You, the petitioner
Kaartje petitie kleur 2

Voor duurzame energie maar tegen nog eens 29 ha aan zonneparken in leefgebied van Steenwijksmoer

472 signatures

Gemeente Coevorden is voornemens vergunningen te verstrekken voor zonneparken in de leefomgeving van Steenwijksmoer ter grootte van in totaal 58 ha (ca 116 voetbalvelden). Inmiddels is 29 ha aan zonneparken al vergund waartegen Steenwijksmoer geen bezwaar heeft gemaakt. Er zijn nu plannen om nog eens 29 ha te vergunnen. Hiermee zou een grootschalig zonnepark ontstaan van 58 ha. De zonneparken tasten in ernstige mate de zeer gewaardeerde landschappelijke leefomgeving rondom Steenwijksmoer aan en gaan ten koste van goede landbouwgrond.

Petition

We

Omwonenden en andere belanghebbenden

 

observe

  • Dat er geen draagvlak is voor een grootschalig zonnepark in het leefgebied rondom Steenwijksmoer.
  • Dat de zonneparken ten koste gaan van landschappelijk waardevol gebied en goede landbouwgrond.
  • Dat met de inmiddels vergunde 29 ha aan zonneparken de grens is bereikt: Gemeente Coevorden heeft de ambitie om 100 ha aan zonneparken te realiseren waarvan Steenwijksmoer nu al 29 ha voor haar rekening neemt. Genoeg is genoeg!

 

and request

  • te luisteren naar de inwoners van Steenwijksmoer.
  • niet mee te werken aan de realisatie van nog eens 29 ha aan zonneparken in de leefomgeving van Steenwijksmoer.
  • het dorp Steenwijksmoer en haar leefomgeving te beschermen tegen de wildgroei aan zonneparken.
  • zich te houden aan ‘de zonneladder’ zoals beschreven in de ‘beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Coevorden 
Petition desk:
Closing date:
2019-01-30 
Lead petitioner:
Nick Bosman 
Organisation:
Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer 
Website:

History

Signatures