You, the petitioner
Schuurockersestraat

Voorkom sloop karakteristieke vlasschuur Dreischor

519 signatures

De karakteristieke vlasschuur aan de D. Ockersestraat 1, op de hoek van de Zuidstraat in Dreischor, dreigt gesloopt te worden zodat er een woning kan worden gebouwd. Deze schuur staat op een beeldbepalende locatie, en is samen met de omliggende vlasschuren onderdeel van het beschermd dorpsgezicht.

Petition

We

inwoners van Dreischor, en iedereen die de vlasschuren in het beschermd dorpsgezicht wil behouden

 

establish that:

  • gemeente Schouwen-Duiveland toestemming wil verlenen voor sloop van deze vlasschuur om een woning te bouwen
  • het negatieve advies van de welstandscommissie over de plannen terzijde dreigt te worden geschoven, net als dat van Stad en Lande, beschermers van het Schouws cultureel erfgoed
  • de genoemde vlasschuur bouwkundig in goede staat is
  • als deze schuur gesloopt mag worden, wij ook voor het lot van de andere vlasschuren vrezen
  • de gemeente in haar welstandsnota Dreischor het hoogste welstandsniveau heeft toegekend, wat staat voor behoud van de cultuurhistorische waarden van beschermde dorpsgezichten
  • de woningnood van een individu aantasting dorpsgezicht niet rechtvaardigt.

 

and request

  • het advies van de welstandscommissie te volgen
  • geen sloopvergunning af te geven voor de vlasschuur en nieuwbouw niet toe te staan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Schouwen-Duiveland 
Petition desk:
Closing date:
2024-08-05 
Lead petitioner:
Bewoners Zuidstraat/Ring/Ockersestraat 

History

Signatures

Updates

Overweldigende steun voor behoud vlasschuur

We zijn overweldigd door het grote aantal ondertekenaars. We hadden nauwelijks durven hopen op zoveel steun voor het behoud van de vlasschuur in ons fraaie dorp Dreischor.

+Read more...

Maandagavond 13 mei zullen we opnieuw inspreken tijdens de commissievergadering van de gemeente Schouwen-Duiveland. Mede door uw handtekening kunnen we laten zien hoe groot de weerstand is tegen sloop van de vlasschuur.

We hebben wellicht nog een lange weg te gaan maar we zullen ons blijven inzetten. Binnenkort zullen we de petitie overhandigen aan de wethouder, dus voorlopig kan er nog steeds ondertekend worden.

Bedankt!

2024-05-12