You, the petitioner
Vaccine 5926664 1920

Vrijsteling vaccinatiepaspoort bij medische indicatie

37 signatures

Nu er een grotere sociale druk komt om te vaccineren met de roep om een vaccinatiepaspoort, dreigen mensen met onderliggende medische problematiek, die zich in overleg met een behandelend arts, beter niet kunnen laten vaccineren, sociaal maatschappelijk buitengesloten te worden.

Petition

We

Voor gelijkheid voor alle Nederlanders, dus ook mensen met een medische indicatie, die in overleg met een behandelende arts, besluiten niet te vaccineren,

 

observe

  • Een medisch paspoort schendt het recht op onze privacy en zorgt voor een gedwongen, permanente medicalisering van mensen.

  • Zorgt voor een onaanvaardbare sociaal-maatschappelijke achterstand voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren.

  • Dat een vaccinatie voor bepaalde mensen met onderliggende medische problematiek meer gezondheidsschade oplevert.

 

and request

  • Rekening te houden met deze groep mensen en een exceptie aan te houden ten aanzien van de alsmaar toenemende vaccinatiedruk.

  • Er zorg voor te dragen dat er voldoende alternatieven zijn op grond waarvan een ieder mee kan draaien in de maatschappij, zodat niemand sociaal ge├»soleerd raakt.

  • Er ook voor te zorgen dat deze mensen weer kunnen reizen door ook testen gratis ter beschikking te stellen, die nu zorgen voor een onoverkomelijke kostenpost voor mensen met een krappe beurs.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Lead petitioner:
Solvejg ter Meer 

History

Signatures