You, the petitioner
Spandoek csl

Vredespenning voor Frans Timmermans behoeft kritische kanttekening over biomassa

968 signatures

Op 12 mei 2022 wordt de tweejaarlijkse "Vrede van Nijmegen Penning 2022" uitgereikt aan Frans Timmermans. Dit vanwege o.a. 'zijn inzet voor duurzaamheid.' Deze kandidaat is echter groot pleitbezorger van houtige biomassaverbranding. Als gevolg hiervan vindt systematische boskap plaats en daarmee gepaard gaande misstanden op gebied van ecologie & mensenrechten.

Petition

We

Comite Schone Lucht NL in samenwerking met de Internationale Coalitie tegen Biomassa (namens meer dan 300.000 Nederlanders & Europeanen) en medestanders

 

observe

  • de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, ten onrechte en op misleidende wijze het verbranden van hout uit bossen (biomassa) als 'CO2-vrije' hernieuwbare energie promoot.
  • Hierdoor neemt boskap toe wereldwijd, evenals uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof.
  • Als gevolg hiervan is het EU Klimaatbeleid, onder leiding van Frans Timmermans, onvoldoende gericht op bescherming en herstel van bossen, biodiversiteit, diersoorten en luchtkwaliteit.

 

and request

Dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt met de kanttekening dat de ontvanger de penning tevens dient te beschouwen als aanmoediging 'uitzonderlijke inspanningen te verrichten om biomassa een halt toe te roepen door de subsidies voor biomassaverbranding - 17,5 miljard EU op jaarbasis - stop te zetten (conform het SER advies (2020) en besluit van het Nederlands kabinet in april 2022).

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Nijmegen 
Petition desk:
Closing date:
2024-08-07 
Lead petitioner:
Fenna Swart, Maarten Visschers, Johan Vollenbroek 
Organisation:
Comite Schone Lucht, Leefmilieu & Mobilisation for the Environment 
Website:

History

Signatures