You, the petitioner

Vluchtelingenopvang niet in Passewaay, niet in de Bataaf

203 signatures

Als bewoners van de Grote Vuurvlinder zijn wij tegen de komst van een grootschalig vluchtelingencentrum midden in onze woonwijk. Wij maken ons zorgen over de zogenaamde tijdelijkheid, impact op de buurt en dat niet goed is nagedacht over de consequenties.

Petition

We

Wij zijn tegen de voorgestelde opvang van vluchtelingen in de voormalige school de Bataaf (Hooibeesje 3)

 

observe

  • De omliggende bewoners niet betrokken zijn geweest in de besluitvorming tot het vestigen van 50-60 vluchtelingen in de wijk.
  • De gekozen locatie geen adequate locatie is voor de opvang van 50 à 60 personen.
  • Dat de woonvisie niet wordt nageleefd. Vluchtelingen huisvesten op een plek voor jonge gezinnen, starters en senioren staat haaks op de visie.
  • Door de nalatigheid in het proces, wij ons niet kunnen identificeren met de keuzes.

 

and request

Dat de woonvisie wordt uitgevoerd en de huisvesting van vluchtelingen plaats vindt op een andere locatie binnen de gemeente Tiel.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tiel 
Petition desk:
Closing date:
2022-07-05 
Lead petitioner:
Bewoners Grote Vuurvlinder 
Organisation:
Grote Vuurvlinder 

History

Signatures