You, the petitioner
Containers320x480

Vuil uit Amsterdamse straten

20 signatures

Sinds de ondergrondse huisvuilcontainers in Amsterdam (West) zijn geplaatst ligt er meer vuil op straat.

De verwachting was dat al het afval en het zwerfafval door burgers in de ondergrondse containers zou worden gestopt. De praktijk is anders.

(foto's: 'grofvuilweekend' als het op maandag grofvuildag is)

Petition

We

bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam,

 

establish that:

dat sinds de ondergrondse huisvuilcontainers in Amsterdam zijn geplaatst er meer vuil op straat ligt.

Dat vroeger het huisvuil in losse zakken een paar keer per week opgehaald werd door een ploeg die de hele straat schoonmaakte.

Dat nu één man met zijn wagen het vuil ophaalt. Hij leegt alleen de containers met een grijparm, meer niet. Hij gooit los afval vaak niet in de geleegde container, maar rijdt snel verder.

Dat de belofte was dat al het afval en het zwerfafval door burgers in de ondergrondse containers zou worden gestopt. De praktijk is anders:

  • containers raken geblokkeerd of voortijdig vol en men gooit het afval naast de container
  • zet iemand een vuilniszak naast de container, dan volgen er meer omdat men denkt dat de container geblokkeerd is
  • men heeft geen zin om afval passend te maken voor de container
  • men heeft geen zin het weg weg te brengen naar het inzamelpunt
  • men wacht niet op de grofvuildag

 

and request

de afvalinzameling, handhaving en voorlichting zo aan te passen dat de gemeente de belofte gemaakt bij het invoeren van de ondergrondse containers wel nakomt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

deze pagina als poster (PDF)

Deze pagina als poster om op te hangen? Het is uit te printen als twee of drie horizontale A4tjes. .

2011-12-20