You, the petitioner
Foto petitie %28004%29

Vogels vrij

6,803 signatures

Roofvogels en uilen horen niet in een kooi of volières en zouden niet op commando “kunstjes” moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “zo vrij als een vogel” zou naar onze mening ook voor roofvogels en uilen moeten gelden.

Petition

We

liefhebbers van vogels, en van roofvogels en uilen in het bijzonder,

 

establish that:

  • dat roofvogels en uilen wilde dieren zijn die recht hebben op een soorteigen bestaan in alle vrijheid

  • dat de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn in dat opzicht op diverse punten tekort schiet

 

and request

de wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;

  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;

  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;

  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2023-10-31 
Lead petitioner:
Hansje Hardenberg en Anjo Schouten 
Website:

History

Signatures