You, the petitioner
Nee tegen

Voer de slag/zak regeling keuzedelen mbo niet halsoverkop in!

1,561 signatures

Komend schooljaar bieden de mbo-scholen verplicht keuzedelen aan. De bedoeling van de huidige wet is, dat de examinering van de keuzedelen meetelt voor opleidingen die starten vanaf schooljaar 2018. De Tweede Kamer wil besluiten dat deze wet ingaat voor studenten die eindexamen doen in 2018-2019.

Petition

We

als DE onderwijsprofessionals in het mbo ondersteunen deze oproep van de BVMBO.

 

establish that:

dat een verantwoorde invoering van de keuzedelen gevaar loopt als u de slaag-/zakregeling vervroegd invoert, dus al voor studenten die na 1 augustus 2018 afstuderen. Deze vervroeging zet een zorgvuldige implementatie van de keuzedelen onder grote druk. De keuzedelen krijgen op dit moment nog volop vorm en inhoud. Wij willen kwaliteit leveren, in het belang van goed onderwijs. De voorgestelde vervroegde invoering brengt dat in gevaar!

 

and request

Wij verzoeken u nadrukkelijk geen moties aan te nemen die interveniëren met de invoering van de nieuwe Herziene Kwalificatiestructuur. Geef de mbo-scholen en de opleiders de kans om vakwerk te leveren bij de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. De kans om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomst, dat staat voor ons voorop.

The answer

VVD trekt motie vervroeging van de slaag/zakregeling bij keuzedelen mbo in

Na het aanbieden van de petitie aan de vaste kamerleden van het MBO onderwijs mevr. Tanja Jadnanansing (PvdA), dhr. Michel Rog (CDA) en dhr. Paul van Meenen (D'66) heeft mevr. Anne Wil Lucas in overleg met de andere indiende partijen besloten de motie niet in stemming te laten komen. Dus de slaag-/zakregeling is van de baan. Als BVMBO willen wij iedereen bedanken voor hun steun. Met deze actie hebben we eens te meer aangetoond dat onze stem telt, als we deze laten horen.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Reference:
BVMBO20161 
Closing date:
2016-04-26 
Answer expected:
2016-04-28 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Boudewijn Gruwel 
Organisation:
BVMBO 
Website:

History

Signatures

Updates

VVD trekt motie vervroeging van de slaag/zakregeling bij keuzedelen mbo in

Na het aanbieden van de petitie aan de vaste kamerleden van het MBO onderwijs mevr. Tanja Jadnanansing (PvdA), dhr.

+Read more...

Michel Rog (CDA) en dhr. Paul van Meenen (D'66) heeft mevr. Anne Wil Lucas in overleg met de andere indiende partijen besloten de motie niet in stemming te laten komen. Dus de slaag-/zakregeling is van de baan. Als BVMBO willen wij iedereen bedanken voor hun steun. Met deze actie hebben we eens te meer aangetoond dat onze stem telt, als we deze laten horen.

2016-05-05