You, the petitioner
Aha octopus karikatuur

Voorkom het uitbouwen van de Albert Heijn in Blaricum

657 signatures

Verhef je stem tegen een niet noodzakelijke AH-uitbreiding die het bestemmingsplan ver te buiten gaat en een gevaarlijk precedent schept voor een verdere verstening van ons dorp. Voorkom toename van verkeer- en parkeeroverlast. Steun onze strijd voor het behoud van het dorpskarakter van Blaricum!

Petition

We

  • Stichting Karakteristiek Blaricum
  • Dorpskarakter Blaricum
  • Vele bezorgde dorpsbewoners

 

observe

  • Dat uitbreiding van AH het bestemmingsplan ver te buiten gaat en een gevaarlijk precedent schept voor volgende overschrijdingen
  • Toename verkeersdrukte haaks staand op gewenst autoluw dorp
  • Het einde van een historisch terras
  • Dat AH niet voldoet aan landelijke parkeernorm CROW
  • Parkeeruitbreiding ten koste gaand van het beschermde groen en het beschermd dorpsgezicht
  • Dat bevoorrading van de Albert Heijn een groot, onveilig probleem is en blijft.

 

and request

de voorgenomen uitbreiding van de Albert Heijn in Blaricum-dorp resoluut af te wijzen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Blaricum 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-21 
Lead petitioner:
Linda Eggenkamp 
Organisation:
Stichting Karakteristiek Blaricum (tel 0646405804), Dorpskarakter Blaricum (www.dorpskarakter-blaricum.nl) 

History

Signatures

Updates

RTG 21-3 geheel gewijd aan AH

De Rondetafelgesprekken van de gemeente Blaricum op dinsdag 21 maart 2023 is volledig gewijd aan de uitbreidingsplannen van AH. De RTG begint om 20 uur in het gemeentehuis aan de Kerklaan..

2023-03-20

Albert Heijn verliest rechtszaak tegen gemeente

Albert Heijn (AH) moet onmiddellijk stoppen met laden en lossen voor 7 uur 's ochtends en binnen 2 weken het geluid van de koelinstallatie binnen de wettelijke normen brengen. AH heeft woensdag 8 februari het kort geding verloren dat het tegen de gemeente, vertegenwoordigd door Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, had aangespannen.

+Read more...

De rechter maakte gehakt van het pleidooi AH, en deed na een korte schorsing direct uitspraak waartegen geen beroep mogelijk is

2023-02-10

Rechtszaak Albert Heijn-gemeente Blaricum woensdag 8 februari

Albert Heijn Blaricum verzet zich tegen een besluit van de gemeente Blaricum om laden- en lossen vóór 07.00 uur te bestraffen met dwangsommen. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft op 12 oktober geluidsoverlast vastgesteld t.a.v.

+Read more...

het laden en lossen en de koelinstallaties. Hiermee overtreedt AH artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer . De behandeling van de voorlopige voorziening vindt plaats op woensdag 8 februari a.s. om 09.00 uur bij de Rechtbank Utrecht op het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zitting is openbaar.

2023-02-06