You, the petitioner

Vrijlating Assarih uit vreemdelingenbewaring in Rotterdam

80 signatures

Dhr Assarih is een 40-jarige man uit Irak. Hij heeft Irak verlaten op 2008. Op september 2008 heeft hij verblijfsvergunning/asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 20000 en geldig tot 2013 gekregen. Op februari 2010 heeft IND de aan dhr Assarih verleende verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingetrokken (beƫindiging categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Centraal-Irak).

Petition

We

Stichting Iraakse cultuur & Maatschappij Parkstad

 

observe

Op 03 april 2009 was dhr Assarih in een operatiekamer. Conclusie: Resectie Simpson graad II meningeoom, tuberculum s ellae met druk op de rechter opticus. Na de operatie was dhr Assarih ziek geworden en hij heeft meerdere medische klachten. Hij heeft nu een soort van diabetes (insipidus diabetes). Dhr Assarih heeft klachten van een gestoorde vochthuishouding na een operatie aan een tumor van het hersenvlies ter hoogte van de pijnappelkier. Hierdoor heeft betrokkene veel behoefte om te drinken en om te plassen. De oorzaak is gelegen in een gestoorde afgifte van het hormoon dat de vochthuishouding regelt. Hij moet onder medische behandeling blijven. Hij moet jaarlijks op controle bij de oogarts op recidief van de tumor (nieuwe tumor dan wel uitgroeien van een achtergebleven rest). Twee maal per jaar controle urine. Hij moet altijd voor zijn hele leven Minrin innemen (desmopressine regelt de vochthuishouding). De behandeling zal blijvend nodig zijn.

 

and request

Wij vragen Minister van Integratie en Immigratie dhr Gerd Leers om van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en op humanitaire gronden Assarih onmiddellijk uit de vreemdelingbewaring vrij te laten. En ook onmiddellijk op te houden met het gedwongen terugsturen naar Irak. Als hij terug moet naar het Irak waar hij zijn trauma opgelopen heeft, gaat hij het niet redden. Een vreemdeling buiten zijn schuld kan niet uit Nederland vertrekken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2011-05-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Fadhel Al Hassouni 
Organisation:
Stichting ICMP 

History

Signatures