You, the petitioner
Screenshot 2024 07 04 at 12.37.47

Voorkom een munitiedepot tussen Toldijk en Hummelo

1,940 signatures

Defensie overweegt om tussen Toldijk en Hummelo een tweede Veenhuizen te realiseren. Dit betekent dat ruim 100 gezinnen hun woning moeten verlaten en meer dan 300 gezinnen gedupeerd worden. De gemeente heeft tot nu toe geen actie ondernomen om hiertegen in verweer te gaan. En dat is niet acceptabel!

Petition

We

zijn aanwonenden, bezorgde en verbaasde inwoners van Bronckhorst en omstreken en belanghebbende.

 

establish that:

 • de Gemeente Bronckhorst, in tegenstelling tot andere gemeenten, geen enkele actie heeft ondernomen op de voorgestelde plannen
 • het lijkt alsof de gemeente het prima vindt dat:

  • de leefbaarheid van minimaal vier kernen ernstig ontwricht wordt
  • honderden mensen uit hun huis worden gezet en een nieuw leven elders moeten opbouwen
  • tientallen bedrijven hun activiteiten moeten staken en
  • de leefbaarheid van de directe omgeving ernstig schade ondervindt.

 

and request

 • alles op alles te zetten om aan de Rijksoverheid duidelijk te maken dat dit gebied hier niet geschikt voor is!
 • de sociaal economische en maatschappelijk impact in kaart te brengen
 • belanghebbende partijen aan elkaar te verbinden en de gevolgen voor het gehele gebied en de gemeente in beeld te brengen
 • dat vervolgens voor te leggen aan de beslissingsbevoegde instanties en alle betrokken stakeholders.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Bronckhorst 
Petition desk:
Closing date:
2024-10-03 
Lead petitioner:
Jan Burgers 
Organisation:
Toldieks Belang & Dorpsraad Hummelo 

History

Signatures