You, the petitioner
Ba77e9ea9c9af20487b860eeaf7c28876027327d2e7df0d821e3b65ad3b04a69

Vreemdgaan69 van de buis

17 signatures

Sinds een korte tijd is er een nieuwe reclame van Next Media Group voor de website vreemdgaan69.nl op de televisie. Deze reclame verloochent de normen en waarden van onze maatschappij door het niet subtiel promoten van overspel.

Petition

We

Nederlanders die het niet eens zijn met de totale ontaarding van een van onze belangrijkste waarden

 

observe

  • Dat de reclame van Next Media Group niet deugdelijk is. Ontrouw en lust worden als deugden verheerlijkt, om het publiek aan te sporen tot vreemdgaan.

  • Deze reclame is naar onze mening schadelijk voor de opvoeding en de integriteit van onze maatschappij. Hoe zou u het vinden als uw kind zou opgroeien in een samenleving waar trouw en liefde worden gezien als een vervangbaar plezier?

 

and request

De verbanning van deze en dergelijke soort ondeugdelijke reclames.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures