You, the petitioner
Edc kaart

Voer onmiddelijk de Europese Gehandicaptenkaart in

289 signatures

Wij, ondergetekenden, dringen er bij u op aan om met onmiddellijke ingang de invoering van de Europese Gehandicaptenkaart voor Mensen met een Handicap in Nederland te steunen en te versnellen.

Petition

We

gehandicapten, naasten en andere medestanders

 

establish that:

  • de voorgestelde Europese Gehandicaptenkaarten, zoals beschreven door de Europese Commissie
  • de Europese Gehandicaptenkaart moet fungeren als een uniform bewijs van gehandicaptenstatus en zal gelijke toegang garanderen tot bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandelingen in alle EU-landen
  • het gaat om onder meer vrije toegang, verlaagde tarieven, prioritaire toegang en persoonlijke assistentie bij openbaar vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra, en pretparken
  • de mobiliteit en de gelijke toegang tot diensten en voorzieningen voor mensen met een handicap in de Europese Unie zullen erdoor verbeteren
  • het voorstel voor de invoering van deze kaarten al ingediend is bij de EU en de EU-lidstaten ertoe worden aangespoord om de kaarten binnen 2,5 jaar in te voeren
  • deze Gehandicaptenkaart ook voorkomt dat mensen onterecht voorrang claimen door een rolstoel te gebruiken, terwijl ze geen beperking hebben
  • we met het invoeren van deze kaarten een belangrijke stap zetten naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven

 

and request

u dringend om actie te ondernemen en deze kaarten met spoed in Nederland in te voeren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-01 
Lead petitioner:
Martin Slingenberg en Pia Hendriks 
Organisation:
www.mobiele-recreatie.nl  
Website:

History

Signatures

Updates

Geen kortingskaart, maar een instrument om diensten te verbeteren.

De Europese Gehandicaptenkaart fungeert als een uniform bewijs van de gehandicaptenstatus. Het is geen kortingskaart, maar een instrument om de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen te verbeteren voor mensen met een handicap. Wel geven sommige bedrijven korting aan mensen met een handicap als compensatie voor het feit dat ze mogelijk niet alle faciliteiten kunnen gebruiken vanwege hun beperkingen.

+Read more...

Dit onderstreept het belang van de kaart als een middel om gelijke kansen en inclusiviteit te bevorderen. Het voorstel voor de invoering van deze kaarten is al ingediend bij de EU, en we dringen er bij de relevante overheidsinstanties en beleidsmakers in Nederland op aan om deze kaarten met spoed te implementeren. Op deze manier kunnen mensen met een handicap snel profiteren van deze belangrijke maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en inclusiviteit. Samen zetten we een belangrijke stap naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

2024-02-26