkeersgeleiders),
 • om met respect om te gaan met de singel als rijksmonument en beschermd stadgezicht. Hier past geen asfalt.

De Gemeente Utrecht heeft dit verzoek helaas de afgelopen jaren uitdrukkelijk naast zich neergelegd en heeft geprobeerd het belang van ruim 3800 handtekeningen te bagatelliseren. De wethouder houdt stug vast aan haar eigen plan. Wij houden daarom onze zorgen over de veiligheid en over het aangezicht van de Weerdsingel.

Er is inmiddels een voorlopig ontwerp zoals u hierboven ziet. U kunt daarop reageren, wij zullen dat ook doen. Want ons doel blijft een veilige en mooie Weerdsingel.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2021-11-21 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Arianne van Heerde 
Organisation:
Actiecomité Weerdsingel OZ 
Website:

History

Signatures

Updates

Reageer op het voorlopig ontwerp

Er is een voorlopig ontwerp en daarop kunt u reageren. Daarna worden de reacties verwerkt door de gemeente.

+Read more...

De gemeente Utrecht geeft aan: "Met uw reacties kunnen we het ontwerp op detailniveau mogelijk verbeteren.
De uitgangspunten en de eisen aan het ontwerp zijn door het college van B en W vastgesteld en liggen daarmee vast.
Voor het wegprofiel en de kruising bij de Noorderbrug liggen de keuzes vast. De keuze voor de verharding wordt later dit jaar door de gemeenteraad gemaakt. Volgend jaar komt het Definitief Ontwerp en wordt aansluitend daarop een aannemer gezocht."

Bron: https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/0014152d-0f5c-4a5f-935e-aae7886de7d9

U kunt reageren op het Voorlopig Ontwerp tot en met 22 november 2023 met een e-mail naar weerdsingeloz@utrecht.nl

Bron: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/weerdsingel-oostzijde-fiets-en-wandelvriendelijk-maken/

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Hartelijk dank aan de ruim 3.800 mensen die de afgelopen jaren door ondertekening van de petitie hun zorgen hebben geuit over de herinrichting van de Weerdsingel OZ en hebben verzocht:

 • om geen asfalt toe te passen op de Weerdsingel OZ bij herinrichting,
 • om rode fietsvriendelijke klinkers op de fietspaden,
 • om de rotonde te handhaven om verkeersgevaarlijke situaties te vermijden,
 • om de aparte fietspaden te handhaven,
 • om bij de twee gevaarlijke bochten fietsers te blijven beschermen (liefst met verkeersgeleiders),
 • om met respect om te gaan met de singel als rijksmonument en beschermd stadgezicht. Hier past geen asfalt.

De Gemeente Utrecht heeft dit verzoek helaas de afgelopen jaren uitdrukkelijk naast zich neergelegd en heeft geprobeerd het belang van ruim 3800 handtekeningen te bagatelliseren. De wethouder houdt stug vast aan haar eigen plan. Wij houden daarom onze zorgen over de veiligheid en over het aangezicht van de Weerdsingel.

Er is inmiddels een voorlopig ontwerp zoals u hierboven ziet. U kunt daarop reageren, wij zullen dat ook doen. Want ons doel blijft een veilige en mooie Weerdsingel.

2023-10-19