You, the petitioner
Zeegezicht

Waarheidsvinding en rechtsvinding in de jeugdbescherming

4,631 signatures

Kinderen worden uit huis geplaatst door ongegronde beschuldigingen, want: “In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding”. De Minister voor Rechtsbescherming heeft een Actieplan ingediend, opgesteld door de kinderbeschermers zelf. Ouders willen nu een Regeringscommissaris die zij vertrouwen.

Petition

We

Ouders, jongeren, grootouders, betrokken bij rechtsvinding in de jeugdbeschermingsketen

 

establish that:

 • De Tweede Kamer heeft overwogen dat waarheidsvinding in de Jeugdbeschermingsketen nog niet wordt toegepast zoals de wet dit vereist.

 • Bij motie is de regering verzocht een Actieplan Waarheidsvinding te ontwikkelen.

 • Het Actieplan blijkt opgesteld door de jeugdbeschermingsketen zelf. De ouders hebben geen effectieve inspraak gehad.

 • Niet valt in te zien welke handhaafbare verbeteringen het plan brengt.

 • Het plan mist draagvlak onder de betrokken ouders.

 

and request

 • Kennis te nemen van de door ondergetekenden gedeelde visie, te vinden op advocatencomite.nl/rechtsstaatookvoorkinderen.html.

 • In een hoorzitting ouders en organisaties te horen over de problematiek.

 • Een Regeringscommissaris voor te dragen die kan rekenen op het vertrouwen van betrokken ouders, en die belast wordt met het voorstellen van hervormingen.

 • Een Waarheidscommissie in het leven te roepen, belast met onderzoek van dossiers.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-30 
Lead petitioner:
Peter Prinsen 
Organisation:
Nederlands Advocaten Comité Familie- en Jeugdrecht 
Website:

History

Signatures

Updates

Uit: Besluitenlijst Vaste Commissie voor J&V, Procedurevergadering 20 juni:

Besluit:

 • Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd.

 • Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties worden per e-mail geïnventariseerd.

+Read more...
 • Voor de volgende procedurevergadering wordt een voorstel met een opzet van het rondetafelgesprek aan de commissie ter goedkeuring voorgelegd.
2018-06-21

Bericht van de griffier van de Tweede Kamercommissie J&V:

"Dit Actieplan staat op de vergadering op woensdag 20 juni 2018 van de commissie voor J&V. Daar zal een procedure worden afgesproken.

+Read more...

Het Kamerstuknummer van dit Actieplan is 31839-622. U kunt dan onder dit nummer op www.overheid.nl en dan onder parlementaire documenten de verder procedure over dit Kamerstuknummer in de gaten houden."

2018-06-12